Sociální problematika

Domácí násilí

Ne každý má to štěstí žít život, jaký by si přál. Řada lidí se ocitá na okraji společnosti, ať už vlastním přičiněním, vinou někoho jiného, či prostým nezájmem okolí. Statistiky uvádějí, že v České republice se s násilím v rodině za svůj život setká až čtyřicet procent žen a více než pětina Čechů. Domácí násilí je tak tématem, které se může týkat každého z nás. Jak ho odhalit? Dá se mu nějak předcházet? Co dělat, když se staneme jeho svědky? Na příbězích konkrétních žen můžeme vidět, jak obtížně se lze domácímu násilí bránit, protože v drtivé většině případů probíhá skrytě, beze svědků. S pomocí aktivit a dalších materiálů se zamyslete nad tím, jak znepokojivá čísla ze statistik snížit.