Mediální vzdělávání – online výuka

Rozvíjejte mediální gramotnost žáků. Rozmach digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání. 

Přinášíme výběr filmů vhodných k distanční výuce, a to včetně aktivit, na nichž mohou žáci pracovat samostatně doma.

Posilujte mediální gramotnost svých žáků pomocí e-cvičebnice MQposilovna a změřte jejich mediální gramotnost pomocí MQtesteru.

Stupeň vzdělávání

Základní školy – I. stupeň

Bezpečnostní prohlídka

Mediální vzdělávání

Bezpečnostní prohlídka

Mediální vzdělávání


Téma: rizika kyberprostoru, závislost

Ve vtipném spotu skenují prarodiče vlastní děti a vnoučata, kteří právě přišli na večeři, jako při letištní kontrole. Zabavené mobily putují do speciálního košíku. Kampaň #DeviceFreeDinner (Večeře bez mobilů) upozorňuje na to, jak se obzvlášť mladá generace nedokáže obejít bez moderních technologií; přitom rodinná večeře je přesně ta příležitost, k níž mobily zkrátka nepatří.

Přehrát film (1 min.)


Doporučená aktivita: 

Žáci sepíší odpovědi na následující otázky:  

 1. Proč myslíš, že babička a dědeček ve videu zabavovali dětem mobily? Čeho tím chtěli dosáhnout? 

 2. Jaký vztah mají k mobilům tvoji prarodiče (nebo jiní starší lidé ve tvém okolí)?  

 3. Používají členové tvé rodiny během návštěv a rodinných oslav telefony? Jak to na tebe působí? 

 4. K čemu jsou mobily dobré? 

 5. Jaké negativní dopady mohou mít mobily na náš život?   

 6. Máš svůj mobil? Pokud ano, na jaká 3 místa by sis ho určitě nebral/a s sebou? Proč? 

Během výuky pak můžeme společně diskutovat o jejich odpovědích.

 

Související aktivita: 

Žáci nakreslí obrázek na téma Co pro mě znamená mobil, pokud telefon vlastní; nebo na téma Moje závislosti – aneb nedám ani ránu bez…, pokud telefon nemají. 

Zavřít

Děti online (Zachy)

Mediální vzdělávnání

Děti online (Zachy)

Mediální vzdělávnání


Téma: sociální sítě a internet

Většina dnešních dětí dokáže ovládat počítač či mobilní telefon dříve, než se naučí zavazovat si tkaničky nebo jezdit na kole. Po celém světě vyrůstají nové generace dětí, které tráví výrazně více času ve virtuálním světě než hraním si na hřišti. Tento film přináší příběh mladého protagonisty; talentovaného dvanáctiletého youtubera, jenž se setkává s nečekanou slávou, ale i projevy nenávisti na internetu. Poté, co žáci zhlédnou Děti online, je nechte vypracovat následující aktivitu.

Přehrát film (17 min.)


Doporučená aktivita: 

Žáci natáčejí „youtuberská” videa – V aktivitě si žáci zahrají na youtubera. Mají za úkol natočit krátké 3–5minutové video. Před natáčením by se měli zamyslet a sepsat na papír následující body: 

 1. Obsah videaJaké bude téma videa (rodina, sport, móda, vaření, hry)? Pro koho video natáčím (rodiče, sourozenci, kamarádi, paní učitelka nebo pan učitel)? 
 2. Forma videa Bude to vlog, rozhovor, instruktážní video/návod, hraní her online? Kdo bude ve videu vystupovat a kde se bude natáčet? 

Žákům pošleme pár návrhů, které mohou zpracovat, např. rozhovor s rodičem na libovolné téma, „pořad” o vaření, „reportáž” o současném dění v ulici při pohledu z okna, jak správně vypočítat příklad vybraný příklad z matematiky, učíme se anglicky atp. Doporučujeme dát žákům dostatečně dlouhý časový prostor na vypracování; přibližně dva týdny.

Při společné výuce se pak můžeme podívat na videa žáků, kteří jej chtějí ukázat ostatním, a diskutovat: Jak se vám natáčelo? Setkali jste se během plánování či natáčení s nějakými problémy? Bylo to pro vás jednoduché, nebo vám to zabralo hodně času a námahy? Uveřejnili byste výsledek na YouTube? Jak reagovali vaši kamarádi, spolužáci, blízcí? A jak by naopak reagovali ti, kteří vás osobně neznají? Žáci mohou odpovědi i sepsat a poslat.

Popis celé aktivity je v publikaci Být v obraze 2, str. 103. Stručné zásady fungování YouTube a popis fenoménu youtuberů jsou v Otázkách a odpovědích k filmu Děti online (Zachy). 

 

Související aktivita: 

V digitálním světě: Jak mluvit na internetu – Díl animovaného seriálu V digitálním světě hravou formou popisuje, že dřív než něco zveřejníme, je potřeba promyslet, jestli bychom stejnou myšlenku s klidným svědomím přednesli vlastním rodičům nebo spolužákům v opravdovém životě.

Zavřít

V digitálním světě: Jak mluvit na internetu

Mediální vzdělávání

V digitálním světě: Jak mluvit na internetu

Mediální vzdělávání


Mína si za zády utahuje z Filipa, že mu to na fotkách, řekněme, nesluší. Drobná poznámka míněná v legraci se při zveřejnění online nafoukne a oklikou se dostane až k babičce sourozenců. Rčení dvakrát měř, jednou řež platí pro komunikaci na internetu dvojnásob. Cokoli vypustíme do prostoru – názor, hlášku nebo fotku – je prakticky nemožné vzít zpět. Dříve než něco zveřejníme, je potřeba promyslet, jestli bychom stejnou myšlenku s klidným svědomím přednesli vlastním rodičům nebo spolužákům v opravdovém životě. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci mají za úkol napsat, jaká pravidla slušného chování obecně dodržujeme (zdravíme se, prosíme a děkujeme, mluvíme slušně, nenadáváme, neskáčeme do řeči atd.). Dále se zamyslí nad tím, proč jsou pravidla slušného chování důležitá (např. chováme-li se k ostatním ohleduplně a laskavě, velmi pravděpodobně se tak i oni budou chovat k nám). Při společné výuce s nimi diskutujeme o jejich postřezích.
 

Přehrát film (2 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

K aktivitě je třeba spolupráce rodiče, popř. je možné ji realizovat s menší skupinou žáků.

Žáci mají za úkol nakreslit jakýkoliv jednoduchý obrázek podle jejich fantazie (domácí zvíře, rodina, oblíbená hračka apod.). Mezitím si připravíme nádobu s nalepeným nápisem INTERNET. Můžeme využít například krabici, hrnec nebo mísu. 

Dále řekneme žákům, aby obrázek vhodili do nádoby a představili si, že tím obrázek zveřejnili na internetu. Poté se na chvíli i nádobou vzdálíme a obrázky lehce upravíme – postavám namalujeme knír, část obrázku ustřihneme nebo jinak pozměníme. Poté se vrátíme a žákům obrázky ukážeme. 

V případě online výuky mohou žáci obrázky nakreslit v programu Malování, poslat je a my je ve stejném programu upravíme, můžeme část smazat a žákům je následně nasdílet.

Zeptáme se jich, jestli chápou, co tato hra znázorňuje. Jejím cílem je uvědomit si, že na internetu je zveřejněné všechno navždy a nad tím, co se se zveřejněným obsahem stane, už nemáme plnou kontrolu.  

Pokud mají žáci chuť ještě na jedno „sdílení”, postup zopakujeme. Na závěr se můžeme vrátit k úvodním pravidlům slušného chování, která žáci zapsaly. Diskutujte s nimi, co z nich platí i pro komunikaci online. 

