5 klíčových otázek

Každý z pěti výukových plakátů podrobněji představuje jednu z pěti klíčových otázek: KDO, CO, KOMU, JAK, PROČ. Ty je vhodné si pokládat při analýze rozličných mediálních sdělení a hodnocení jejich důvěryhodnosti. Plakáty jsou určené především začátečníkům či žákům nižších ročníků základních škol, kteří se s metodikou 5 klíčových otázek teprve seznamují. Součástí každého plakátu je krátké cvičení a otevřená otázka pro evokaci diskuze. Plakáty jsou doplněny hravými obrázky, které ilustrují aspekty dané otázky. 

Objednat tištěnou verzi plakátů.

KDO? (5 klíčových otázek)

Za každým mediálním sdělením stojí konkrétní lidé, kteří ho vytvořili. Mají nějakou životní zkušenost, názor, osobní motivace. A často pak navíc také nějakou profesní dovednost či expertizu – žurnalistickou, marketingovou, tvůrčí, obchodní.

Více informací

CO? (5 klíčových otázek)

Mediální sdělení nám něco říká. Může předávat fakta, vyjadřovat názory nebo propagovat, či naopak kritizovat nějaké hodnoty nebo postoje. Tvůrci sdělení, kteří s námi hrají férovou hru, by nám měli pomoci rozlišit, o jaký typ sdělení se jedná. Například tím, že jasně oddělí zpravodajství od komentářů nebo vlastní obsah od placené reklamy.

Více informací

KOMU? (5 klíčových otázek)

Každé sdělení má svou cílovou skupinu. Tvůrci se o ní snaží dozvědět co nejvíce a těmto zjištěním pak přizpůsobit formu a obsah sdělení. Informace čerpají z různých výzkumů a z analýzy našich aktivit na internetu a sociálních sítích. Každé naše kliknutí je zaznamenáno a prozrazuje na nás i taková fakta, která si někdy sami neuvědomujeme.

Více informací

JAK? (5 klíčových otázek)

Tvůrci mediálních sdělení se svými produkty snaží zaujmout naši pozornost. U internetových článků nás lákají například výrazné titulky, které slouží jako návnady, na které se chytneme a klikneme.

Více informací

PROČ? (5 klíčových otázek)

Vznik a šíření mediálního sdělení má vždy nějaký důvod. Mohou to být prosté osobní motivace, jako je chuť pobavit, něco sdělit, někoho vzdělávat či přesvědčit. Odměnou pro tvůrce pak může být dobrý pocit, popularita, spousta lajků.

Více informací

 

Partneři projektu

 

               Chci odebírat Bulletin