Krajina

Kvalita životního prostředí dnes patří mezi zásadní diskutované oblasti. Lekce zařazené do tématu Krajina se zabývají otázkou proměny krajiny, vlivy člověka na životní prostředí a aktuálními ekologickými problémy. Vedou k přemýšlení o přírodě, její úloze v životě člověka i potřebě o ni pečovat a chránit ji. Do jaké míry má člověk právo do krajiny zasahovat? Co znamená „žít v souladu s přírodou”? A jde to vůbec v dnešní době? Promítněte žákům jeden či více filmů, které jsme k tomuto tématu připravili, a společně hledejte odpovědi na tyto otázky.

Ekoduely: Šumava na rozcestí

2012 / 26 min.

Má být Šumava pouze národním parkem, nebo i hospodářským lesem? A jak si poradit s kůrovcem, který požírá tamější stromy?

Muž, který sázel stromy

1987 / 30 min.

Poetický animovaný snímek vypráví fiktivní příběh osamělého pastevce Bouffiera, který navrací život do neúrodné planiny

Tak to vidím já: Amia

2010 / 15 min.

Šestiletá Amia bydlí na statku uprostřed šumavské samoty. Její rodiče opustili město a rozhodli se žít v souladu s přírodou