Krajina

Člověk v současnosti ovlivňuje planetu Zemi jako žádný jiný druh před ním a více než všechny přírodní síly dohromady. Česká krajina v posledních letech trpí suchem, voda nekompromisně odtéká z našeho území, půda degraduje a je více náchylná erozi, stromy nezvládají nápor lýkožrouta smrkového, dochází k úbytku biodiverzity. Lekce zařazené do tématu Krajina se zabývají otázkou palčivé proměny krajiny a vlivy člověka na životní prostředí. Vedou k přemýšlení o přírodě, její úloze v životě člověka i potřebě o ni pečovat a chránit ji. Do jaké míry má člověk právo do krajiny zasahovat? Společně s žáky hledejte odpovědi na tyto otázky.

Děti z mizejícího ostrova

2019 / 22 min. / titulky

Ostrov Isle de Jean Charles v americké Louisianě mizí vlivem klimatických změn pomalu ale jistě pod mořem. Pro rodinu Brunetových je ostrov ale jediným domovem, který kdy měla.

Ekoduely: Šumava na rozcestí

2012 / 26 min.

Má být Šumava pouze národním parkem, nebo i hospodářským lesem? A jak si poradit s kůrovcem, který požírá tamější stromy?

Muž, který sázel stromy

1987 / 30 min.

Poetický animovaný snímek vypráví fiktivní příběh osamělého pastevce Bouffiera, který navrací život do neúrodné planiny

Spor o vápenec

2016 / 9 min. / titulky

Gotland – švédská perla ležící v Baltském moři. Spásou ostrova a prokletím zároveň je vápenec, který tvoří většinu jeho povrchu. Část obyvatel ostrova bojuje za rozšíření těžby, která pro ně představuje hlavní zdroj obživy. Aktivisti naopak upozorňují na dopady na životní prostředí, především pak vodní zdroje.

Tak to vidím já: Amia

2010 / 15 min.

Šestiletá Amia bydlí na statku uprostřed šumavské samoty. Její rodiče opustili město a rozhodli se žít v souladu s přírodou