Spor o vápenec

 • The LimeStone Conflict
 • Petter Ringbom
 • Švédsko
 • 2016
 • 9 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. Umět popsat zásahy člověka do přírody a jeho vliv na životní prostředí.
 2. Dokázat kriticky zhodnotit zájmy různých stran při řešení sporu.
 3. Všímat si proměn krajiny a životního prostředí ve svém okolí.  

Gotland – švédská perla ležící v Baltském moři. Spásou ostrova a prokletím zároveň je vápenec, který tvoří většinu jeho povrchu. Místní vápenka Nordkalk a část obyvatel ostrova bojují za rozšíření těžby, která pro ně představuje hlavní zdroj obživy. Aktivisti naopak upozorňují na dopady na životní prostředí, především pak vodní zdroje, a další těžbu blokují doslova vlastním tělem. Jedni chtějí uchránit přírodní ráj před devastací, druhým jde o příjem. Různé pohledy střetávající se v pohádkově divoké krajině dokumentují typický konflikt, který vyvstává v unikátních přírodních lokalitách oplývajících bohatými zdroji. Jak vyspělá musí být společnost, aby se dokázala správně rozhodnout, které zájmy je třeba spíše chránit?

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Komu patří ostrov?

Aktivita / 45 min

Žáci:

 • umějí popsat různé zásahy člověka do přírody a jejich dopady na životní prostředí
 • dokážou kriticky zhodnotit zájmy různých stran v dokumentu Spor o vápenec
 • se umí vcítit do situace obyvatel Gotlandu a diskutovat nad možnými řešeními

Partneři lekce