ThuleTuvalu

 • ThuleTuvalu
 • Matthias von Gunten
 • Švýcarsko
 • 2014
 • 50 min.
 • titulky
 • 14—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. Seznámit se s problematikou globální změny klimatu
 2. Poznat životní způsoby původních kultur
 3. Zamyslet se nad šetrností vlastních každodenních návyků

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Zatímco se experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvratným dopadům v každodenním životě. Dokument zblízka sleduje osudy několika místních rodin, které si uvědomují, že jejich tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí tajícího ledu ke změně.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Propojené světy

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:
 • dokáží pojmenovat, co pro ně znamená domov
 • rozumí souvislostem vlivu životního prostředí a stavu klimatu na způsob života jednotlivých společností

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • co je globální změna klimatu
 • jak se na globální zěmě klimatu podílí člověk
 • jak může ke zmírnění změny klimatu přispět běžný jedinec

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Základy dokumentárního filmu

Informační texty

 • orientace v základních teoretických i technických pojmech a aspektech dokumentárního filmu

Doprovodné a doporučené materiály

Fakta o klimatu

Veřejně dostupné data a infografiky o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné)

Průvodce změnou klimatu - KlimatickaZmena.cz

Průvodce změnou klimatu v 10ti kapitolách (Czech Globe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR)

Kurz Klimatická změna

Online kurz vzdělávacího programu ČvT Varianty pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ o změně klimatu

Učím o klimatu

Jak zařadit klimatickou změnu do výuky? Jak rozvíjet aktivitu a kritické myšlení? Stáhněte si zdarma výukové materiály o klimatu do různých předmětů.

Mýty okolo klimatické změny a globálního oteplování

Odborné vysvětlení nejčastějších „mýtů“, které v debatě o změnách klimatu zaznívají

Klima v tísni

Lekce vzdělávacího programu ČvT Varianty zaměřená na principy fungování klimatického systému

Film Krajina v tísni

Dokumentární film ČvT poukazuje na na nezdravý stav české krajiny v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, zabývá se problematikou vodního hospodářství a sucha

Dokument Horká planeta

Dokument Reportéži ČT (2019, 24 min)

Klimatická koalice

Platforma českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům

Shrnutí Páté hodnotící zprávy IPCC

Shrnutí Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC, česky)

Intersucho

Monitoring sucha v ČR

Jak mluvit s dětmi o změně klimatu, aniž bychom je děsili

Článek Rebeccy Ruiz jak téma změny klimatu vysvětlovat dětem (2019, A2larm)

Tipy do výuky ke změně klimatu

Tipy do výuky - online kurz pro pedagogy Klimatická změna

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

13. Cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se přijetí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce