Bombardování v Sýrii pozpátku

 • In Reverse
 • #WithSyria
 • Spojené státy
 • 2014
 • 1 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. získat základní informace o konfliktu v Sýrii
 2. učit se aktivnímu přístupu k pomoci
 3. uvědomit si, že neřešitelné situaci předchází řada takových, jejichž včasné řešení může vzniku složité situace zabránit nebo ji alespoň zmírnit

Válečný konflikt v Sýrii se stále nepodařilo ukončit a oběťmi bombardování se bohužel stávají i civilisté včetně dětí. V bojiště se tak může proměnit i dětské hřiště. Krátký spot pomocí zpětného chodu zdůrazňuje, že tamním civilním obětem již život nevrátíme, ale můžeme změnit, jak válka v Sýrii skončí.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Jak můžeme pomoci

Aktivita / 45 min.

Žáci:

- si uvědomují své emoce a dokážou je popsat

- se učí aktivnímu přístupu k pomoci

- získají základní informace o konfliktu v Sýrii

Vrátit x předcházet

Aktivita / 45 min.

Žáci:

 • přemýšlejí o důsledcích vlastního chování
 • si uvědomují, že neřešitelné situaci předchází řada takových, jejichž včasné řešení může vzniku složité situace zabránit, nebo ji alespoň zmírnit

 

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • informace o konfliktu v Sýrii
 • důsledky války pro obyvatele Sýrie
 • život uprchlíků na cestě a v nových zemích
 • možnosti pomoci

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Sýrie: příběh konfliktu

článek BBC o válečném konfliktu v Sýrii

Důvody přílivu syrských uprchlíků do Evropy

video vysvětlující příčiny migrace syrských uprchlíků

Pomoc pro uprchlíky

webový rozcestník odkazující na možnosti dobrovolnictví, finanční a materiální sbírky, kalendář akcí atd.

Humanitární a rozvojová pomoc v Sýrii

o zahraniční misi organizace Člověk v tísni a jejích aktivitách

12 otázek a odpovědí k uprchlické krizi v Evropě

Současná uprchlická krize je největší vlnou vysídlení od druhé světové války. Ovlivňuje životy statisíců lidí a vyvolává mnoho otázek. Odpovědi organizace Lékaři bez hranic na ty nečastější

Informace o revoluci v Sýrii

"syrskarevoluce.cz je nezávislá iniciativa mapující dění v Sýrii a propojující aktéry v ČR, kteří se zajímají o tamní arabské jaro."

Pomoc raněným a uprchlíkům v Sýrii

Fotogalerie Člověka v tísni mapující situaci v Sýrii

Dětský fond OSN UNICEF a jeho pomoc dětem na Blízkém Východě

Každý den se v uprchlických táborech na Blízkém Východě narodí 24 dětí v rodinách syrských uprchlíků. Většina z nich je přivedena do nevhodných hygienických podmínek, neprohlédne je lékař a

Partneři lekce