Nora zpívá pro Sýrii

 • De Leeuw en de dappere muis
 • Els van Driel
 • Nizozemsko
 • 2014
 • 18 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si co znamená pojem domov
 2. zamyslet se nad strachem lidí, kteří jsou nuceni opustit svůj domov
 3. rozvíjet sociální cítění a empatii

Kvůli neustále probíhající válce v Sýrii je ohroženo už několik milionů dětí. Jednou z nich je i desetiletá Nora, která společně s rodiči a sourozenci musela narychlo opustit svůj domov. Nyní žije v provizorním obydlí v uprchlickém táboře v sousedním Jordánsku. Když vzpomíná na události, při nichž v sutinách vybombardovaného domu zahynula její kočka, má v očích slzy. Přesto si v sobě zachovává optimismus a hledí do budoucnosti s nadějí, že si jednou ve svobodné Sýrii založí uměleckou školu. Kromě malování a vyšívání se aktivně věnuje hudbě a společně se svými kamarády a spolužáky doufá v brzký návrat do své milované vlasti.

Doporučený věk

8—14 let

Tematický okruh

Globální rozvojové vzdělávání

Téma

Migrace

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Vzpomínky na domov

Aktivita / 90 min.

Žáci:
 • mají základní informace o situaci v Sýrii
 • si uvědomují, co pro ně znamená pojem domov
 • rozvíjejí sociální cítění a empatii

Mé obavy

Aktivita / 45 min.

Žáci:
 • si uvědomují, čeho se oni sami bojí
 • se zamyslí nad strachem lidí, kteří jsou nuceni opustit svůj domov
 • rozvíjejí svou empatii

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • pojem azyl a uprchlík
 • příčiny migrace
 • uprchlíci v ČR
 • konflikt v Sýrii

Mluvme o migraci

 • užitečné informace k tématu migrace ve škole
 • záznam ze semináře Mluvme o migraci
 • rady a doporučení jak diskutovat
 • mýty a fakta
 • výstupy z diskuzí s odborníky 

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Syrská revoluce

Webový portál nezávislé iniciativy poskytující informace o dění v Sýrii

Postup při integraci cizinců

Usnesení vlády popisující postup při realizaci integrace cizinců v České republice

Český statistický úřad - Cizinci v ČR

Statistiky zaměřené na počty cizinců žijících v České republice

UNHCR v ČR

Webový portál úřadu OSN pro uprchlíky

Ministerstvo vnitra ČR - Azyl, migrace, integrace

Webový portál Ministerstva vnitra ČR obsahující informace o problematice azylu, migrace a integrace v České republice

Člověk v tísni: Syrští uprchlíci nechtějí balíčky s rýží, ale práci

Reportáž České televize o situaci syrských uprchlíků

Člověk v tísni: Mýty a fakta o uprchlících

Často kladené dotazy o uprchlících a migraci

Úmluva o právním postavení uprchlíků

Klíčový dokument v oblasti mezinárodní ochrany uprchlíků

Inkluzivní škola

Webový portál pro pedagogy, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávacího systému

CzechKid

Webový portál věnovaný interkulturní výchově

Migrace online

Webový portál pro kritickou diskusi o migraci v České republice

Pomoc uprchlíkům

Webový portál iniciativy Hate Free sdružující informace o možnostech pomoci uprchlíkům

Partneři lekce