Hiphop-erace

 • Hiphop-erace
 • Bryn Evans
 • Nový Zéland
 • 2014
 • 57 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si možnost vzájemného obohacování generací
 2. zamyslet se nad životem seniorů v naší společnosti
 3. zamyslet se nad významem pozitivního přístupu k životu v každém věku

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

Doporučený věk

14—21 let

Tematický okruh

Sociální problematika

Téma

Stáří

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Studentské filmové kluby

Informační texty

 • informace o projektu Studentské filmové kluby Jeden svět na školách

Publikace Kdo jiný?

Informační texty

 • praktické návody pro zapojení do veřejného dění
 • praktické příklady začlenění projektu do výuky

Manuál pro Studentské filmové kluby JSNŠ

Informační texty

 • rady a doporučení začínajícím organizátorům filmových klubů vycházející z praktických zkušeností

Základy dokumentárního filmu

Informační texty

 • orientace v základních teoretických i technických pojmech a aspektech dokumentárního filmu

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity