Poklad

 • El Tesoro
 • Nestor Del Castillo, Marisa Lafuente Esteso
 • Španělsko
 • 2017
 • 12 min.
 • 9—14 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. zamyslet se nad tématem konce života
 2. uvědomit si hodnotu rodinných vazeb
 3. zamyslet se nad důležitostí kolektivní paměti 

Existují různé poklady. Tento bude mít pro rodinu umírajícího devadesátiletého Luise speciální význam. Podaří se ho rodině společně nalézt? Citlivě natočený příběh o malé dívce Veře, která se společně se svým otcem a devadesátiletým dědečkem Luisem vydává na neobvyklý výlet. Jejich cílem je nalézt poklad. Vyrážejí autem do borovicového háje, který Luis před mnoha lety vlastníma rukama vysadil. Na místě dědeček důkladně prohlíží a vyhodnocuje každý strom. Až zde vnučka pochopí, že oním pokladem, který hledají, je místo, kde bude chtít být děda po své smrti pohřben.

Doporučený věk

9—14 let

Tematický okruh

Sociální problematika

Téma

Stáří, Rodina

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Najít poklad

Aktivita / 45 min. (včetně projekce) / doporučený věk: 9-14 let

Žáci:

 • uvědomují si hodnotu rodinných vazeb
 • zamýšlí se nad tématem konce života
 • budují si pozitivní postoje vůči starým lidem

Strom

Aktivita / 45 min. (včetně projekce) / doporučený věk: 9-14 let

Žáci:

 • uvědomují si svoje emoce a umí je popsat
 • uvědomují si své vlastní životní hodnoty
 • umí diskutovat o etických otázkách na zákla­dě filmového příběhu

Album, které potěší

Aktivita / 45 min. (včetně projekce) + výroba alba / doporučený věk: 9-14 let

Žáci:

 • uvědomují si důležitost kolektivní paměti 
 • chápou důležitost rodiny
 • snaží se potěšit člověka v těžké životní situaci

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • způsoby pohřbívání 
 • způsoby péče o seniory
 • jak a proč mluvit o smrti

Příběh mojí rodiny

Propojte díky vzpomínkám svět dětí, (pra)rodičů a školy. Projekt přibližuje dětem nedávnou minulost a rodinné příběhy prostřednictvím rozhovorů a aktivit se staršími příbuznými.

Souhrnné informace, aktivity do hodin, další doporučené filmy, tipy a příklady dobré praxe najdete v příručce Příběh mojí rodiny.

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Cesta domů

Péče umírajícím a jejich blízkým

Ke kořenům

Doprovázení při organizaci posledních rozloučení

Les vzpomínek

První český přírodní hřbitov, kde je možné uložit popel zemřelých ke kořenům památečních stromů.

Moje smrt

Možnost sestavit si seznam posledních přání, a vyslovit tak svoje představy o konci života.

Elpida

Pomáháme seniorům zůstat samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti.

Život 90

Podporujeme seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle své vůle a preferencí.

Partneři lekce

Lekce vznikla za podpory:

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.