 

Související aktivita: 

Škála – Žákům pošleme list s následující tvrzeními. Ti ho doma rozstříhají na proužky tak, aby se jeden proužek rovnal jedné větě. Jejich úkolem je seřadit chování od nejméně k nejvíce zraňujícímu. Proužky v tomto pořadí pak nalepí na papír a nasdílí/pošlou zpět.

Napsat přes internet spolužákovi do zprávy, že ho všichni nesnáší. 

Vyfotit učitele ve směšné pozici a dát to na internet. 

Dát na internet fotku sourozence, když brečí vzteky. 

Nemluvit se spolužákem. 

Nemluvit se sourozencem. 

Vyhrožovat spolužákovi fackou. 

Dát spolužákovi facku. 

Dát sourozenci facku. 

Říct spolužákovi, že je hloupý. 

Říct mámě, že je hloupá. 

Říct sourozenci, že je hloupý. 

Křičet na spolužáka. 

Křičet na sourozence. 

Společně si pak s žáky povídáme o tom, proč seřadili činnosti v tomto pořadí a snažíme se je vést k argumentaci. Popsané situace jsou záměrně vybrané tak, aby nebylo jednoznačné, které chování je více či méně přijatelné. 

Aktivita je inspirovaná metodou Filozofie pro děti.

Zavřít

V digitálním světě: Lajky na internetu

Mediální vzdělávání

V digitálním světě: Lajky na internetu

Mediální vzdělávání


Kocour a Filip mezi sebou soutěží, kdo na sociální sítí získá víc lajků. Bude to Kocourovo nové „selfíčko“, nebo Filipovo roztomilé štěňátko? S lajky jako by se na internetu roztrhl pytel. Čím víc jich nějaká fotka nebo příspěvek má, tím spíš si myslíme, že se ostatním líbí. Jakou váhu jim ale ve skutečnosti přičítat, a opravdu každý, kdo něco lajkuje, tím touží vyjádřit, že se mu příspěvek líbí? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci si napíšou na papír „Radost mi dělá…“ a „Záleží mi na…“ a každou větu doplní třemi slovy. K papíru se vrátí po projekci filmu.

Přehrát film (2 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci zhlédnou několik videí svého oblíbeného youtubera (případně si vyberou z žebříčku nejsledovanějších českých a slovenských youtuberů). Na stejný papír (jako před projekcí) pak zapíšou následující informace:

 • jméno youtubera a názvy zhlédnutých videí,
 • zda by daným videím dali lajk (palec nahoru), nebo ne a proč,
 • kolik jednotlivá videa dostala lajků a palců dolů.

Papír s poznámkami si přinesou do třídy nebo nasdílí online, poté společně debatujeme o informacích, které zjistili. Diskuzi vedeme k otázkám: Jsou lajky a palce dolů měřítkem kvality daných videí? Je jednodušší lajkovat, anebo vysvětlovat, proč se mi něco líbí? Proč se mi některá videa líbí a jiná ne? 

Vrátíme se pak v debatě k myšlence seriálu, že kliknout na lajk i palec dolů je velmi snadné. Vysvětlíme jim, že to lidé často dělají bezmyšlenkovitě, z nudy, nebo protože tak jednají jejich kamarádi, a nemá tak cenu lajkům přikládat velký význam. 

Na závěr se vrátíme k papíru s poznámkami z aktivity před projekcí filmu. Ptáme se žáků, jestli jsou pro ně věci, které uvedli, důležitější než sběr lajků. 

 

Související aktivita: 

Děti online (Zachy) – Jak se asi cítí tvůrce videa, když dostane mnoho negativních ohlasů nebo palců dolů? 

Žáci zhlédnou dokument Děti online (Zachy) a poté mají za úkol prozkoumat Zachyho YouTube kanál. Zachy je poměrně často terčem „hejtrů” (lidí, kteří ho urážejí a nadávají mu) a jeho videa získávají relativně velké počty palců dolů a negativních komentářů. Žáci se zamyslí nad tím, proč má někdo potřebu palce dolů dávat a psát ošklivé komentáře.

Při výuce se pak ptáme na jejich názory. Vysvětlíme, že vyjadřovat se na internetu ošklivě (např. na YouTube a jiných sociálních sítích) je mnohem jednodušší, než stejná slova říkat z očí do očí – kvůli domnělé anonymitě; lidé takto mnohdy jednají z nudy, chtějí vypadat zajímavěji nebo protože Zachymu či jinému youtuberovi závidí.

Zavřít

V digitálním světě: Pravda, nebo ne?

Mediální vzdělávání

V digitálním světě: Pravda, nebo ne?

Mediální vzdělávání


Filip a Kocour táhnou do boje za záchranu světa před tajným spiknutím mravenců a mimozemšťanů. Při brouzdání internetem totiž nalítli na důvěryhodně vypadající fake news.  Patálie hrdinů můžou být inspirací, jak se v dnešní záplavě informací na webu orientovat a odlišit pravdu od fám a dezinformací. Ve svobodném prostoru internetu je totiž možné narazit na mnoho verzí téže události a dřív, než budu informaci považovat za pravdivou a pošlu ji dál, je dobré držet se několika zásad. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žákům vysvětlíme rozdíl mezi faktem a názorem.   

Venku je teplo, je názor – pro někoho je teplo, pro někoho ne.
Venku je 25 stupňů
, je fakt – je to teploměrem změřená hodnota.  

Venku je mlha, je fakt.
Venku je krásně, je názor – někomu se mlha líbí a někomu ne.

Jejich úkolem je napsat své dva příklady znázorňující rozdíl mezi faktem a názorem.
 

Přehrát film (2 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci po zhlédnutí dílu odpoví na otázky týkající se porozumění příběhu

Jakým situacím čelily postavy? Dostaly se do problémů? Jak je vyřešily?  

Poté se zamyslí nad následujícím: Je všechno, co se píše na internetu, pravda? Už jsi někdy narazil/a na nepravdivou informaci? Slyšel/a jsi, třeba ve škole, nějakou historku, která ti připadala podezřelá?  

Mohou své odpovědi sepsat nebo namluvit jako audio či video nahrávku.

Starším žákům dále zadáme rozbor článku, který tvrdí, že nejvyšší horou České republiky se stane Luční hora. Jejich úkolem je podle doporučení z epizody seriálu posudit: 

 1. Co článek tvrdí? 
 2. Kdo článek napsal? 
 3. Kdo jej zveřejnil? 
 4. Dají se informace z článku ověřit? (Byl/je František Měch mluvčí KRNAP? Existuje turistický klub Sněžníci?) 
 5. S jakým záměrem článek vznikl? (Např.: předat informace, zavádět, pobavit aj.?) 

Žáky upozorníme, že tento článek sice vznikl za účelem pobavit, ale na internetu najdeme mnoho informací o důležitých tématech, které nemusí být pravdivé a vznikly za účelem zavádět nebo i oklamat. Cílem je, aby si žáci uvědomovali, že informace je potřeba ověřovat a že nelze věřit všemu, co je na internetu. 

 

Související aktivita: 

Starší žáci si zkusí napsat vlastní fake news, tedy lživou/klamavou zprávu – krátký text, který se tváří jako skutečná zpráva, např. do novin, ale neopírá se o fakta, neuvádí věrohodné zdroje a mnohdy se snaží vyvolat emoce. 

Témata můžeme nechat jejich fantazii nebo se mohou inspirovat vtipnými tématy: 

 1. Do českých močálů se vpustí krokodýli. Mají sníst všechny žáby, které svým kuňkáním ruší noční klid. 
 2. Z důvodu opatření proti šíření nemoci jsou zavřená hračkářství – aby se ale hračky nezkazily, obchody je budou zdarma rozvážet dětem.
Zavřít

V digitálním světě: Rodičovská kontrola

Mediální vzdělávání

V digitálním světě: Rodičovská kontrola

Mediální vzdělávání


Téma: internet, nevhodný obsah na internetu 

Filip s Mínou a Kocourem brouzdají internetem, až narazí na stopku. Prohlížeč zakázal Filipovi vstoupit na lákavě vypadající web. Při surfování na internetu je snadné zapomenout se a nechat se vlákat na nejrůznější stránky, které se nám samy nabízejí. Zdaleka ne všechno na webu je ale vhodné pro dětské oči. Programům, které hlídají, aby se děti nedostaly na místa, jež by je mohla vyděsit nebo šokovat, se říká rodičovská kontrola. Rodiče díky nim mohou filtrovat, co děti smějí navštěvovat nebo omezovat dobu, po kterou mohou být online.  

Přehrát film (2 min.)


Doporučená aktivita filmu: 

Předem žákům zašleme pracovní list s aktivitou Cítím se. Mají za úkol zamyslet se, které z uvedených emocí nerady během pohybu na internetu zažívají a k těmto pocitům přimalovat zámek. Poté si promyslí, proč zámky nakreslili u daných emocí a v jakých situacích můžou nechtěné emoce ve světě online zažívat (sledování hrůzostrašného filmu, hraní videoher mnoho hodin do pozdního večera apod.).  

Žáci dále vytvoří seznam rodinných „pravidel internetu“; např. mají žáci přístup na internetu k jakémukoli obsahu? Kolik hodin denně smí trávit online? Platí v rodině jiná pravidla pro starší děti než pro mladší?  

Při společné výuce pak o tématu diskutujeme. Diskuzi vedeme k tomu, že není vhodné, aby si žáci na internetu prohlíželi obsah (fotografie, videa apod.), kde je vyobrazené především násilí, vulgarismy, krev, agresivita aj. 

Téma doporučujeme uzavřít pozitivně a nasměrovat pozornost k příjemným emocím a prožitkům, které může online svět nabídnout – např. pobavení, fascinace, odpočinek či propojení s kamarády. Zeptáme se žáků, jaké další klady internetu je napadají. 

 

Související aktivita: 

S žáky je vhodné otevřít s žáky i téma pornografie. Výzkumy ukazují, že (nejen) české děti jsou pornografickému obsahu vystaveny poprvé mezi 8. až 11. rokem věku.

Doporučujeme zaslat rodičům text Porno-konverzace. Aneb kdy a jak mluvit s dětmi o pornografii, který obsahuje praktická doporučení od expertů z oblasti psychologie a nových médií. 

Pozn.: Inspirace pro softwarovou rodičovskou kontrolu a související informace k tématu naleznete v materiálu Otázky a odpovědi.

Zavřít

V digitálním světě: Tvořit na internetu

Mediální vzdělávání

V digitálním světě: Tvořit na internetu

Mediální vzdělávání


Mína a Filip tančí a zpívají ve videoklipu k narozeninám sestřenky Nity. Za kamerou sedí Kocour se svým bodrým okem zkušeného režiséra. Tvořit na internetu je dnes ve skutečnosti velmi snadné. Režisérem může být každý, kdo má telefon nebo tablet. Zbytek práce už udělají speciální aplikace, které dají amatérskému videu efektní kabátek. Obtížnější už je však své dílo z internetu stáhnout, pokud nás třeba překvapí negativní reakce publika. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Touží žáci stát se youtuberem, muserem (TikTok) nebo publikovat na Instagramu?  

Vybídneme je, aby se zamysleli a sepsali PROČ. Jaká to má pozitiva? (Např. rád fotím nebo natáčím, baví mě fotky upravovat, můžu být slavný, můžu si tak vydělávat atd.) Jaká to má úskalí nebo přímo negativa? (Např. potřebuji umět s chytrým telefonem a aplikacemi, můžu být zklamaný, že je moje tvorba prohlížená, můžu dostat nepříjemné až nenávistné komentáře, být slavný může být i obtěžující atd.) 
 

Přehrát film (2 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci točí a publikují video; doporučujeme jim poslat následující návod:

1. Zvol si téma a námět

 • DIY (komentovaný postup výroby palačinek nebo gumičkových náramků) 
 • Tutoriál (jak začít s Minecraftem nebo chemický experiment) 
 • Rozhovor (s rodičem o jeho práci nebo se spolužákem o vietnamštině) 
 • Challenge (např. kdo rychleji sní půl kila luskového hrášku) 
 • Vlog Top 5 (pět nejlepších věcí v karanténě nebo pět důvodů proč se (ne)vrátit do školy) 
 • Beauty video (jak se nalíčit na Halloween nebo jak ostříhat bráchu strojkem) 
 • Prank (neboli „vylomenina“; nechte se dítětem poučit, o co jde!) 
 • Recenze (na deskové hry, videohry, knížky či filmy) 

2. Natáčej! 

Postup si promyslete tak, aby nebylo nutné video stříhat. Dle námětu promyslete, která z možností je vhodnější:

 • Natočte jeden dlouhý záběr – v tom případě je dobré postup před natáčením dobře promyslet, případně vyzkoušet. Pokud nebudete s výsledkem spokojeni, natočte akci vícekrát a vyberte pro publikování to nejpovedenější. Jednozáběrová volba může být vhodná například pro recenzi nebo challenge. 
 • Druhá možnost je rozdělit video do předem stanovených kroků – záběrů. Natáčí postupně, po každém kroku kameru zastavte a připravte si další krok. Vyhnete se tak „hluchým” místům, video bude dynamičtější a můžeme také střídat velikosti záběrů. Hodí se třeba na videorecept nebo beauty tutorial. 

3. Upravuj 

Pokud se přece jen rozhodnete video stříhat, tipy na aplikace najdete v tomto materiálu, ve kterém také naleznete širší úvod do otázek souvisejících s publikováním tvorby na internet. 

4. Zveřejni 

Na YouTube si založte účet, pokud jej nemáte. Při zveřejňování máte možnost nastavit viditelnost a pečlivě zvažte, jestli bude video soukromé (pro přátele), neveřejné (pro ty, kterým pošlete odkaz), nebo veřejné (pro všechny). 

 

Související aktivita: 

Děti online (Zachy) – Příběh mladého talentovaného dvanáctiletého youtubera, jenž se setkává s nečekanou slávou, ale i projevy nenávisti na internetu. Žáci do dvou sloupců napíší, co se jim na životě Zachyho líbí a co nelíbí.  

Zavřít

V digitálním světě: Vyhledávače

Mediální vzdělávání

V digitálním světě: Vyhledávače

Mediální vzdělávání


Hrdinové seriálu testují schopnosti internetových vyhledávačů a pokládají jim všetečné dotazy. Kostičky Ping a Pong jejich otázky překládají do vhodně zvolených klíčových slov, aby se dostali k přesnější odpovědi. Rychle nalézt informaci, která mě zajímá, je klíčovou funkcí internetu. Pomocníci jako jsou vyhledávače Google, Seznam nebo Yahoo je „loví“ na miliardách webových stránek pomocí tajného vzorce zvaného algoritmus. Ten pak také odpovědi vhodně uspořádá a Kocoura, který tvrdí, že má nejdelší fousky na světě, usvědčí z omylu. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Vysvětlíme dětem, že to není tak dávno, kdy internet neexistoval (nebo k němu neměl zdaleka přístup každý). Když bylo třeba něco zjistit, nebylo možné to jednoduše „vygůglit”.

Žáci zkusí vymyslet a sepsat způsoby, jak by bez internetu zjistily nějakou informaci – například: Jaká je nejdelší řeka na světě? (mohou se zeptat rodičů, starších sourozenců, zkusit najít v knížce doma, v knihovně apod.). 
 

