Analýza

Podívejte se na příklady analýz mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek.  Pracujte v hodině s připravenými příklady nebo použijte metodiku pro vlastní analýzu jakéhokoliv mediálního sdělení. Nástroj 5 klíčových otázek je totiž univerzální, dá se aplikovat na textová i audiovizuální sdělení. Analýzy pomáhají rozvíjet kritické myšlení, vedou žáky k tomu, aby přemýšleli o tom, co čtou, co vidí nebo co poslouchají. 

Nenávistný projev (hatespeech)

Pod pojem nenávistné projevy (anglicky hatespeech) řadíme všechny veřejné projevy, které  šíří, podněcují, podporují nebo ospravedlňují nenávist proti skupině osob (například na základě jejich rasy, národnosti, etnicity, náboženského vyznání apod.). 

Více informací

Hoax

Hoax je poplašná řetězová zpráva. Šíří se zejména prostřednictvím e-mailů nebo na sociálních sítích. Vždy obsahuje výzvu, abychom toto sdělení předali dále a varovali tak ostatní. 

Více informací

Fake News

Fake news se tváří jako zpravodajství, jehož cílem je informovat. Na rozdíl od zpravodajství se ale neopírají o fakta, neuvádějí důvěryhodné zdroje. Tato sdělení se také často snaží vzbudit emoce.

Více informací