Nebezpečná jízda autem

 • Nebezpečná jízda autem
 • Welt Hunger Hilfe
 • Německo
 • 2006
 • 1 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. vnímat rozdíl mezi pomocí v domácnosti a dětskou prací
 2. uvědomit si problém porušování práv dětí
 3. být schopen formulovat a obhájit své názory

Naleštěné červené auto se řítí zběsilou rychlostí městem. Spokojený řidič si užívá jízdu a na zadním sedadle se krčí tři vyděšené děti, které pomocí pedálů uvádějí auto do pohybu. Hlavní postavy animovaného snímku jsou na tom podobně jako mnoho jejich vrstevníků: i když je dětská práce zakázána, ony musejí stále tvrdě pracovat.

Doporučený věk

13—21 let

Tematický okruh

Globální rozvojové vzdělávání

Téma

Dětská práce

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Není práce jako práce

Aktivita / 30 min.

 • vnímají rozdíl mezi pomocí v domácnosti a dětskou prací
 • uvědomují si náročné podmínky dětské práce
 • seznámí se s konkrétními příběhy dětí, které jsou nuceny pracovat

Znám svá práva?

Aktivita / 45 minut (včetně projekce spotu)

 • znají Úmluvu o právech dítěte a práva, která jsou v ní zakotvena;
 • jsou schopni formulovat a obhájit své názory;
 • uvědomují si problém porušování práv dětí.

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • dětská práce x pomoc v rodině
 • dětská páce v Evropě
 • příčinny dětšké práce

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Dětská práce - příčiny, souvislosti, důsledky a řešení

Publikace Rozvojovky o dětské práci vydané v rámci kampaně Stop dětské práci

Obecné informace o dětské práci

Publikace sekce Rozvojovka Člověka v tísni - typy dětské práce, mýty, historie a česká rozvojová spolupráce

Víte, co jíte? Firmy často těží z dětské práce

Poměrně aktuální článek o dětské práci od České televize doplněný o několik videí

Film - Zóny bez dětské práce

Volně přístupný vzdělávací film sekce Rozvojovka Člověka v tísni

Fair trade je dobrý - základní informace o tomto sociálním hnutí

Česká stránka organizace NaZemi zaměřená na tématiku Fair trade

Partneři lekce