Škola v Kálú

 • Kaloo School
 • Sahra Mosawi
 • Afghánistán
 • 2012
 • 10 min.
 • titulky
 • 10—15 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. mít povědomí o překážkách ve vzdělávání dětí v rozvojových zemích
 2. dlouhodobě se zajímat o globální témata
 3. rozvíjet empatii

Devítiletá Fakhereh z Afghánistánu nechce být jen pastýřkou koz. Baví ji učení, navštěvuje právě třetí třídu. Do školy ale chodí pěšky a cesta jí trvá dvě a půl hodiny. Pro děti z horské oblasti, kde žije, jsou dostupné pouze dvě školy – jedna pro chlapce a jedna pro dívky. V Afghánistánu má vzdělání pouze pět procent žen, ostatní jsou negramotné. Většina dívek dokončí pouze základní školu, pak zůstanou doma a pomáhají s domácími pracemi a péčí o mladší sourozence. Osud Fakhereh zůstává nejistý. Drobné děvčátko musí každé ráno hnát kozy na pastvu a nosit svému otci oběd. Dokáže to změnit? Má vůbec možnost jít za svým snem?

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Do školy

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 10+

Žáci:

 • mají povědomí o překážkách ve vzdělávání dětí v rozvojových zemích
 • rozvíjejí svoji empatii

 

Souvislosti

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • si uvědomují překážky ve vzdělávání dětí v rozvojových zemích
 • dokážou definovat problém zachycený v dokumentu
 • umějí naslouchat názorům druhých

Seznamte se, prosím

Aktivita / 35 min. / doporučený věk: 11+

Žáci:

 • znají základní geografické, kulturní, politické a demografické informace o Afghánistánu
 • přemýšlejí o situaci dětí v Afghánistánu

Vzdělání pro rozvoj

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • znají kritéria, podle kterých se rozlišují státy na zhroucené, rozvojové a vyspělé
 • si uvědomují kulturní odlišnosti

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • novodobá historie Afghánistánu
 • Tálibán
 • postavení žen v afghánské společnosti
 • rozvojová pomoc v Afghánistánu

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Afghánistán

Zpráva Sdružení pro příležitosti mladých migrantů o vzdělávacím systému v Afghánistánu

Člověk v tísni: humanitární pomoc a rozvoj pro Afghánistán

Popis probíhajících programů společnosti Člověk v tísni v Afghánistánu

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

4. Cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání pro všechny

Respekt nebolí: Lidská práva a vzdělání

Vzdělávací projekt společnosti Člověk v tísni zaměřený na problematiku lidských práv

Globální rozvojové vzdělávání

Webový portál pro sdílení materiálů pro výuku globálního rozvojového vzdělávání

Proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě

Informační materiál Českého fóra pro rozvojovou spolupráci o globálním vzdělávání v České republice.

Partneři lekce

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.