U nás pomáhali taky

 • U nás pomáhali taky
 • Karel Strachota
 • Česká republika
 • 2015
 • 6 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s průběhem srpnové okupace Československa
 2. přiblížit si tuto dobu skrze setkání s pamětníkem nebo historikem
 3. zamýšlet se nad možnými paralelami mezi různými událostmi

Když v srpnu 1968 vtrhla sovětská vojska do Československa, byli jsme zoufalí, zděšení, a současně odhodlaní k odporu. O okupaci se rozhodlo v Moskvě a jejím hlavním smyslem byla snaha sovětského impéria udržet pod kontrolou zemi, u níž hrozilo, že se vydá vlastní svobodnou cestou. Přáli jsme si tehdy, aby nás svět neopustil. Napsali jsme stovky protestních hesel, v nichž se často opakovalo slovo „nezapomeneme“. Nezapomněli jsme? Současný ruský útok na Ukrajinu je krvavější, vychází ze stejné ruské imperiální strategie, je stejně protiprávní a ruská propaganda jej stejně lživě označuje za nezbytný čin, vedený ušlechtilými pohnutkami. „Přijmout pasivně roli, kterou nám vykážou jiní, znamenalo by morálně se zabít,“ říká v souvislosti s okupací Václav Havel v krátkém střihovém filmu Karla Strachoty. Emotivní snímek zachycuje vzdor vůči okupantům, v srpnu 1968 a následnou rezignaci celé společnosti. Závěr dokumentu přináší paralelu se situací na Krymu v roce 2014.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Paralela

Aktivita / 45 min. (včetně projekce)

Žáci:

 • si připomenou okupace Československa v letech 1939 a 1968
 • porovnají příklady okupace našeho území s anexí ukrajinského území Ruskem
 • jsou citliví vůči projevům manipulace

Dnešní vydání

Aktivita / 45 min.

Žáci:

 • se seznámí s nástroji propagandy využité během okupace Československa v roce 1968
 • porovnají články z oficiálního a okupační propagandou podvrženého vydání Rudého práva

 

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968
 • srovnání okupace Československa v roce 1968 s ruskou anexí Krymu, s důrazem na propagandu
 • zájmy Sovětského svazu v tehdejším Československu a zájmy Ruské federace na Ukrajině 

Prohlášení mimořádného XIV. sjezdu KSČ

Audio

Rozhlasové vysílání prohlášení mimořádného sjezdu KSČ k situaci v Československu.

Ranní vysílání

Audio

Vysílání rozhlasu o aktuální situaci, které je rušeno přelety sovětských vojenských letadel.

Demonstranti v Karlíně

Audio

Zprávy o situaci v Karlíně a výzvy k zachování klidu.

Ohlasy ve světě

Audio

Zprávy ze zahraničních agentur a reakce na situaci v Československu.

Situace v okupované Plzni

Audio

Redaktor rozhlasu popisuje situaci v ulicích města.

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Proti ztrátě paměti

Stránky kampaně Proti ztrátě paměti

Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

Sbírka dokumentů, fotografií, audia, videa a dalších materiálů

Projev Alexandra Dubčeka

Projev Dubčeka po jeho návratu z Moskvy

Smlouva mezi ČSSR a SSSR o dočasném pobytu vojsk

Text českoslovenko-sovětské smlouvy, kterou byla legalizovaná "dočasná" přítomnost sovětské armády na území Československa

Moskevský protokol

Protokol o jednání delegace ČSSR a SSSR

Partneři lekce