Moderní československé dějiny

60. léta a pražské jaro

Moderní československé dějiny byly poznamenány hned dvěma totalitními režimy – fašismem a čtyřicet let trvající komunistickou diktaturou. Demokratizační tendence započaté v 60. letech 20. století Dubčekovým „socialismem s lidskou tváří“, které vyvrcholily pražským jarem, byly definitivně přerušeny okupací vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jak tato okupace probíhala? Jaký vliv měla na život obyčejných lidí? Jak se zachovala tehdejší politická reprezentace? Odpovědi na tyto otázky vám předkládáme v následujících lekcích, které se zabývají naší nedávnou minulostí.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.