Ostře sledované vlaky

 • Ostře sledované vlaky
 • Jiří Menzel
 • Česká republika
 • 1966
 • 89 min.
 • 15—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. Představit hodnotná díla české kinematografie a vychovávat nové filmové diváky
 2. Seznámit diváky s tvorbou Jiřího Menzela
 3. Rozvíjet u mladšího publika diváckou gramotnost a vyvolat zájem o kvalitní českou tvorbu

„Božský železničář" – tak nazval Bohumila Hrabala jistý italský univerzitní profesor a znalec jeho díla. Nehodilo by se ale toto obdivné označení právě tak na mladičkého Miloše Hrmu, ač v úvodu příběhu teprve nastupuje do skromného místa eléva u dráhy? Znáte snad někoho druhého, kdo má tak „božsky" udivené oči, nevinnou tvář a bezelstné vystupování jako právě Miloš? Nedaří se mu pozbýt panictví, a protože na něho bere hezká konduktérka Máša, není divu, že mu jeho problémy s mužstvím vyplňují celý horizont. Vypadá to však, že se zahleděností do svého soukromého světa jsou na tom na zapadlém nádražíčku, kde Miloš slouží, všichni obdobně, a to navzdory zlým válečným časům. Film kolem diváka rozprostírá nostalgickou náladu, jiskří vtípky a drobnými anekdotami, vyzařuje čirou lyrickou krásu, a náhle se překlopí do tragédie. Drobná historka o malých lidech se promění ve velký příběh o krutosti války, lásce a smrti.

Doporučený věk

15—21 let

Tematický okruh

Filmová výchova

Téma

Perly české kinematografie

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Odvaha

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • se zamýšlí nad hodnotou odvahy
 • si uvědomí, co odvaha znamená pro ně samé
 • diskutují o tom, v jakých životních situacích by potřebovali "dodat více odvahy"

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Které období v dějinách československé kinematografie označujeme jako nová vlna a co je pro ně příznačné? 
 • Jakým typem hrdiny je Miloš Hrma a jak Ostře sledované vlaky pojednávají téma odboje? 
 • Které další látky Bohumila Hrabala režisér filmově zpracoval?
 • Jak se vyvíjela Menzelova kariéra po úspěšném debutu?

Slovo historika

Informační texty

 • popis Menzelova debutu s Ostře sledovanými vlaky
 • porovnání filmu s Hrabalovou literární předlohou
 • vysvětlení kontextu doby 
 • spolupráce s autory knižních předloh Menzelových filmů

Ostře sledované vlaky z pohledu filmové výchovy

Informační texty

 • jak diskutovat o filmu
 • posílení filmové gramotnosti žáků
 • čeho si všimnout u filmu Ostře sledované vlaky

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro online výuku

 • úvaha o hodnotách odvahy
 • zamyšlení nad odvážnými osobnostmi, činy a vlastní odvahou
 • porozumění historickým souvislostem skrze psaní textu  

Partneři lekce