Hiphop-erace

 • Hip Hop-eration
 • Bryn Evans
 • Nový Zéland
 • 2014
 • 57 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si možnost vzájemného obohacování generací
 2. zamyslet se nad životem seniorů v naší společnosti
 3. zamyslet se nad významem pozitivního přístupu k životu v každém věku

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • stárnutí a společnost
 • život a možnosti seniorů v ČR
 • definice stáří

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Výuka na dálku

Aktivita pro výuku na dálku

 • zamyšlení se nad stářím z různých úhlů pohledu 
 • reflexe pomocí metody Jedno slovo
 • psaní dopisu pomocí metody R.A.F.T.

Výuka na dálku – angličtina

Aktivita pro výuku na dálku

 • zamyšlení se nad životem seniorů v naší společnosti
 • procvičení slovíček a psaní textu k tématu stáří
 • reflexe po filmu pomocí aktivity Pětilístek