Analýzy mediálních sdělení

Podívejte se na příklady analýz mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek.  Pracujte v hodině s připravenými příklady nebo použijte metodiku pro vlastní analýzu jakéhokoliv mediálního sdělení. Nástroj 5 klíčových otázek je totiž univerzální, dá se aplikovat na textová i audiovizuální sdělení. Analýzy pomáhají rozvíjet kritické myšlení, vedou žáky k tomu, aby přemýšleli o tom, co čtou, co vidí nebo co poslouchají. 

Koronavirové dezinformace

Informace spojené s onemocněním covid-19 zahltily média. Počty nakažených, původ viru, platná nařízení a omezení, možnosti léčby, vývoj vakcín, vliv vládních opatření na naše každodenní životy, dopady na ekonomiku… tato témata v médiích dominovala. Kromě seriózních médií se jich pohotově chopila i ta dezinformační. V mediálním prostoru se tak vedle relevantních a ověřených informací rychle rozšířilo i velké množství dezinformací, zavádějících sdělení, poplašných zpráv či konspiračních teorií.
 
Více informací

Sponzorovaná facebooková reklama

Reklama funguje nejlépe, když je skrytá - když ji příjemci jako reklamu nevnímají. I facebookové příspěvky, za jejichž propagaci je placeno, se snaží působit nenápadně. Prozrazuje je ale slovo "sponzorováno". Zanalyzovali jsme příspěvek, který "radí" studentům, jak zbohatnout.

Více informací
Churchill

Sponzorovaný facebookový post

Jak rozpoznat na Facebooku placené příspěvky? Zanalyzovali jsme jeden z nich, který svým obsahem nepřipomíná typickou reklamu propagující nějaký produkt nebo firmu. Že se však opravdu jedná o reklamu odhaluje štítek "Sponzorováno".

Více informací

Fake News

Fake news se tváří jako zpravodajství, jehož cílem je informovat. Na rozdíl od zpravodajství se ale neopírají o fakta, neuvádějí důvěryhodné zdroje. Tato sdělení se také často snaží vzbudit emoce.

Více informací

Zpráva ze zpravodajského webu

Jak posuzovat důvěryhodnost zpráv, které čteme? Podívejte se na příklad analýzy zprávy podle metodického konceptu "5 klíčových otázek". Zpráva vyšla na jednom z hlavních zpravodajských webů v rubrice "Domácí".

Více informací

Předvolební billboard

Politické strany před volbami oslovují voliče plakáty a billboardy. Jak  na ně lze aplikovat „5 klíčových otázek“?  Podívejte se na příklad analýzy billboardu s Laurou Janáčkovou. 

Více informací

Nenávistný projev (hate speech)

Pod pojem nenávistné projevy (anglicky hatespeech) řadíme všechny veřejné projevy, které  šíří, podněcují, podporují nebo ospravedlňují nenávist proti skupině osob (například na základě jejich rasy, národnosti, etnicity, náboženského vyznání apod.). 

Více informací

Hoax

Hoax je poplašná řetězová zpráva. Šíří se zejména prostřednictvím e-mailů nebo na sociálních sítích. Vždy obsahuje výzvu, abychom toto sdělení předali dále a varovali tak ostatní. 

Více informací