Materiály k mediálnímu vzdělávání 

K mediálnímu vzdělávání nabízíme řadu materiálů. Mezi nimi jsou dokumentární filmy k různým mediálním tématům, metodické příručky a publikace, sady výukových plakátů nebo analýzy mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek. Nechybí ani interaktivní materiály jako digitální hra, e-cvičebnice či digitální hra. Při přípravě materiálů dbáme na jejich praktickou využitelnost ve výuce

Audiovizuální lekce

Nabízíme více než 75 AV lekcí rozdělených do 10 tematických okruhů. Každá AV lekce obsahuje dokumentární film (případně jiný audiovizuální materiál), aktivity do hodin a informační text k dané problematice. Informační texty vytvářejí odborníci, aktivity vznikají  ve spolupráci s vyučujícími a před zařazením na web procházejí pilotním testováním. 

Interaktivní materiály

Na posilňování a procvičování mediální gramotnosti nabízíme i několik interaktivních materiálů:

  • MQtester - webová aplikace pro měření mediální gramotnosti
  • MQposilovna - e-cvičebnice s 10 lekcemi pro samostatnou práci žáků 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ

Publikace

Od roku 2007 přinášíme publikace a metodické příručky nejen vyučujícím, kteří s mediálním vzděláváním začínají, ale i těm zkušenějším. Publikace nabízíme zdarma ke stažení v PDF nebo v tištěné podobě.

Výukové plakáty

Výukové plakáty hravou formou přibližují různá mediální témata. Doprovází je texty, které přináší základní informace k tématům jednotlivých plakátů spolu s odkazy na výukové aktivity. Nabízíme dvě sady plakátů:

Tipy, jak na internetu nenaletět

Nechat se na internetu napálit je velmi snadné. Existují nějaké indicie, jak poznat zprávy, které se námi snaží manipulovat? Stáhněte si 8 tipů, které by měly pomoci. 

Strategie pro implementaci mediálního vzdělávání na SOŠ a SOU 

Balíček materiálů oslovující různé cílové skupiny