Just Eat It

 • Just Eat It: A Food Waste Story
 • Grant Baldwin
 • Kanada
 • 2014
 • 33 min.
 • titulky
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. Seznámit se s problémem plýtvání v potravinářském průmyslu. 
 2. Poznat způsoby, jakými lze omezit plýtvání potravin v domácnosti.
 3. Zamyslet se nad šetrností vlastních každodenních návyků.

Jenny a Grant jsou filmaři a milují jídlo. Nelíbí se jim ovšem způsob, jakým s ním lidé na Západě nakládají, a rozhodnou se půlročním projektem ukázat, kam až sahá problém plýtvání potravinami. Celých šest měsíců se noří do kontejnerů a žijí z vyhozených surovin, které ještě ani neprošly datem spotřeby a už skončily na smetišti. Celosvětově se odhaduje, že až třetina veškeré potravinové produkce se vyhodí. Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání zemědělskou půdou nebo uvolňování skleníkových plynů ze skládek komentuje v hravém dokumentu řada odborníků, kteří mimo jiné připomínají nesmyslnost „kosmetických“ standardů, jež se aplikují na vzhled průmyslových potravin mířících na pulty supermarketů. K zásadní změně systematického plýtvání by přitom stačilo docela málo – podívat se do ledničky dřív než půjdu nakupovat a v obchodě přemýšlet nad tím, co jsem reálně schopen spotřebovat.

 

 

Tato lekce je k dispozici i ve verzi pro výuku angličtiny.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Je to na nás

Aktivita / 45 min / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • si uvědomují, že plýtvání jídlem znamená plýtvání penězi, vodou, energií, pohonnými látkami, půdou, lidskou prací, životním prostředím aj.
 • znají způsoby, jakými lze omezit plýtvání potravinami v domácnosti
 • cítí zodpovědnost vůči životnímu prostředí

Kam odchází papriky?

Aktivita / 90 min / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • se seznámí s problematikou plýtvání potravinami
 • si uvědomují, že ke snížení plýtvání může přispět každý z nás
 • znají možnosti využití nechtěných potravin

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Co je to udržitelné chování? 
 • Jak je na tom ČR
  ve srovnání se světem?
 • Jak správně nakupovat?

Just Eat It z pohledu filmové výchovy

Informační texty

 • jak diskutovat o filmu
 • posílení filmové gramotnosti žáků
 • čeho si všimnout u filmu Just Eat It

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro distanční výuku

 • zamyšlení nad způsoby, jakými lze omezit plýtvání potravinami v domácnosti
 • reflexe filmu metodou I.N.S.E.R.T.
 • týdenní projekt: omezení plýtvání jídlem 
 • tvorba pravidel pro domácnost k eliminaci vyhazování jídla

Výuka na dálku – angličtina

Aktivita pro distanční výuku

 • zamýšlení nad problematikou plýtvání potravinami
 • procvičení slovní zásoby týkající se potravinářského průmyslu
 • reflexe filmu metodou I.N.S.E.R.T.
 • seznámení se s tématem Dumpster diving

Doprovodné a doporučené materiály

Zachraň jídlo

Iniciatiova Zachraň jídlo informuje o problematice plýtvání potravinami, pořádá informační kampaně, happeningy, vzdělává ve firmách a sbírá "křivou" zeleninu na polích.

Jak uložit potraviny, aby co nejdéle vydržely?

Webová stránka organizace Zachraň jídlo, kde se dozvíte, jak efektivně skladovat potraviny, aby vám co nejdéle vydržely

Jak správně nakupovat a skladovat?

Zachraň jídlo vám přináší rady, jak správně skladovat a jak nakupovat, abychom snížili potravinový odpad

Tipy a inspirace časopisu Apetit na bezodpadovou domácnost

Inspirativní články časopisu Apetit (2020/5) na téma udržitelnosti produkce a ohleduplnosti k planetě vyšly ve spolupráci s iniciativami Zachraň jídlo a Bezobalu

Neplýtváme tím, co jíme - Glopolis

Brožura pro učitele - Průvodce zákadními tématy v oblasti plýtvání potraviny

Menu pro změnu

Projekt Menu pro Změnu (Glopolis) podporuje ekoškoly ve zkoumání možností, jak si vybírat potraviny odpovědněji

Země na talíři

Festival dokumentárních filmů o jídle

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

12. Cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se zajištění udržitelné spotřeby a výroby

Partneři lekce