Přehrát film (2 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Vyhledávání na internetu krok po kroku: 

 1. Pošleme žákům téma, o kterém mají něco zjistit – rekordy ve sportu, kolik stojí nové kolo, co si sbalit na dovolenou do k moři, nejčtenější knížky...
 2. Jejich úkolem je na papír napsat několik klíčových slov, která je k tématu napadají. 
 3. Žáci dále zadávají do vyhledávače (např. Google, Seznam, DuckDuckGo, Bing...) různá klíčová slova ze svého seznamu a zjišťují, jaké výsledky jim vyhledávač nachází. 
 4. Výsledky písemně okomentují, kupříkladu odpovídají na otázky:

  – Jsou některé z odkazy placené reklamy? Kde se placený – obsah zobrazuje a jak se pozná?
  – Kolik výsledků jsi našel?
  – Záleží na pořadí klíčových slov a diaktiritce? Apod.
 5. Dále zjišťují rozdíly vyhledávání, pokud stejná klíčová slova zadají do různých vyhledávačů. Pro srovnání mohou udělat screenshoty (fotky obrazovky či výstřižky).
 6. Upozorníme žáky, že mohou ve výsledcích listovat (vyhledávače najdou obvykle mnoho stránek výsledků), mohou si zobrazit obrázky nebo videa, popř. nastavit další podmínky vyhledávání (velikost obrázku, barvu a další).    

Společně pak diskutujeme rozdíly ve výsledcích vyhledávání – všichni žáci měli zadané stejné téma, ale výsledky se mohou lišit. Diskuze by měla vést ke klíčovým pojmům a otázkám ze seriálu – Co jsou to vyhledávače? Co jsou to algoritmy? Pokud si sami nejste v některých otázkách jisti, doporučujeme seznámit se s materiálem Otázky a odpovědi

 

Související aktivita: 

Hledat na internetu – to je tak trochu jako hledat jehlu v kupce sena. Zadáme proto žákům, aby ve svém oblíbeném vyhledávači pátrali, co to vlastně znamená „hledat jehlu v kupce sena”. Je to rčení, úsloví, přirovnání, nebo pořekadlo? 

Dále mají za úkol zjistit a napsat:

– Jak se věta řekne anglicky? 

– Jaké obrázky větě nejvíce odpovídají?

– Kolik výsledků jim vyhledávač našel? Co se nachází na poslední stránce všech výsledků?

– A pokud je v kupce sena 135 na druhou stébel, kolik stébel tam je? (Mohou také do vyhledávače zadat, co to znamená, je-li číslo na druhou.)

Zavřít


Základní školy – II. stupeň

Mediální gramotnost se vyplatí: Naivátor

Mediální vzdělávání

Mediální gramotnost se vyplatí: Naivátor

Mediální vzdělávání


Téma: fake news a dezinformace

Je Země placatá? Pocházíme z mimozemšťanů? Škodí sex zdraví? Podle některých zpráv na internetu je toto všechno pravda. Hrdina spotu si nainstaloval aplikaci Naivátor a nechal se zlákat svody fake news. Věří s ní všemu křiklavému, šokujícímu a mysterióznímu, co na webu najde. Podložené informace z ověřených zdrojů, se kterými ho konfrontuje kamarádka, ho nemohou znejistit. Přitom pro prostředí internetu platí „důvěřuj, ale prověřuj“ dvojnásob. 

Přehrát film (1 min.)


Doporučená aktivita: 

Pojďme poslat žáky do MQposilovny! Jedná se o dvě e-cvičebnice, které obsahují úkoly navazující na mediálněvzdělávací videa, a jsou navržené tak, aby s nimi žáci mohli pracovat samostatně ze svých domovů. Jednou z lekcí v části MQposilovna – Kruhový trénink pro pokročilé je právě Naivátor.  

Stáhneme si úkoly k lekci Naivátor a zašleme je žákům k vypracování. Lekce obsahuje celkem 5 úkolů, z nichž jeden je označen jako bonusový. Čtyři základní úkoly by žákům měly zabrat přibližně 60 minut.

Řešení úloh a doporučení, jak s e-cvičebnicí pracovat, jsou zde

 

Související aktivita: 

Hravý plakát – Jako doprovodný materiál k této lekci slouží edukativní plakát Naivátor. Zašleme ho žákům jako soubor PDF a vybídneme je, ať nám pošlou odpovědi na zadané otázky. Výsledky s nimi můžeme poté rozebrat nebo jim poslat odkaz na správné řešení.   

Sadu všech tří plakátů k lekcím ze série Mediální gramotnost se vyplatí – tedy k Naivátoru, Vykecávačce a Výhodnému telefonu, si můžete také zdarma objednat v papírové podobě na adresu vaší školy. Máte-li zájem, napište nám na tmv@jsns.cz

Zavřít

Mediální gramotnost se vyplatí: Vykecávačka

Téma: rizika kyberprostoru, sociální sítě a internet ​​​​​​​

Mediální gramotnost se vyplatí: Vykecávačka

Téma: rizika kyberprostoru, sociální sítě a internet ​​​​​​​


Co je cennější – soukromí, nebo popularita? Aplikace Vykecávačka dilema vyřeší za vás a prozradí na vás úplně všechno! A všichni vás budou milovat, protože kdo se na sociálních sítích nejvíc odhaluje, má přece nejvíc lajků a sledujících. Možná, že vás časem doběhne některá fotka, kterou byste dnes rozhodně nezveřejnili, ale to už bude pozdě. Z internetu totiž už nikdy nic nezmizí. 
 

Přehrát film (1 min.)


Doporučená aktivita: 

Pojďme poslat žáky do MQposilovny! Jedná se o dvě e-cvičebnice, které obsahují úkoly navazující na mediálně-vzdělávací videa, a jsou navržené tak, aby s nimi žáci mohli pracovat samostatně ze svých domovů. Jednou z lekcí v části MQposilovna – Kruhový trénink pro pokročilé je právě Vykecávačka.   

Stáhneme si úkoly k lekci Vykecávačka a zašlete je žákům k vypracování. Lekce obsahuje celkem 5 úkolů, z nichž jeden je označen jako bonusový. Čtyři základní úkoly by žákům měly zabrat přibližně 60 minut. 

Řešení úloh a doporučení, jak s e-cvičebnicí pracovat, jsou zde

 

Související aktivita: 

Hravý plakát – Jako doprovodný materiál k této lekci slouží edukativní plakát Vykecávačka. Zašleme ho žákům jako soubor PDF a vybídneme je, ať Vám pošlou odpovědi na zadané otázky. Výsledky s nimi můžeme poté rozebrat nebo jim poslat odkaz na správné řešení.    

Sadu všech tří plakátů k lekcím ze série Mediální gramotnost se vyplatí – tedy k NaivátoruVykecávačce a Výhodnému telefonu, si můžete také zdarma objednat v papírové podobě na adresu své školy. Máte-li zájem, napište nám na tmv@jsns.cz.  

Zavřít

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?

Mediální vzdělávání

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?

Mediální vzdělávání


Média na nás chrlí denně nejrůznější sdělení. Kovy nechce být manipulován, a proto pátrá po tom, KDO je vytváří a KDO má kontrolu nad jejich šířením. Co známý youtuber udělá, když zjistí, že je pod článkem podepsán jen pseudonym? A mají všechna média svého vlastníka, nebo jen ta soukromá? Rozdíly mezi komerčními a veřejnoprávními médii shrnuje mediální odborník.

Přehrát film (6 min.)


