Nedovolte, aby se to stalo

 • ¿Dónde estabas tú?
 • María Trénor
 • Španělsko
 • 2020
 • 20 min.
 • titulky
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. znát fakta o domácím násilí 
 2. znát důvody a důsledky domácího násilí 
 3. uvědomit si šíři jeho vnějších podob a výrazů 

Domácí násilí zůstává mnohdy skryto za dveřmi našich bytů. Co se za nimi děje, netuší ani to nejbližší okolí. Tři silné ženy se ale rozhodly prolomit bariéru a veřejně promluvit o svých zkušenostech. Animovaný dokument zobrazuje tři reálné příběhy ze tří různých kontinentů. Filipínská vysokoškolačka popisuje psychický a později i fyzický teror ze strany svého manžela, španělská pekařka ukazuje zlomeniny, které jí při hádce způsobil její partner, a dělnice z textilní továrny v Mosambiku musela kvůli útěku od svého násilného muže opustit i vlastní děti. Domácí násilí se totiž netýká jen určitého světadílu nebo společenské vrstvy, ale může se dotknout kohokoliv z nás. Film citlivě zachycuje upřímné zpovědi protagonistek, které se rozhodly promluvit a motivovat tak ostatní ženy, aby netolerovaly domácí násilí.  

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Nedej se

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • znají fakta o domácím násilí 
 • dokážou se vcítit do postav z filmu 
 • umějí dojít ve skupině ke konsenzu 

Strom

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • chápou složitost problému domácího násilí 
 • uvědomují si šíři jeho vnějších podob a výrazů 
 • znají důvody a důsledky domácího násilí 

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • specifika domácího násilí
 • pomoc osobě ohrožené domácím násilím
 • nárůst domácího násilí v době koronavirové epidemie 

Využití lekce v třídnické hodině

 • otevření tématu domácího násilí
 • pomoc obětem
 • inspirativní metody, jak sebe a žáky rozvíjet  
 • zlepšení klimatu třídy  

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Domácí násilí očima obětí a odborníků

Deník Aktuálně.cz nechal promluvit oběti domácího násilí a výzkumnice i odborníky.

Většina obětí si myslí, že je v tom sama. Ozvou se jen tři procenta z nich

Rozhovor s Lucií Hrdou, právničkou specializující se na oběti domácího a sexualizovaného násilí

Acorus, z. ú.

Centrum odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Centrum odborné pomoci obětem trestných činů

Magdalenium, z.s.

Centrum odborné pomoci obětem domácího násilí

Persefona, z. s.

Centrum odborné pomoci obětem domácího násilí

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Lekce vznikla za podpory: