Co je dokumentární film

 • Co je dokumentární film
 • JSNS
 • Česká republika
 • 2016
 • 36 min.
 • titulky
 • 9—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. umět charakterizovat obecné rysy dokumentárního filmu
 2. naučit se rozumět dokumentárnímu filmu jako subjektivnímu obrazu reality
 3. rozumět rozdílům mezi dokumentárním a hraným filmem

Dokumentární film se poprvé objevil na přelomu 19. a 20. století a od té doby se ustavičně proměňuje – těží z neustálého rozvoje filmové technologie, přizpůsobuje se moderním druhům médií, ale také odráží nové myšlenky a postoje měnící se společnosti.

Lekce vede žáky k přemýšlení o dokumentárním filmu jako o tvůrčím subjektivním zobrazení reality. Seznamují s různorodostí záměrů autorů filmů, hledají rozdíly mezi dokumentárním a hraným filmem a rozvíjí tak základy své filmové gramotnosti.

Doporučený věk

9—21 let

Tematický okruh

Filmová výchova

Téma

Základy dokumentárního filmu

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Obraz reality

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • umí vysvětlit pojem dokumentární film,
 • učí se rozumět dokumentárnímu filmu jako subjektivnímu obrazu reality.

Skutečnost x fikce

Aktivita / 25 min. / doporučený věk: 9+

Žáci:

 • umějí charakterizovat obecné rysy dokumentárního filmu,
 • rozumějí rozdílům mezi dokumentárním a hraným filmem.

Přednosti a úskalí dokumentárního filmu

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • rozumějí rozdílům mezi dokumentárním a hraným filmem,
 • diskutují o přednostech a úskalích zachycení reality formou dokumentárního filmu,
 • rozvíjejí kritické vnímání zpracování dokumentárního filmu.

Co je dokumentární film

Informační texty

 • co je dokumentární film
 • stručná historie

 

Co je dokumentární film 2

Video

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Partneři lekce

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.