Doporučená aktivita: 

Analýza zprávy podle klíčové otázky „KDO?” – Po zhlédnutí 1. dílu Kovyho mediálního ringu zašleme žákům odkaz na zprávu dle vlastního výběru z jednoho z hlavních zpravodajských webů a zadáme jim za úkol, ať ji zanalyzují podle klíčové otázky KDO?, respektive podle tří dílčích podotázek, a to: 

 1. Kdo je autorem nebo tvůrcem sdělení? 
 2. Jaké informace lze o autorovi nebo tvůrci sdělení dohledat? 
 3. Kdo má kontrolu nad vznikem a šířením sdělení? 

Doporučujeme vybrat zprávu, která je aktuální a studenty zaujme. Žákům můžeme zároveň poslat také odkaz na zpracovanou analýzu článku z webu Aktuálně.cz jako inspiraci, jakých faktorů je dobré si všímat.

Studentům zadáme i termín, do kdy mají odpovědi zaslat, a následně s nimi pak rozebereme, co všechno zajímavého mohly odpovědi na 3 podotázky poodhalit a zda jim nalezení odpovědí pomáhá posoudit, jestli je zpráva důvěryhodným zdrojem informací, či nikoliv. Věnujeme pozornost tomu, zda je u článku, který žáci analyzují, uvedený konkrétní autor a také, kdo webové médium, na němž byla zpráva publikována, vlastní.  

Pro přípravu na vyhodnocení analýzy doporučujeme prozkoumat hotové příklady analýz různých mediálních sdělení a pročtení článků v rubrice Česká mediální krajina, v nichž je například odpověď na to, jaké vlastníky mají nejznámější zpravodajské weby jako jsou iDNES.cz, iHned.cz, Seznam zprávy a další.  

 

Pracovní listy: 

Kdo je tajemný vedoucí kolotoče? – Pro výše popsanou aktivitu můžete využít pracovní list na straně 5. Pokud žáci zvládnou i analýzu článku z webu Aeronet, můžeme využít i celou aktivitu. Pokud však žáci metodu 5 klíčových otázek ještě neznají, doporučujeme začít analýzou nějaké jednodušší zprávy.  

 

Související aktivita:

Napište esej na téma Pravda, nebo lež – Je možné v záplavě informací rozlišit pravdu od lži? Jakou roli v pomyslném souboji lži s pravdou sehrávají média a sociální sítě? 

Žáci mají za úkol k tomuto tématu napsat úvahu či esej v rozsahu 3600-4000 znaků. Doporučujeme jim zadat na vypracování dostatečnou dobu, např. 14 dní.  

 

Další doporučení: 

Tipy, jak na internetu nenaletět – Osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál.

Zavřít

Kovyho mediální ring – 2. díl: CO?

Mediální vzdělávání

Kovyho mediální ring – 2. díl: CO?

Mediální vzdělávání


Téma: ověřování informací, 5 klíčových otázek

Ananas na pizzu nepatří. Fakt, nebo názor? Zpráva, nebo reklama? Youtuber Kovy prochází různá mediální sdělení a přemýšlí, CO jsou vlastně zač a CO je jejich obsahem. Ne vždy je to totiž na první pohled zcela zřejmé. Kovyho zajímají kvalitní zprávy, kterým by mohl věřit, často ale naráží na PR články, infotainment a dezinformace. Vyzvídá proto od žáků, jaké informační zdroje považují za důvěryhodné, a zjišťuje také, jestli se setkali s nějakými nepravdivými zprávami. 

Přehrát film (7 min.)


Doporučená aktivita: 

Analýza videa z YouTube podle klíčové otázky „CO?” – Úkolem žáků po zhlédnutí tohoto dílu Kovyho mediálního ringu zanalyzovat video jednoho z jejich oblíbených youtuberů. Video, které si zvolí pro rozbor, by mělo obsahovat mluvené slovo a být v délce cca 2–10 minut. 

Analýzu žáci zhotoví formou audio či videonahrávky, kterou mohou pořídit na svém telefonu. Zadáme žákům, aby v několika větách popsali, o čem jimi vybrané video je, kdo ho publikoval a poté stručně odpověděli na klíčovou otázkou CO?, respektive na čtyři dílčí podotázky, a to:  

 1. Co je obsahem sdělení? 
 2. Jaké názory či hodnoty jsou ve sdělení přítomny?  
 3. Jsou ve sdělení přítomny zdroje a jak se dají obsažené informace ověřit? 
 4. Jaké informace či vyjádření nejsou ve sdělení zahrnuty? 

Na cloudovém uložišti můžeme vytvořit sdílenou složku, do které budou žáci své nahrávky vkládat. (Je důležité nastavit práva tak, aby mohli všichni s odkazem provádět úpravy. Můžete využít např. Google Classroom, Google Drive, Microsoft OneDrive apod.) 

V této sdílené složce vytvoříme excelovou (nebo obdobnou) tabulku. Žáci budou mít za úkol do tabulky vepsat své jméno, vložit odkaz na video z YouTube, které analyzovali, a odkaz na svou analýzu (jež bude nahraná ve sdílené složce). 

Žákům poté dáme zpětnou vazbu k jejich analýzám. Soustředíme se na to, nakolik se žákům podařilo či nepodařilo najít odpovědi na jednotlivé otázky.

 

Související aktivita: 

Analýza fake news – Zkušenější žáci mohou analyzovat podle klíčové otázky CO? zprávu zpochybňující platnost rozdělení Československa. U této aktivity můžeme využít připravený pracovní list pro žáky (str. 3) i list s informacemi pro vyučující (str. 4). Odpovědi na další klíčové otázky k danému sdělení najdete na stránce Fake News

Pozn.: Alternativní web Svět kolem nás, z nějž analyzovaný článek pochází, přestal existovat (nahradil jej nový web s názvem Lajkit); tato skutečnost však nebrání analýze.

Zavřít

DigiStories: Nela

Mediální vzdělávání

DigiStories: Nela

Mediální vzdělávání


Téma: kyberšikana

Digistories: Nela je výuková videohra, která realistickou formou ukazuje průběh kyberšikany. Hra umožňuje pochopit její podobu i následky prostřednictvím vlastního prožitku – hráč se totiž ocitá v roli oběti.

 

Otevřít hru na stránce LEKCE

Přehrát film (15 min.)


Doporučená aktivita:

Kyberšikana a jak se jí bránit. Žáci se prostřednictvím videohry vcítí do role Nely a prožijí skrze její příběh kyberšikanu. Během aktivity si uvědomují sílu slov v online prostředí a snaží se najít řešení, jak se kyberšikaně bránit.

 1. Zeptáme se žáků, zda ke komunikaci používají konverzace na sociálních sítích. Žákům pošleme odkaz (z webu JSNS), na kterém si hru mohou spustit. Pozn.: Díky možnosti dočasného žákovského přístupu lze žákům každou lekci na dva týdny zpřístupnit. Tuto volbu Zpřístupnit žákům naleznete přímo v lekci u tlačítka Otevřít hru
 2. Žáci hrají hru samostatně. Pokud by nešla některým žákům spustit, zahrajeme si ji s nimi v online místnosti (v takovém případě hru ovládáme my a žák se dívá). 
 3. Jakmile všichni žáci dohrají, provedeme společnou reflexi. Žáci se zamýšlí nad otázkami: Co prožívala Nela? Co prožívala Anežka? Necháme žáky napsat reflexi do chatu. Bavíme se o tom pomocí chatu/mentimeteru/jamboardu etc. Žáky rozdělíme do skupinek cca po čtyřech (tzv. breakout rooms, je možné využít náhodné rozdělení nebo předem připravit skupiny). Zadáme jim, ať poradí Nele, jak se měla zachovat, aby se šikana dále nestupňovala.  
 4. Vybídneme žáky, ať se zamyslí, komu by se mohli doma nebo ve škole s něčím takovým svěřit, snažíme se je vést k co nejkonkrétnějším odpovědím.

 

Pokud se na to cítíte a pokud je tomu nakloněna atmosféra mezi žáky, můžete se bavit o tom, zda žáci již někdy zažili něco podobného jako Nela, ať už jako aktéři, oběti či přihlížející. Snažte se vyslechnout všechny žáky a případně s nimi zkoušejte nalézt řešení problému. Můžete se ale také bavit obecněji. Ptejte se žáků: Proč se kyberšikana děje? Jak jí můžeme předcházet? Využijte pracovní list pro vyučující (pouze pro přihlášené uživatele).

Zavřít


Střední školy

Barmský VJ

Lidská práva | Globální rozvojové vzdělávání | Mediální vzdělávání

Barmský VJ

Lidská práva | Globální rozvojové vzdělávání | Mediální vzdělávání


Téma: nedemokratické režimy, aktivní občanství, zpravodajství a publicistika

Barmský aktivista vystupující pod pseudonymem Joshua tvoří spolu s dalšími novináři skupinu Democratic Voice of Burma. Jejím posláním je pořizovat video- a audiosvědectví z krutých zásahů vojenské junty proti civilnímu obyvatelstvu v Barmě neboli v Myanmaru (vlastní Barma je pouze jeden ze států Myanmské unie). Cenné záznamy pak odesílá do svobodných západních médií, jejichž prostřednictvím se zbytek světa dozvídá o tom, co se ve skutečnosti v této zemi děje. Skupina zanícených poloprofesionálních reportérů, denně riskujících život, tak supluje demokratickou úlohu nezávislých médií, která v Barmě zatím nemají své místo. V září roku 2007 se Joshuovi a jeho kolegům podařilo natočit a sestříhat cenné záběry z tzv. šafránové revoluce – demonstrací, které rozpoutali buddhističtí mniši, k nimž se připojila velká část obyvatel Barmy nespokojených s politickou situací v zemi. Reportáže ukazující surové potlačení nenásilných protestů tehdy odvysílala asi všechna světová média. Dokument režiséra Anderse Østergaarda ukazuje, jak důležité místo mají v boji o svobodu nezávislá média.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Dovolená v Barmě – Vybídneme žáky, aby si představili sami sebe v roli novinářů, kteří se chystají navštívit Barmu s cílem napsat reportáž o politické situaci v zemi a pravdivě informovat o tom, jak se žije obyčejným obyvatelům Barmy. Informujeme je o tom, aby počítali s tím, že budou sledováni barmskou policií, což je v tomto státě běžná praxe.

Pošleme studentům pracovní list k situaci v Barmě – fotografie s politickými hesly, část barmských novin The New Light of Myanmar – a informační text Otázky a odpovědi k filmu. Jejich úkolem je na základě získaných informací napsat článek o současné situaci v Barmě. 
 

Přehrát film (55 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíší znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíší své odpovědi.   

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?     

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?     

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď.   

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.)  

Žáci se rozdělí do skupin po dvojicích nebo trojicích a diskutují spolu své odpovědi u jednotlivých znamének.

 

Související aktivita: 

Obdobně si mohou mohou žáci představit sami sebe v roli turistů. V pracovním listu dostanou k dispozici fotografie Barmy z katalogu cestovní kanceláře zobrazující Barmu jako skvělé místo pro exotickou dovolenou – písečné pláže, bungalovy v místním stylu, zlaté pagody.

Jejich úkolem je napsat dopis z dovolené, ve kterém vylíčí, jak dovolenou v Barmě prožili, a zkusí tak zachytit Barmu z pohledu klasického turisty. 

Zavřít

Mediální gramotnost se vyplatí: Naivátor

Téma: fake news a dezinformace

Mediální gramotnost se vyplatí: Naivátor

Téma: fake news a dezinformace


Je Země placatá? Pocházíme z mimozemšťanů? Škodí sex zdraví? Podle některých zpráv na internetu je toto všechno pravda. Hrdina spotu si nainstaloval aplikaci Naivátor a nechal se zlákat svody fake news. Věří s ní všemu křiklavému, šokujícímu a mysterióznímu, co na webu najde. Podložené informace z ověřených zdrojů, se kterými ho konfrontuje kamarádka, ho nemohou znejistit. Přitom pro prostředí internetu platí „důvěřuj, ale prověřuj“ dvojnásob. 
 

Přehrát film (1 min.)


Doporučená aktivita: 

Pojďme poslat žáky do MQposilovny! Jedná se o dvě e-cvičebnice, které obsahují úkoly navazující na mediálně-vzdělávací videa, a jsou navržené tak, aby s nimi žáci mohli pracovat samostatně ze svých domovů. Jednou z lekcí v části MQposilovna – Kruhový trénink pro pokročilé je právě Naivátor.  

Stáhneme si úkoly k lekci Naivátor a zašleme je žákům k vypracování. Lekce obsahuje celkem 5 úkolů, z nichž jeden je označen jako bonusový. Čtyři základní úkoly by žákům měly zabrat přibližně 60 minut.

Řešení úloh a doporučení, jak s e-cvičebnicí pracovat, jsou zde

 

Související aktivita: 

Hravý plakát – Jako doprovodný materiál k této lekci slouží edukativní plakát Naivátor. Zašleme ho žákům jako soubor PDF a vybídneme je, ať nám pošlou odpovědi na zadané otázky. Výsledky s nimi můžeme poté rozebrat nebo jim poslat odkaz na správné řešení.   

Sadu všech tří plakátů k lekcím ze série Mediální gramotnost se vyplatí – tedy k Naivátoru, Vykecávačce a Výhodnému telefonu, si můžete také zdarma objednat v papírové podobě na adresu vaší školy. Máte-li zájem, napište nám na tmv@jsns.cz

Zavřít

Mediální gramotnost se vyplatí: Vykecávačka

Téma: rizika kyberprostoru, sociální sítě a internet ​​​​​​​

Mediální gramotnost se vyplatí: Vykecávačka

Téma: rizika kyberprostoru, sociální sítě a internet ​​​​​​​


Co je cennější – soukromí, nebo popularita? Aplikace Vykecávačka dilema vyřeší za vás a prozradí na vás úplně všechno! A všichni vás budou milovat, protože kdo se na sociálních sítích nejvíc odhaluje, má přece nejvíc lajků a sledujících. Možná, že vás časem doběhne některá fotka, kterou byste dnes rozhodně nezveřejnili, ale to už bude pozdě. Z internetu totiž už nikdy nic nezmizí. 
 

Přehrát film (1 min.)


Doporučená aktivita: 

Pojďme poslat žáky do MQposilovny! Jedná se o dvě e-cvičebnice, které obsahují úkoly navazující na mediálně-vzdělávací videa, a jsou navržené tak, aby s nimi žáci mohli pracovat samostatně ze svých domovů. Jednou z lekcí v části MQposilovna – Kruhový trénink pro pokročilé je právě Vykecávačka.   

Stáhneme si úkoly k lekci Vykecávačka a zašlete je žákům k vypracování. Lekce obsahuje celkem 5 úkolů, z nichž jeden je označen jako bonusový. Čtyři základní úkoly by žákům měly zabrat přibližně 60 minut. 

Řešení úloh a doporučení, jak s e-cvičebnicí pracovat, jsou zde

 

Související aktivita: 

Hravý plakát – Jako doprovodný materiál k této lekci slouží edukativní plakát Vykecávačka. Zašleme ho žákům jako soubor PDF a vybídneme je, ať Vám pošlou odpovědi na zadané otázky. Výsledky s nimi můžeme poté rozebrat nebo jim poslat odkaz na správné řešení.    

