Životní prostředí

Krajina

Člověk v současnosti ovlivňuje planetu Zemi jako žádný jiný druh před ním a více než všechny přírodní síly dohromady. Česká krajina v posledních letech trpí suchem, voda nekompromisně odtéká z našeho území, půda degraduje a je více náchylná erozi, stromy nezvládají nápor lýkožrouta smrkového, dochází k úbytku biodiverzity. Lekce zařazené do tématu Krajina se zabývají otázkou palčivé proměny krajiny a vlivy člověka na životní prostředí. Vedou k přemýšlení o přírodě, její úloze v životě člověka i potřebě o ni pečovat a chránit ji. Do jaké míry má člověk právo do krajiny zasahovat? Společně s žáky hledejte odpovědi na tyto otázky.