Thuletuvalu

 • ThuleTuvalu
 • Matthias von Gunten
 • Švýcarsko
 • 2014
 • 50 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. Seznámit se s problematikou globální změny klimatu
 2. Poznat životní způsoby původních kultur
 3. Zamyslet se nad šetrností vlastních každodenních návyků

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Zatímco se experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvratným dopadům v každodenním životě. Dokument zblízka sleduje osudy několika místních rodin, které si uvědomují, že jejich tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí tajícího ledu ke změně.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Filmové kluby Jeden svět na školách

Informační texty

– rady a doporučení

– zkušenosti

Základy dokumentárního filmu

Informační texty

 • orientace v základních teoretických i technických pojmech a aspektech dokumentárního filmu

Propojené světy

Aktivita / 45 min.

Žáci:
 • dokáží pojmenovat, co pro ně znamená domov
 • rozumí souvislostem vlivu životního prostředí a stavu klimatu na způsob života jednotlivých společností

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • co je globální změna klimatu
 • jak se na globální zěmě klimatu podílí člověk
 • jak může ke zmírnění změny klimatu přispět běžný jedinec

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Mýty okolo klimatické změny a globálního oteplování

Odborné vysvětlení nejčastějších „mýtů“, které v debatě o změnách klimatu zaznívají

Jaké emise produkují jednotlivé země?

Největší producenti skleníkových plynů podle World resources institute

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

13. Cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se přijetí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Partneři lekce