Sadu všech tří plakátů k lekcím ze série Mediální gramotnost se vyplatí – tedy k NaivátoruVykecávačce a Výhodnému telefonu, si můžete také zdarma objednat v papírové podobě na adresu své školy. Máte-li zájem, napište nám na tmv@jsns.cz.  

Zavřít

Mimořádná zpráva

Téma: zpravodajství a publicistika

Mimořádná zpráva

Téma: zpravodajství a publicistika


Jeden z českých vrcholných politiků se chystá večer za zavřenými dveřmi učinit zásadní oznámení. Média samozřejmě chtějí být u toho a zprostředkovat informaci svým čtenářům a divákům co nejrychleji. Štáb Tomáše Bojara sleduje, jak se novináři už od rána na tuto událost připravují. Pozorujeme, jak plánují, co do zprávy zahrnou, jak si mezi sebou rozdělují úkoly, jak získávají jednotlivé materiály, jak se vyrovnávají s různými překážkami, jak pořízený materiál editují.
 

Přehrát film (32 min.)


Doporučená aktivita: 

Politici a média veřejné služby – Žáci se v aktivitě seznamují s tím, jak je zákony nastaveno fungování českých médií veřejné služby: jaký mají status, kdo na jejich fungování dohlíží a jakým způsobem je mohou ovlivňovat politici.

Vybídneme žáky, ať si po zhlédnutí filmu přečtou krátký informační text o českých veřejnoprávních médiích. Následně vypracují odpovědi na otázky z pracovního listu 1 a pracovního listu 2. Doplňující informace můžou dohledat na internetu. Doporučujeme, aby své odpovědi na otázku č. 4 z pracovních listů rozvedli. Nakonec žáci odpovídají na otázky z vědomostního kvízu Chcete být koncesionářem? bez použití internetu a dalšího dohledávání správných odpovědí. Kvíz můžeme následně vyhodnotit a nejlepší výsledek ohodnotit.

 

Související aktivita: 

Plakát Zpravodajský DJ – Žáci si vyzkouší práci editora, který rozhoduje, které zprávy se dostanou do hlavního televizního večerního zpravodajství. Vybídneme je, aby z databáze České tiskové kanceláře ze dne 6. 4. 2018 vybrali tři nejdůležitější události, které by v hlavních zprávách neměly chybět. Žáci mají za úkol sepsat důvody, proč dané zprávy vybrali.

Při společné výuce jim sdělíme, že v tomto případě žádná správná odpověď neexistuje a že každý editor se rozhoduje podle souboru kritérií, tzv. zpravodajských hodnot. Společně si tato kritéria projdeme.

Zavřít

Proč a jak klikáme

Téma: sociální sítě a internet, reklama a marketing

Proč a jak klikáme

Téma: sociální sítě a internet, reklama a marketing


Barva písma, tvar ikony i venkovní počasí. To vše ovlivňuje na internetu mé rozhodnutí o tom, kam příště kliknu. A firmy, jejichž weby navštěvujeme, to dobře ví. Internet každodenně využíváme k zábavě, komunikaci s přáteli, nákupům i jako zdroj informací pro své rozhodnutí u příštích voleb. Každý klik, který uděláme, je pod drobnohledem korporací, jako jsou Google nebo Facebook. Hegemoni internetu se z našeho chování v digitálním prostoru snaží předpovídat, jaký bude náš následující krok, a vylepšovat tak své služby. Ale nejen to. Odborníci v oboru obchodní psychologie se shodují, že cílem většiny firem ovládajících internet je maximalizovat své zisky podprahovým ovlivňováním našich rozhodnutí a získáváním si naší pozornosti na co možná nejdelší dobu. Stav, kterého se snaží u svých uživatelů docílit, je jakýsi extatický stav podobný závislosti na hracích automatech. Zásadní otázkou, kterou si klade film Proč a jak klikáme, je, jak přimět internetové giganty k odpovědnosti a technologie vrátit do stavu, kdy v první řadě slouží svým uživatelům. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Film Proč a jak klikáme a aktivity před a po jeho projekci vedou žáky k tomu, aby si uvědomili, jaká osobní data (digitální stopu) za sebou na internetu zanecháváme, jak mohou být naše osobní data na internetu využívána a že je důležité je chránit. 

Žáci si před filmem zahrají na detektivy. Na počítači či na mobilu vyhledají, co všechno lze na internetu dohledat o jejich spolužákovi, příp. kamarádovi, sourozenci, rodiči. Zároveň mohou vyzkoušet zadat do Google vyhledavače i své jméno a hledat informace o sobě; a nakonec se podívat, jaké informace uvádí o sobě na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích.   

Poté si studenti otevřou pracovní list 1, v němž jsou některé z údajů, které mohou být o nějaké osobě dohledatelné na internetu. Do svého dokumentu zaznamenají ty údaje, o kterých se domnívají, že jdou dohledat právě o jejich osobě (ať už to jsou informace, které zveřejnili sami, nebo které zveřejnil někdo jiný). Pracovní list nabízí možnosti, které žáci nemuseli najít, pokud si zkoušeli vyhledat informace o sobě na Google a sociálních sítích. 
 

Přehrát film (47 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu provedeme reflexi emocí žáků pomocí metody jedno slovo. Úkolem žáků je říci jedno slovo, které nejvíc vystihuje pocit, který v nich film vyvolal – žáci ho mohou napsat do svého dokumentu na počítači. 

Pro hlubší reflexi emocí a zaznamenání hlavních myšlenek filmu zadáme žákům, aby provedli metodu I.N.S.E.R.T. Jednu stranu papíru či dokumentu v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?).  

plus (+): Ke znaménku plus studenti uvádějí to, co na filmu vnímají jako pozitivní. 

minus (-): Ke znaménku minus naopak to, co vnímají jako negativní. 

vykřičník (!): U vykřičníku máme několik možností, z nichž vybíráme podle poselství filmu: studenti mohou zaznamenat to, co pro ně bylo ve filmu nové, nebo o to, co považují za jeho nejsilnější část. 

otazník (?): Otazník umožňuje klást otázky. Studenti si odpovědi na zaznamenané otázky mohou dohledat sami, případně můžou otázky sdílet ve dvojicích, společně o nich v online prostředí diskutovat a odpovědi následně písemně zaznamenat. 

Poté si žáci přečtou pracovní list 2, který přibližuje, z jakých informací se skládají naše digitální stopy. Nakonec se vrátí k pracovnímu listu 1 – sdělíme jim, že pokud si teď myslí, že webové služby o nich vědí více, než uvedli před projekcí filmu, ať si zbylé body dopíšou jinou barvou. 

Na závěr žáci napíšou krátké zamyšlení nad následujícími otázkami: Jak si myslíte, že je váš vlastní život ovlivněn tím, že vám vyhledávače a sociální sítě nabízejí personalizovaný obsah? Jaká pozitiva a negativa to do vašeho života přináší? Lze se proti negativům nějak bránit? 

TIP: Doporučujeme podívat se na informační text Otázky a odpovědi, který se sběru a analýze dat uživatelů internetu a personalizaci obsahu na internetu věnuje podrobněji. 

 

Související aktivita: 

Jak si na internetu chránit soukromí a minimalizovat naše digitální stopy? – Zašleme žákům vzdělávací materiál 2, který shrnuje základní doporučení, jak osobní data na internetu chránit. Žáci mají za úkol projít si své sociální sítě a nastavit své soukromí na základě doporučených možností. 

