KDO? (5 klíčových otázek) 

Za každým mediálním sdělením stojí konkrétní lidé, kteří ho vytvořili. Mají nějakou životní zkušenost, názor, osobní motivace. A často pak navíc také nějakou profesní dovednost či expertizu – žurnalistickou, marketingovou, tvůrčí, obchodní.

KDO?

 
 • Kdo sdělení vytvořil a kdo ho šíří?                      
 • Co o autorovi víme nebo můžeme dohledat?  
 • Jací další lidé nebo společnosti pomáhají sdělení šířit? 

Plakát ke stažení: JPG, PDF
Řešení plakátu najdete níže.

Informace začne být mediálním sdělením v momentě, kdy ji zveřejní nějaké médium. V některých médiích je prosazována vysoká kontrola nad vznikem a šířením sdělení ze strany vedení, provozovatele nebo majitele daného média. Tito lidé sledují své vlastní zájmy, nejčastěji komerční, ale i další – například politické. V jiných médiích (například u sociálních sítí) je vznik a šíření sdělení do velké míry v rukou uživatelů daného média.

Když víme, kdo mediální sdělení vytvořil a kdo má kontrolu nad jeho vznikem a šířením, dovedeme toto sdělení zasadit do širšího kontextu, a pak snadněji pochopíme, proč vzniklo. Pokud tyto osoby svou identitu zatajují, je to výzva k ostražitosti.

Pokud není uveden konkrétní autor a není možné dohledat informace o něm ani jinde v rámci média, je třeba být obezřetný a pečlivě si zodpovědět i ostatní klíčové otázky: CO, KOMU, JAK PROČ

Doporučujeme podívat se na metodickou koncepci 5 klíčových otázek a na příklady analýz mediálních sdělení.


Řešení cvičení

Označte důvěryhodná sdělení. Co můžete zjistit o jejich autorech? 

 • Z pohledu autorství je jediné důvěryhodné sdělení číslo 1, kde jsou uvedeni autoři a je možno o nich dohledat řadu dalších informací. 

 • Pro kompletní analýzu sdělení, rozklikněte náhled ukázek níže. 

Kdo ještě může být autor? 

 • Autory mohou být naši kamarádi, rodiče a také mi sami, tedy kdokoliv s přístupem k internetu.  Je proto třeba být obezřetný, kdo jaké informace vytváří nebo sdílí a zároveň se chovat odpovědně a přemýšlet, co sdílíme my sami. 
 • Autorem mohou být i různé vzdělávací a výzkumné instituce a úřady (např. Český statistiký úřad, Akademie věd, Ministerstvo kultury apod.) V těchto případech bývá někdy uvedena jako autor celá instituce, která ručí za správnost a důvěryhodnost sdělení. 

Ukázka #1

Kdo sdělení vytvořil a kdo ho...
Rozbalit

Ukázka #1

Kdo sdělení vytvořil a kdo ho šíří?   

 • Autory sdělení jsou Martin Novák, Denis Chripák , Jan Hejl a Josef Pazderka.
 • Sdělení je publikováno na zpravodajském serveru Aktuálně.cz.

Co o autorovi víme nebo můžeme dohledat?  

 • Autoři jsou jasně uvedeni, a to včetně portrétu. Jméno každého autora je možné prokliknout a podívat se na podrobnosti o jeho vzdělání a zkušenostech a na další články, které v médiu zveřejnil.
 • Pokud vyhledáme jména autorů přes Google, zjistíme podrobné informace o jejich dalším působení v médiích (např. "Josef Pazderka").

Jací další lidé nebo společnosti pomáhají sdělení šířit? 

Zdroj ukázek: Aktuálně.cz, URL: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-na-ukrajine-tajne-zpravy-odhaluji-zapojeni-ruska/r~2bf4cf2e176611ea9ec9ac1f6b220ee8/

 

Zavřít

×

Ukázka #2

Kdo sdělení vytvořil a kdo ho...
Rozbalit

Ukázka #2

Kdo sdělení vytvořil a kdo ho šíří?   

 • Sdělení je zveřejněno na serveru AC24.cz  a jako autor je uvedena redakce (by Redakce - anglická předložky by znamená od)

Co o autorovi víme nebo můžeme dohledat?  

 • Jméno autora není u článku uvedeno. Pokud klikneme na odkaz by Redakce dostaneme se pouze na seznam dalších podezřelých článků. Nejsou zde uvedeny žádné informace o redaktorech a kontakty na ně, jak je v seriozních médiích běžné. 
 • Jméno autora neznáme a nemůžeme o něm tedy ani nic vyhledat.  

Jací další lidé nebo společnosti pomáhají sdělení šířit? 

