Globální rozvojové vzdělávání

Migrace

Nemysleme si, že řešení společenských problémů přesahuje možnosti jedince. V důsledku válečných konfliktů, nedemokratických režimů, přírodních katastrof či zoufalých ekonomických podmínek jsou aktuálně miliony lidí nuceny opouštět své domovy a hledat útočiště v jiné zemi. Téma migrace je aktuální i pro Českou republiku, která je v současnosti pro řadu cizinců nejen tranzitní, ale i cílovou zemí. Jaké jsou pocity uprchlíka v nové zemi? A jaké jsou jeho vyhlídky na nový život? Podívejte se na připravené lekce a prostřednictvím filmů a aktivit se pokuste spolu se svými žáky najít na tyto otázky odpovědi.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.