Osudí života

 • Osudí života
 • BBDO Guerrero
 • Filipíny
 • 2012
 • 1 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si, že to, do jakého prostředí se člověk narodí, je zcela náhodné
 2. rozvíjet altruistické postoje
 3. zajímat se o problematiku rozvojových zemí

Nad hlavami novorozenců v porodnici běží osudí jako v televizní loterii. Každému nemluvněti přisoudí „účet“ s životem, který je čeká. Žádné dítě si dobrovolně nezvolilo život na ulici, kde přebývá v neutěšených podmínkách a hrozí mu předčasná smrt. Život je sázkou do loterie, a pokud jsme sami měli více štěstí, měli bychom myslet na ty, kterým osud nepřál.

Doporučený věk

13—17 let

Tematický okruh

Globální rozvojové vzdělávání

Téma

Chudoba

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Hra na osud

Aktivita / 45 min. (včetně projekce spotu)

Žáci:

 • si uvědomují, že to, do jakého prostředí se člověk narodí, je zcela náhodné
 • rozvíjejí altruistické postoje k lidem žijícím v obtížných podmínkách

 

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky

 • dětská úmrtnost, její příčiny a následky, statistiky
 • Rozvojové cíle tisíciletí

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • kritéria globální dětské úmrtnosti
 • prevence dětské úmrtnosti
 • průjmová onemocnění
 • dostupnost pitné vody v rozvojovém světě

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

UNICEF ČR

Webový portál českého výboru pro UNICEF

Boj proti úmrtnosti dětí v Africe

Informační text rozvojového centra OECD popisující problematiku dětské úmrtnosti v Africe

Zdraví

Informační text informačně vzdělávací sekce Člověka v tísni Rozvojovka zaměřený na zdraví

Food Right Now – Všichni mají právo na jídlo

Příručka popisující problematiku celosvětového hladu v globálních souvislostech

RCT 5: Snížit dětskou úmrtnost

Informační text o Rozvojových cílech tisíciletí popisující problematiku dětské úmrtnosti

Hrdinka CNN pomáhá nezletilým matkám ze slumů

Reportáž České televize popisující osud reportérky CNN pomáhající nezletilým matkám žijícím ve slumech

Globální rozvojové vzdělávání

Webový portál nabízející vzdělávací materiály vhodné pro výuku globálního rozvojového vzděláván

Partneři lekce