Přerušené jaro – Srpen jako kladivo

 • Přerušené jaro – Srpen jako kladivo
 • Milan Maryška
 • Česká republika
 • 1998
 • 76 min.
 • 14—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. prohloubit znalosti o období po vpádu okupačních vojsk v srpnu 1968
 2. znát osobnosti novodobých československých dějin
 3. vcítit se do situace běžných lidí po vstupu cizích vojsk do země

V noci z 20. na 21. srpna 1968 definitivně končí pražské jaro. Tři sta tisíc vojáků „spřátelených zemí“ s podporou 6300 tanků a 800 letadel překročilo naše hranice a v krátké době obsadilo celé území Československa. Na rozkaz ministra obrany byli naši vojáci donuceni setrvat v kasárnách. Prohlášení Alexandra Dubčeka a vedoucích představitelů KSČ, že tato intervence je porušením mezinárodních dohod, ještě posílila organizovaný odpor civilistů, kteří se okupantům snažili pobyt na našem území co nejvíce ztížit. Nejvážnější pouliční boje se odehrály před budovou Československého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Dramatické archivní záběry z prvních dnů okupace nepotřebují komentář. Tvůrci dokumentu je doplnili názory dosud žijících představitelů hlavních rolí tehdejšího dramatu, ať už je to jeden z údajných autorů „zvacího dopisu“ Vasil Biľak, nebo ruští generálové, kteří jsou dodnes přesvědčeni o užitečnosti zásahu a o tom, že kdyby naši zemi neobsadili oni, udělala by to vojska NATO.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Galerie roku 1968

Aktivita / 2x 45 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • umějí vysvětlit obsah pojmů vlastizrada, hrdinství a pasivní odpor
 • znají osobnosti novodobých československých dějin

 

Hledání argumentů

Aktivita / 25 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • umějí kriticky zhodnotit možnosti ČSSR při okupaci vojsky Varšavské smlouvy
 • umějí prezentovat svůj názor, vyslechnout názor druhého a vzájemně argumentovat

 

Zvací dopis

Aktivita / 20 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • znají pojmy jako vlastenectví, svoboda, zodpovědnost
 • si uvědomují trestní odpovědnost vysokých představitelů komunistické strany

A co bylo pak?

Aktivita / 35 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • chápou situaci běžných občanů po vstupu cizích vojsk do země
 • mají na základě práce s dobovým materiálem představu o období po vpádu okupačních vojsk v srpnu 1968

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • pražské jaro
 • tvz. zvací dopisy
 • okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy
 • politická situace v Evropě v roce 1968

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Archivní záběry použité ve filmu

Dobové fotografie mapující situaci

Zvací dopis

Pozvání psané zástupci vládnoucí socialistické strany Leonidu Iljiči pro zásah proti "živlům nepřátelským straně"

Rozhovor s historikem O. Tůmou

Komunističtí představitelé se roku 1968 dopustili vlastizrady

Zpráva o incidentech vojáků Varšavské smlouvy na území ČSSR

Konkrétní trestné činy provedené vůči přijíždějícím pořádkovým silám v tajném dokumentu

Informace pro ministerstvo vnitra během srpnové okupace

Obsazení některých školních budov, informace o zajištění školní výuky

Práce MZV v době mimořádných událostí

Tajný dokument o narušení práce ministerstva zahraničních věcí

Osm statečných

Článek Adama Hradílka z časopisu Paměť a dějiny (2008; USTR)

Letáky z roku 68 - reakce na okupaci

Kopie dobových letáků z roku 1968 v kvalitním rozlišení, na stránkách www.moderni-dejiny.cz

Slova a ruce proti tankům, Praha 21.-27.8 1968

Text sleduje dramatické události prvního týdne po invazi, únos československých politiků do Moskvy a reakce československé veřejnosti

Smlouva mezi ČSSR a SSSR o dačasném pobytu vojsk - materiál pro učitele

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce