Krajina

Kvalita životního prostředí dnes patří mezi zásadní diskutované oblasti. Lekce zařazené do tématu Krajina se zabývají otázkou proměny krajiny, vlivy člověka na životní prostředí a aktuálními ekologickými problémy. Vedou k přemýšlení o přírodě, její úloze v životě člověka i potřebě o ni pečovat a chránit ji. Do jaké míry má člověk právo do krajiny zasahovat? Co znamená „žít v souladu s přírodou”? A jde to vůbec v dnešní době? Promítněte žákům jeden či více filmů, které jsme k tomuto tématu připravili, a společně hledejte odpovědi na tyto otázky.

Ekoduely: Šumava na rozcestí

2012 / 26 min.

Má být Šumava pouze národním parkem, nebo i hospodářským lesem? A jak si poradit s kůrovcem, který požírá tamější stromy?

Muž, který sázel stromy

1987 / 30 min.

Poetický animovaný snímek vypráví fiktivní příběh osamělého pastevce Bouffiera, který navrací život do neúrodné planiny

Spor o vápenec

2016 / 9 min. / titulky

Gotland – švédská perla ležící v Baltském moři. Spásou ostrova a prokletím zároveň je vápenec, který tvoří většinu jeho povrchu. Část obyvatel ostrova bojuje za rozšíření těžby, která pro ně představuje hlavní zdroj obživy. Aktivisti naopak upozorňují na dopady na životní prostředí, především pak vodní zdroje.

Tak to vidím já: Amia

2010 / 15 min.

Šestiletá Amia bydlí na statku uprostřed šumavské samoty. Její rodiče opustili město a rozhodli se žít v souladu s přírodou