Just Eat It

 • Just Eat It: A Food Waste Story
 • Grant Baldwin
 • Kanada
 • 2014
 • 33 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. Seznámit se s problémem plýtvání v potravinářském průmyslu. 
 2. Poznat způsoby, jakými lze omezit plýtvání potravin v domácnosti.
 3. Zamyslet se nad šetrností vlastních každodenních návyků.

Jenny a Grant jsou filmaři a milují jídlo. Nelíbí se jim ovšem způsob, jakým s ním lidé na Západě nakládají, a rozhodnou se půlročním projektem ukázat, kam až sahá problém plýtvání potravinami. Celých šest měsíců se noří do kontejnerů a žijí z vyhozených surovin, které ještě ani neprošly datem spotřeby a už skončily na smetišti. Celosvětově se odhaduje, že až třetina veškeré potravinové produkce se vyhodí. Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání zemědělskou půdou nebo uvolňování skleníkových plynů ze skládek komentuje v hravém dokumentu řada odborníků, kteří mimo jiné připomínají nesmyslnost „kosmetických“ standardů, jež se aplikují na vzhled průmyslových potravin mířících na pulty supermarketů. K zásadní změně systematického plýtvání by přitom stačilo docela málo – podívat se do ledničky dřív než půjdu nakupovat a v obchodě přemýšlet nad tím, co jsem reálně schopen spotřebovat.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Je to na nás

Aktivita / 45 min

Žáci:

 • si uvědomují, že plýtvání jídlem znamená plýtvání penězi, vodou, energií, pohonnými látkami, půdou, lidskou prací, životním prostředím aj.
 • znají způsoby, jakými lze omezit plýtvání potravinami v domácnosti
 • cítí zodpovědnost vůči životnímu prostředí

Kam odchází papriky?

Aktivita / 90 min

Žáci:

 • se seznámí s problematikou plýtvání potravinami
 • si uvědomují, že ke snížení plýtvání může přispět každý z nás
 • znají možnosti využití nechtěných potravin

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Co je to udržitelné chování? 
 • Jak je na tom ČR
  ve srovnání se světem?
 • Jak správně nakupovat?

Just Eat It z pohledu filmové výchovy

Informační texty

 • jak diskutovat o filmu
 • posílení filmové gramotnosti žáků
 • čeho si všimnout u filmu Just Eat It

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Zachraň jídlo

Iniciatiova Zachraň jídlo informuje o problematice plýtvání potravinami, pořádá informační kampaně, happeningy, vzdělává ve firmách a sbírá "křivou" zeleninu na polích.

Partneři lekce