Lidská práva

Náboženství

Jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují postoj člověka k lidským právům, je náboženství, které vyznává. Existuje řada oblastí, v nichž se náboženské tradice v přístupu k lidským právům odrážejí – například postavení žen, vzdělání, politické režimy, ale třeba i ekologie. Jaký je postoj stoupenců různých náboženství k lidským právům? Mohou spolu chodit do školy děti s různým náboženským vyznáním? Přestože je toto téma z hlediska práce učitele velmi obtížné, je třeba se mu věnovat. Vedle příběhů konkrétních lidí vám v tom pomohou i aktivity, otázky a odpovědi či doprovodné materiály, které obsahují níže uvedené lekce.