Zorro

 • Zorro
 • Read and write  Charity
 • Spojené státy
 • 2006
 • 1 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. prožít pocit analfabeta v gramotném světě
 2. uvědomit si důležitost dovednosti číst a psát
 3. zamyslet se nad příčinami negramotnosti

Neohrožený Zorro mstitel se vydává za záchranou uvězněné ženy. Ladným skokem se přenese mezi zkoprnělé straže, které hravě přemůže. Poslednímu z nich podle svého zvyku vyřízne kordem na hruď písmeno. Není to však Z, ale M. Smích spoutané ženy i ostatních vězňů naznačuje, že negramotnost se může týkat i takového hrdiny, jakým je právě Zorro mstitel.

Doporučený věk

12—21 let

Tematický okruh

Globální rozvojové vzdělávání

Téma

Chudoba, Rozvojová spolupráce

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

(Ne) gramotný svět

Aktivita / 90 min.

Žáci:

 • získají informace o negramotnosti ve světě
 • zamyslí se nad příčinami negramotnosti

Analfabet

Aktivita / 15 min. (včetně projekce spotu)

 • prožijí pocit analfabeta v gramotném světě
 • uvědomí si důležitost dovednosti číst a psát

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • přístup ke vzdělání v rozvojových zemích
 • důsledky a příčiny negramotnosti

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Výuka na dálku

Aktivita pro výuku na dálku

 • zjišťování informací o negramotnosti ve světě
 • zamyšlení nad příčinami negramotnosti
 • úvaha nad důležitostí gramotnosti

Doprovodné a doporučené materiály

Jen vzdělání pomůže Romům prolomit bludný kruh chudoby

Zpravodajský server Romea.cz, jenž přináší informace o dění ze světa Romů přináší také článek o romské vzdělanosti

Negramotnost v 21. století? bohužel stále existuje!

Negramotnost je u nás vyhlazená jako pravé neštovice, nebo černý kašel, řekli byste. Bohužel tomu tak není.

Gramotnost

Webová stránka s přehlednými statistikami a grafy týkajícími se gramotnosti (Aj)

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

4. Cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání

Partneři lekce