Komenský by promítal

 • Jak pracovat s audiovizuálními materiály
 • Tomáš Potočný
 • Česká republika
 • 2012
 • 26 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. osvojit si postupy, jak pracovat s audiovizuálními materiály ve výuce
 2. umět pracovat s kontroverzními tématy
 3. mít k dispozici soubor obecných aktivit využitelných k jakémukoli filmu

Dokumentární filmy a sociální spoty jsou stále častěji využívané metodické pomůcky ve vyučování. Dokážou v žácích vzbudit velmi silné emoce, a tím i zájem o probírané téma. Jaké jsou zkušenosti pedagogů, kteří audiovizuální materiály ve svých hodinách dlouhodobě využívají? Co se jim osvědčilo a na jaká případná úskalí upozorňují? Jaká doporučení mají pro ostatní? Na to všechno hledá odpověď snímek I Komenský by promítal. Vedle rad a doporučení od učitelů se v něm dozvíte, jak předejít případným technickým komplikacím, jako jsou problémy se zvukem či obrazem apod. Film je proložen ukázkami z filmů, prací žáků v hodině i jejich názory na využití audiovizuálních pomůcek ve výuce. Dokument Tomáše Potočného je inspirací pro učitele, kteří se nebojí učit interaktivně.

Doporučený věk

Tematický okruh

Filmy pro vyučující

Téma

Instruktážní lekce

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Rady a doporučení pro práci s AV materiály

Informační texty

 • čím začít
 • na co si dát pozor
 • jak pracovat s délkou snímků

 

 

Jak učit kontroverzní témata

Informační texty

 • co jsou kontroverzní témata
 • základní pravidla pro diskusi ve třídě
 • typy rolí, které může učitel při diskusi zaujmout

Základy dokumentárního filmu

Informační texty

 • orientace v základních teoretických i technických pojmech a aspektech dokumentárního filmu

Dopis

Obecná aktivita / 20 min.

Žáci:

 • reflektují svůj prožitek z filmu a aktivně s ním pracují
 • pomocí techniky volného psaní formulují písemně svůj názor

Kostka

Obecná aktivita / 30 min.

Žáci:

 • reflektují zhlédnutý film z různých úhlů pohledu
 • rozvíjejí empatii a komunikační dovednosti a využívají kritické myšlení

Pojmy – pocity – otázky

Obecná aktivita / 20 min.

Žáci:

 • si uvědomují své emoce a umějí je popsat
 • formulují postřehy z filmu bezprostředně po jeho zhlédnutí

Na co nezapomenu

Obecná aktivita / 15 min.

Žáci:

 • vyjadřují pocity, které v nich film vyvolal

Hledání otázek

Obecná aktivita / 20 min.

Žáci:

 • analyzují film
 • umějí třídit a vyhledávat další informace týkající se tématu

Anonymní myšlenky

Obecná aktivita / 15 min.

Žáci:

 • reflektují svůj prožitek z filmu
 • naslouchají pocitům druhých

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Partneři lekce