Rozvojová spolupráce

V době aktuálních politických nepokojů, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof se prostřednictvím humanitárních sbírek a projektů pravidelně ukazuje, že mnoha lidem není situace v „méně šťastných“ regionech lhostejná a že soucítí s jejich obyvateli. Jaký je rozdíl mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprácí? Má vůbec podpora chudých zemí smysl? Jak lze bojovat s chudobou či kulturně danými stereotypy? Projděte si připravené lekce a diskutujte s žáky nejen o těchto otázkách.

Manželka za 50 ovcí

2010 / 52 min. / titulky

Mnozí Afghánci vyznávající radikální islám ctí tradici obchodu s manželkami, se kterými někdy nejednají lépe než se psy

Škola v Kálú

2012 / 10 min. / titulky

Fakhereh z Afghánistánu nechce být jen pastýřkou koz. Baví ji učení. Do školy ale chodí pěšky a cesta jí trvá dvě a půl hodiny

Zorro

2006 / 1 min. / titulky

Negramotnost se může týkat i takového hrdiny, jakým je právě Zorro mstitel.