Globální vzdělávání

Migrace

Nemysleme si, že řešení společenských problémů přesahuje možnosti jedince. V důsledku válečných konfliktů, nedemokratických režimů, přírodních katastrof či zoufalých ekonomických podmínek jsou aktuálně miliony lidí nuceny opouštět své domovy a hledat útočiště v jiné zemi. Téma migrace je aktuální i pro Českou republiku, která je v současnosti pro řadu cizinců nejen tranzitní, ale i cílovou zemí. Jaké jsou pocity uprchlíka v nové zemi? A jaké jsou jeho vyhlídky na nový život? Podívejte se na připravené lekce a prostřednictvím filmů a aktivit se pokuste spolu se svými žáky najít na tyto otázky odpovědi.