Životní prostředí

Krajina

Člověk v současnosti ovlivňuje planetu Zemi jako žádný jiný druh před ním a více než všechny přírodní síly dohromady. Česká krajina v posledních letech trpí suchem, voda nekompromisně odtéká z našeho území, půda degraduje a je více náchylná erozi, stromy nezvládají nápor lýkožrouta smrkového, dochází k úbytku biodiverzity. Lekce zařazené do tématu Krajina se zabývají otázkou palčivé proměny krajiny a vlivy člověka na životní prostředí. Vedou k přemýšlení o přírodě, její úloze v životě člověka i potřebě o ni pečovat a chránit ji. Do jaké míry má člověk právo do krajiny zasahovat? Společně s žáky hledejte odpovědi na tyto otázky.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.