Globální vzdělávání

Rozvojová spolupráce

V době aktuálních politických nepokojů, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof se prostřednictvím humanitárních sbírek a projektů pravidelně ukazuje, že mnoha lidem není situace v „méně šťastných“ regionech lhostejná a že soucítí s jejich obyvateli. Jaký je rozdíl mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprácí? Má vůbec podpora chudých zemí smysl? Jak lze bojovat s chudobou či kulturně danými stereotypy? Projděte si připravené lekce a diskutujte s žáky nejen o těchto otázkách.