Moderní československé dějiny

60. léta a pražské jaro

Moderní československé dějiny byly poznamenány hned dvěma totalitními režimy – fašismem a čtyřicet let trvající komunistickou diktaturou. Demokratizační tendence započaté v 60. letech 20. století Dubčekovým „socialismem s lidskou tváří“, které vyvrcholily pražským jarem, byly definitivně přerušeny okupací vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jak tato okupace probíhala? Jaký vliv měla na život obyčejných lidí? Jak se zachovala tehdejší politická reprezentace? Odpovědi na tyto otázky vám předkládáme v následujících lekcích, které se zabývají naší nedávnou minulostí.