Spor o vápenec

 • The LimeStone Conflict
 • Petter Ringbom
 • Švédsko
 • 2016
 • 9 min.
 • titulky
 • 14—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. Umět popsat zásahy člověka do přírody a jeho vliv na životní prostředí.
 2. Dokázat kriticky zhodnotit zájmy různých stran při řešení sporu.
 3. Všímat si proměn krajiny a životního prostředí ve svém okolí.  

Gotland – švédská perla ležící v Baltském moři. Spásou ostrova a prokletím zároveň je vápenec, který tvoří většinu jeho povrchu. Místní vápenka Nordkalk a část obyvatel ostrova bojují za rozšíření těžby, která pro ně představuje hlavní zdroj obživy. Aktivisti naopak upozorňují na dopady na životní prostředí, především pak vodní zdroje, a další těžbu blokují doslova vlastním tělem. Jedni chtějí uchránit přírodní ráj před devastací, druhým jde o příjem. Různé pohledy střetávající se v pohádkově divoké krajině dokumentují typický konflikt, který vyvstává v unikátních přírodních lokalitách oplývajících bohatými zdroji. Jak vyspělá musí být společnost, aby se dokázala správně rozhodnout, které zájmy je třeba spíše chránit?

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Komu patří ostrov?

Aktivita / 45 min / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • umějí popsat různé zásahy člověka do přírody a jejich dopady na životní prostředí
 • dokážou kriticky zhodnotit zájmy různých stran v dokumentu Spor o vápenec
 • se umí vcítit do situace obyvatel Gotlandu a diskutovat nad možnými řešeními

Návrat do minulosti

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • znají různé zásahy člověka do přírody a jejich dopady na životní prostředí
 • si uvědomují, jak se za poslední roky změnilo životní prostředí v jejich okolí
 • se zamýšlejí nad způsoby, jak je možné na změnu prostředí upozornit

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Jaké suroviny se v České republice těží?
 • Jaké má Česká republika ekologické problémy?
 • Jak mohu jako jednotlivec přispět k ochraně
  životního prostředí v mém okolí?

Spor o vápenec z pohledu filmové výchovy

Informační texty

 • jak diskutovat o filmu
 • posílení filmové gramotnosti žáků
 • čeho si všimnout u filmu Spor o vápenec

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro online výuku

 • úvaha o dopadech lidského chování na životní prostředí
 • kritické zamyšlení nad konflikty mezi zájmovými skupinami ve filmu Spor o vápenec
 • rozbor problému týkajícího se dolu Turów

Partneři lekce