Životní prostředí

Krajina

Člověk v současnosti ovlivňuje planetu Zemi jako žádný jiný druh před ním a více než všechny přírodní síly dohromady. Česká krajina v posledních letech trpí suchem, voda nekompromisně odtéká z našeho území, půda degraduje a je více náchylná erozi, stromy nezvládají nápor lýkožrouta smrkového, dochází k úbytku biodiverzity. Lekce zařazené do tématu Krajina se zabývají otázkou palčivé proměny krajiny a vlivy člověka na životní prostředí. Vedou k přemýšlení o přírodě, její úloze v životě člověka i potřebě o ni pečovat a chránit ji. Do jaké míry má člověk právo do krajiny zasahovat? Společně s žáky hledejte odpovědi na tyto otázky.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.