Komenský by promítal

 • Jak pracovat s audiovizuálními materiály
 • Tomáš Potočný
 • Česká republika
 • 2012
 • 26 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. osvojit si postupy, jak pracovat s audiovizuálními materiály ve výuce
 2. umět pracovat s kontroverzními tématy
 3. mít k dispozici soubor obecných aktivit využitelných k jakémukoli filmu

Dokumentární filmy a sociální spoty jsou stále častěji využívané metodické pomůcky ve vyučování. Dokážou v žácích vzbudit velmi silné emoce, a tím i zájem o probírané téma. Jaké jsou zkušenosti pedagogů, kteří audiovizuální materiály ve svých hodinách dlouhodobě využívají? Co se jim osvědčilo a na jaká případná úskalí upozorňují? Jaká doporučení mají pro ostatní? Na to všechno hledá odpověď snímek I Komenský by promítal. Vedle rad a doporučení od učitelů se v něm dozvíte, jak předejít případným technickým komplikacím, jako jsou problémy se zvukem či obrazem apod. Film je proložen ukázkami z filmů, prací žáků v hodině i jejich názory na využití audiovizuálních pomůcek ve výuce. Dokument Tomáše Potočného je inspirací pro učitele, kteří se nebojí učit interaktivně.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Rady a doporučení pro práci s AV materiály

Informační texty

 • čím začít
 • na co si dát pozor
 • jak pracovat s délkou snímků

 

 

Jak učit kontroverzní témata

Informační texty

 • co jsou kontroverzní témata
 • základní pravidla pro diskusi ve třídě
 • typy rolí, které může učitel při diskusi zaujmout

Základy dokumentárního filmu

Informační texty

 • orientace v základních teoretických i technických pojmech a aspektech dokumentárního filmu

Dopis

Obecná aktivita / 20 min. / doporučený věk: 9-19

Žáci:

 • reflektují svůj prožitek z filmu a aktivně s ním pracují
 • pomocí techniky volného psaní formulují písemně svůj názor

Kostka

Obecná aktivita / 30 min. / doporučený věk: 9-19

Žáci:

 • reflektují zhlédnutý film z různých úhlů pohledu
 • rozvíjejí empatii a komunikační dovednosti a využívají kritické myšlení

Pojmy – pocity – otázky

Obecná aktivita / 20 min.

Žáci:

 • si uvědomují své emoce a umějí je popsat
 • formulují postřehy z filmu bezprostředně po jeho zhlédnutí

Na co nezapomenu

Obecná aktivita / 15 min.

Žáci:

 • vyjadřují pocity, které v nich film vyvolal

Hledání otázek

Obecná aktivita / 20 min. / doporučený věk: 10+

Žáci:

 • analyzují film
 • umějí třídit a vyhledávat další informace týkající se tématu

Anonymní myšlenky

Obecná aktivita / 15 min. / doporučený věk: 11-19

Žáci:

 • reflektují svůj prožitek z filmu
 • naslouchají pocitům druhých

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Partneři lekce

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.