Základy filmové řeči

Filmová řeč je pro člověka dnešní doby natolik samozřejmá, že je potřeba vynaložit značné úsilí, aby bylo možné odhalit mechanismy, které se na její výstavbě podílí. Často už si ani neuvědomujeme, že za vznikem nám tak srozumitelného útvaru stojí třeba i fyzikální objevy (princip setrvání obrazu), principy převzaté z literatury (výstavba dramatu) i trochu absurdní aktivity (ruchařské dílny).

Lekce základy filmové řeči napomáhá nahlédnout do zákulisí některých filmových povolání a především principů, díky kterým nám film jako celek dává smysl, a které mohou měnit jeho výsledný význam a atmosféru.

Základy Filmové řeči - Tanečník Evžen

2012 / 17 min.

Lekce se věnuje pravidlům filmového vyprávění. Žáci si prostřednictvím aktivit osvojí prvky příběhu. Učí se vnímat film nejen jako celek, ale i jeho jednotlivé části.

Základy filmové řeči - Žirafa v nesnázích

2007 / 12 min. / titulky

Hravý animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý uprchlík, Žirafu nevyjímaje. Díky lekci se žáci seznamují se základními technikami animace, vytváří vlastní zvuky, učí se sestavit příběh a vnímat jednotlivé části filmu.