Ostře sledované vlaky

 • Ostře sledované vlaky
 • Česká republika
 • 89 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. Představit hodnotná díla české kinematografie a vychovávat nové filmové diváky
 2. Seznámit diváky s tvorbou Jiřího Menzela
 3. Rozvíjet u mladšího publika diváckou gramotnost a vyvolat zájem o kvalitní českou tvorbu

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Které období v dějinách československé kinematografie označujeme jako nová vlna a co je pro ně příznačné? 
 • Jakým typem hrdiny je Miloš Hrma a jak Ostře sledované vlaky pojednávají téma odboje? 
 • Které další látky Bohumila Hrabala režisér filmově zpracoval?
 • Jak se vyvíjela Menzelova kariéra po úspěšném debutu?

Slovo historika

Informační texty

 • popis Menzelova debutu s Ostře sledovanými vlaky
 • porovnání filmu s Hrabalovou literární předlohou
 • vysvětlení kontextu doby 
 • spolupráce s autory knižních předloh Menzelových filmů

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Partneři lekce