Zavřít

Proč zabili své sousedy

Téma: krizové oblasti, propaganda

Proč zabili své sousedy

Téma: krizové oblasti, propaganda


Tematické okruhy: Mediální vzdělávání | Globální rozvojové vzdělávání

V roce 1994 propukl ve Rwandě občanský konflikt, jehož výsledkem bylo zavraždění osmi set tisíc Tutsiů, příslušníků zdejší etnické menšiny. Nástrojem genocidy se zde stal rozhlas. Podle svědků ve vysílání provládní soukromé rozhlasové stanice Milles Collines, ovládané extremisty z etnické skupiny Hutuů, často zaznívaly výzvy k zabíjení pomocí zemědělských nástrojů, nezřídka se ozývala i konkrétní jména. Odhalit viníky genocidy dostal za úkol mezinárodní tribunál v sousední Tanzanii. Ve vězení se ocitly statisíce Hutuů, kteří ve většině případů popírali jakoukoli vinu. Sedmnáctiletý François, který byl po třech letech věznění propuštěn na svobodu, se přiznal k vraždě čtyř dětí. Podle něj se rádio Milles Collines, přezdívané jako „rádio mas“, podílelo na provokaci k nenávisti a zabíjení značnou měrou. Lidé se při jeho poslechu začali stávat podezíravými a obviňovali své sousedy a příbuzné z nepřátelství. Dokument ukazuje, jak silné mohou být účinky médií, když dokážou v tak krátkém čase rozvrátit rodiny, vymazat léty prověřené vztahy a vzájemnou důvěru.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před promítáním filmu si žáci sepíšou několik základních bodů o tom, co vědí nebo zjistí o: 

 1. historii konfliktu ve Rwandě, 
 2. nacistických perzekucích židovského obyvatelstva během 2. světové války. 

Informace si mohou dohledat na internetu.

Poté žáci napíšou několik tipů, kdo je mladík na obrázku, jak asi žije, co dělá či studuje, příp. jaké má problémy. 
 

Přehrát film (49 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po promítání je nutné provést důkladnou reflexi emocí, jelikož se jedná o silný film.  

Využijeme metodu Pětilístek – žáci napíší básničku volným veršem v pěti řádcích podle následujících pokynů a zároveň tím vyjádří svoje emoce:   

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu)  
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku  
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku  
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu  
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 
   

Následně žáci vyplní pracovní list: uvedou, jak se po projekci filmu změnil jejich pohled na mladíka z obrázku, Françoise, zamyslí se, kdo za vraždění nese největší podíl viny atd. Mohou si jej vytisknout nebo odpovědi zpracovat do již vytvořeného dokumentu. 

V další části aktivity pracují studenti s materiálem 1 a 2, zaměřenými na represe namířené proti Tutsiům v době genocidy ve Rwandě a protižidovská nařízení v době 2. světové války. Podle vzoru si vytvoří tabulku a vždy do stejného řádku zapisují opatření, která jsou si svým charakterem podobná. Žáci zakroužkují ta opatření, která jsou si podobná nejvíce a následně odpovídají na otázky (odpovědi zapisují do tabulky): 

 1. Jakou roli sehrála v obou případech masová média? 
 2. Byli občané zmanipulováni vládní mocí? 
 3. Jak se můžeme bránit manipulaci? 

Poznámka: Doporučujeme aktivitu zadat ve třídě, kde jste se už situaci Židů během 2. světové války a holokaustu věnovali. Případně lze tuhle část aktivity vynechat a pracovat jen s pracovním listem. 

TIP: Více o genocidě ve Rwandě a historii a současnosti Rwandy je v Otázkách a odpovědích k filmu. 

 

Související aktivita: 

Etnický konflikt (projekt) – Zadáme žákům k vypracování menší projekt zaměřený na vyhledávání a zpracovávání informací. Požádáme je, aby popřemýšleli a sepsali na papír nebo do dokumentu v počítači vše, co je napadne k tématu etnický konflikt.

Následně mají za úkol napsat vlastní definici etnického konfliktu. Informace si mohou dohledat na internetu nebo se doptat rodičů. Každý žák pak vyhledá informace o 2–3 etnických konfliktech na vybraném kontinentu (Evropa, Asie, Afrika, Severní a Jižní Amerika).

Mezi informacemi by neměly chybět následující údaje: 

 1. Země  
 2. Strany konfliktu 
 3. Přibližná doba vzniku konfliktu 
 4. Možná příčina konfliktu 
 5. Zdroje, ze kterých studenti čerpali 

Výstupy mohou žáci zpracovávat například v programu Microsoft PowerPoint, Prezi (po registraci je dostupná zkušební verze zadarmo) nebo jiném preferovaném programu.

Zavřít

Rádio Kobání

Téma: krizové oblasti, nedemokratické režimy, zpravodajství a publicistika

Rádio Kobání

Téma: krizové oblasti, nedemokratické režimy, zpravodajství a publicistika


Tematické okruhy: Lidská práva | Globální rozvojové vzdělávání | Mediální vzdělávání

Mladá kurdská reportérka Dilovan založila rádiovou stanici v sutinách svého rodného syrského města Kobani. To se po dlouhých bojích nakonec ubránilo ofenzivě Islámského státu. Rádio Kobání se stalo nejen zdrojem informací, ale i energie a pocitu stability v obdobích války i klidu. Vysílá rozhovory s místními uprchlíky, vojáky i novináři, kteří často přicházejí rovnou z míst střetů s Islámským státem. Dilovan však není pouhou reportérkou, je především dívkou, která na pozadí válečného konfliktu prožívá své lásky a přátelství. Film, jenž se nevyhýbá ani explicitním záběrům na oběti násilí, se stává průvodcem po syrském městě, kam se pomalu vrací život. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před promítáním filmu mají žáci za úkol sepsat několik bodů o tom, co vědí o Sýrii a o současném konfliktu. Informace si mohou dohledat na internetu a text zpracovat do dokumentu v počítači nebo na papír. 

Dále zadáme žákům, aby si představili, že mají dvě minuty na evakuaci z domu – nastaví si dvouminutový časový limit a během něj na papír sepíší věci, které by si vzali s sebou. Svůj seznam si uschovají a více jej nedoplňují. 
 

Přehrát film (69 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po promítání je nutné provést důkladnou reflexi emocí, jelikož se jedná o silný film. 

Vyzkoušejte metodu Pětilístek – žáci napíší básničku volným veršem v pěti řádcích podle následujících pokynů a zároveň tím vyjádří svoje emoce:  

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu) 
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu 
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 

Další část aktivity mají žáci za úkol plnit ve dvojicích. Buď při společné výuce ve třídě, nebo se spojí se spolužákem nebo spolužačkou přes jimi zvolený komunikační kanál (telefonicky, přes WhatsApp, Facebook Messenger, Skype apod.). Úkolem každé dvojice nebo trojice je vrátit se k „evakuačnímu seznamu“ ze začátku hodiny. V tuto chvíli se ze studentů stávají uprchlíci a utíkají ve dvojicích dohromady pouze s pěti položkami ze svých seznamů. Musí si tedy zvolit celkem pět věcí z obou seznamů, které by si s sebou vzali.

Zavřít

Podívejte se na aktivity z dalších tematických okruhů:

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro vyučující  

 • Důležitou součástí při práci s AV lekcemi je reflexe emocí, která by měla bezprostředně po zhlédnutí filmu proběhnout i v případě, že se na film žáci dívají samostatně. Výborně poslouží metody R.A.F.T., Jedno slovo, Pětilístek nebo I.N.S.E.R.T.
 • Do distanční výuky se mohou zapojit také rodiče (zvláště u žáků I. stupně ZŠ). Přitom mohou využít naše doporučení Jak na reflexi po filmové projekci, na které je můžete upozornit. Metody reflexe pomohou přirozeně vyjádřit dojmy, emoce a uvolnit napětí po téměř jakémkoli zážitku.
 • U každé AV lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky.

Jak na distanční výuku - souhrn tipů

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.