Zdroj ukázek: AC24.cz

Zavřít

×

Ukázka #3

Kdo sdělení vytvořil a kdo ho...
Rozbalit

Ukázka #3

Kdo sdělení vytvořil a kdo ho šíří?   

 • Sdělení je zveřejněno na účtu s názvem halamiho_memes. Nevíme, zda správce účtu sdělení vytvořil nebo ho jen sdílí.  

Co o autorovi víme nebo můžeme dohledat?  

 • Neznáme skutečné jméno správce účtu halamiho_memes.
 • Pokud otevřeme profil účtu je zde uvedena pouze další přezdívka Memes strýčka Halamiho a odkaz na YouTube kanál. 

Jací další lidé nebo společnosti pomáhají sdělení šířit? 

 • Sdělení dále šíří fanoušci účtu halamiho_memes, kteří příspěvek lajkují.
 • Sdělení je šířeno prostřednictvím sociální sítě Instagram, která je součástí americké společnosti Meta Platforms. 
 • Instagram na Wikipedii

Zdroj ukázky: halamiho_memes, URL, https://www.instagram.com/p/CqOsNFkjh4U/

Zavřít

×

Užitečné odkazy


Tipy do výuky

AV lekce

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?


První video se série lekcí Kovyho mediální ring se věnuje tomu, proč je důležité kdo je autorem sdělení a jaké informace je o něm možné zjistit. Ve videu Kovy stručně představí, kdo jsou novináři, jak fungují média a jaký je rozdíl mezi soukromými a veřejnoprávními médii.   

Přehrát film (6 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 12 let.

Součástí lekce jsou aktivity do výuky či doplňkové informace.

 

Cíle lekce

 1. umět dohledat informace o tvůrci mediálního sdělení
 2. umět dohledat více informací o médiu, které sdělení publikovalo
 3. znát rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými médii
Zavřít

O médiích: Jak vznikají zprávy

O médiích: Jak vznikají zprávy


Film přibližuje divákům, jak vzniká zpravodajství a jakými principy a hodnotami se novináři řídí, když se rozhodují, jaké události pokrývat. 

 

Film je  součástí série O médiích.

Přehrát film (13 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 10 let. 

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. kriticky přistupovat k mediálnímu obsahu
 2. blíže se seznámit s prací novinářů a umět rozpoznat kvalitní zpravodajství
 3. získat povědomí o zpravodajských hodnotách
Zavřít

Mimořádná zpráva

Mimořádná zpráva


V krátkém dokumentárním filmu  z roku 2017 sledujeme přípravy redakce České televize a redakce Hospodářských novin na zásadní oznámení vrcholného politika, ke kterému má ovšem dojít na akci, kam nemají novináři povolen vstup. Film poskytuje unikátní pohled do zákulisí novinářské profese, přibližuje proces přípravy zpravodajství a ukazuje, jak se na něm různé profese podílejí. Zároveň film nastoluje zajímavé otázky týkající se novinářských hodnot a metod a také hranic mezi právem na soukromí a veřejným zájmem.

Přehrát film (32 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 13 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity. 

 

Cíle lekce

 1. poznat základní kroky vzniku zpráv: od porady až po výchozí mediální produkt
 2. mít povědomí o fungování redakcí v televizním a tištěném médiu
 3. uvědomit si rozdíly při tvorbě sdělení u veřejnoprávního a soukromého média, u televize a tištěných novin
Zavřít

Další doporučené materiály

Kdo tam? 

Výukový plakát Kdo tam? nahlíží na problematiku...
Rozbalit

Kdo tam? 

Výukový plakát Kdo tam? nahlíží na problematiku neznámého autorství z jiné perspektivy. 

Hravou formou žáky seznamuje s problematikou falešných účtů a nebezpečím, které hrozí, pokud neznáme totožnost toho, s kým si píšeme. 

Plakát ke stažení: JPGPDF

Plakát je součástí série O pravdu? 

Zavřít

×

Použité zdroje: 

SHARE Jeff, JOLLS Tessa a Elizabeth THOMAN. Five Key Question That Can Change the World: Lesson Plans for Media Literacy. Center for Media Literacy, @ 2005, 2007.  Dostupné z: https://www.medialit.org/sites/default/files/5KQ%20ClassroomGuide_1.pdf.

STRACHOTA Karel a kol. Na pravdě záleží. Praha: JSNS.CZ, 2017. ISBN: 978-8087456-82-8. Dostupné z: https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/pro_web_brozura_medialni_vzdelavani_1strana_72dpi.pdf.  

<< Zpět na přehled všech kapitol

 

               Chci odebírat Bulletin