PROČ? (5 klíčových otázek)

Vznik a šíření mediálního sdělení má vždy nějaký důvod. Mohou to být prosté osobní motivace, jako je chuť pobavit, něco sdělit, někoho vzdělávat či přesvědčit. Odměnou pro tvůrce pak může být dobrý pocit, popularita, spousta lajků.

PROČ?

 
 • Proč bylo sdělení vytvořeno, s jakým cílem nebo záměrem? 
 • Kdo ještě kromě autora má ze sdělení prospěch či užitek? 

Plakát ke stažení: JPG, PDF
Řešení plakátu najdete níže

Jsou tu ale i další motivace: komerční zisk (mediální společnosti a provozovatelé sociálních sítí prodávají naši pozornost a údaje o našem chování na trhu s reklamou) anebo snaha o posílení moci či vlivu.

Když se naučíme automaticky přemýšlet nad tím, kdo má z určité informace a jejího šíření prospěch, snadněji odhalíme cíle, kterých má dané sdělení dosáhnout.

Pro komplexní analýzu prozkoumejte mediální sdělení z pohledu dalších otázek: KDO, CO, KOMU JAK.

Doporučujeme podívat se na metodickou koncepci 5 klíčových otázek a na příklady analýz mediálních sdělení.

 


Řešení cvičení

Kdo může mít ze šíření těchto sdělení prospěch? 

 • Ze sdělení pravidla mívá prospěch především jeho tvůrce a objednavatel. Prospěch však přináši také majitelům platforem, na kterých je zveřejněno a šířeno. Kromě primárních, zamýšlených cílů, může mít někdy sdělení i nepřímé cíle a neplánované důsledky. 
 • Pro kompletní analýzu sdělení, rozklikněte náhled ukázek níže. 

Kdy máme z obsahu na internetu prospěch my jako uživatelé? 

 • Z řady sdělení máme prospěch i my jako uživatelé, buď tím, že se něco dozvíme, naučíme, nebo se pobavíme. Dokonce i cílená reklama může mít pozitivní dopad, tím, že se dozvídáme o službách a produktech, které skutečně potřebujeme.
 • Je však třeba být si vědom toho, zda nám konzumace sdělení opravdu přináší užitek a jakou cenu za to platíme, ať už jde o různé formy předplatného nebo naše osobní data, či mentální zdraví. 

Ukázka #1

Proč bylo sdělení vytvořeno, s jakým cílem nebo...
Rozbalit

Ukázka #1

Proč bylo sdělení vytvořeno, s jakým cílem nebo záměrem? 

 • Cílem reklamního spotu bylo pobavit diváky, vytvořit pozitivní asociaci se značkou Gambrinus a přimět je, aby kupovali více piva Gambrinus. Primárním cílem tedy bylo navýšení zisku zadavatele reklamy - společnosti Gambrinus.

Kdo ještě kromě autora má ze sdělení prospěch či užitek?

 • Prospěch má společnost Gambrinus, která si reklamu zadala a mohla těžit z navýšení prodeje piva.
 • Užitek má i reklamní společnost TRIAD Advertising, která reklamu vytvořila a dostala za ní zaplaceno. Podívat se můžete také na okomentovaný spot, včetně analýzy marketingového dosahu.  
 • V době vzniku měla ze sdělení užitek kartářka Jolanda.
 • Užitek má ze sdělení i společnost Google, která je vlastníkem YouTube. 

 

Zdroj ukázky: YouTube.com, GambrinusChannel, URL: https://www.youtube.com/watch?v=aeJwImHP7O8

Zavřít

×

Ukázka #2

Proč bylo sdělení vytvořeno, s jakým cílem nebo...
Rozbalit

Ukázka #2

Proč bylo sdělení vytvořeno, s jakým cílem nebo záměrem? 

 • Hlavním cílem sdělení je vzbudit soucit a tím motivovat příjemce sdělení k finančnímu příspěvku humanitární organizaci Lékaři bez hranic- viz text celého příspěvku.
 • Mediální sdělení může zároveň přispět ke zvýšení informovanosti o práci Lékařů bez hranic a situaci v Libérii.

 

Kdo ještě kromě autora má ze sdělení prospěch či užitek? 

 • Ze sdělení má v první řadě užitek humanitární organizace Lékaři bez hranic, přeneseně pak příjemci jejich pomoci.  
 • Užitek může mít ze sdělení i chirurg Pavel Trachta.
 • Prospěch ze sdělení má také společnost Meta (dříve Facebook), která je vlastníkem platformy Instagram, na které je sdělení šířeno.

Zdroj ukázky: Instagram, msf_czech (Lékaři bez hranic), URL: https://z-p3.www.instagram.com/p/CmHdZw6Bq6Q/ ​

Zavřít

×

Ukázka #3

Proč bylo sdělení vytvořeno, s jakým cílem nebo...
Rozbalit

Ukázka #3

Proč bylo sdělení vytvořeno, s jakým cílem nebo záměrem? 

 • Záměrem sdělení je šokovat a tím upozornit na závažná rizika řízení pod vlivem alkoholu a motivovat příjemce sdělení ke změně chování. 

 

Kdo ještě kromě autora má ze sdělení prospěch či užitek? 

 • Ze sdělení může mít prospěch zadavatel kampaně, tj. Krajské ředitelství Plzeňského kraje, potažmo celá Policie ČR. Kampaň může přispět ke zviditelnění Police a budování jejího pozitivního obrazu. Bude-li kampaň úspěšná, může zároveň usnadnit práci policii a dalším složkám integrovaného záchranného systému, které zasahují při dopravních nehodách.
 • Pokud sdělení povede ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, bude z něj profitovat celá společnost.  

Zdroj ukázky: Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje, URL: https://www.policie.cz/clanek/dopravni-nehodovost-a-preventivni-kampan-pijes-ridis-zabijis

Zavřít

×

Tipy do výuky

AV lekce

Kovyho mediální ring – 5. díl: PROČ?

Kovyho mediální ring – 5. díl: PROČ?


Poslední video ze série lekcí Kovyho mediální ring se věnuje rozličným motivacím při tvorbě a šíření mediálních sdělení. 

Přehrát film (7 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 12 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. znát různé motivace, které vedou ke vzniku mediálních sdělení
 2. zamýšlet se nad tím, kdo má z konkrétních mediálních sdělení prospěch
 3. znát vlastníky českých soukromých médií
Zavřít

Co dokáže lež

Co dokáže lež


Dokument analyzuje podobu informační války a vliv dezinformací v České republice. Snaží se zjistit, kdo stojí za nepravdivými zprávami, které se šíří především na sociálních sítích a na takzvaných konspiračních webech a proč to dělá.

Přehrát film (27 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 15 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. mít povědomí o dezinformačních webech působících v ČR
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. seznámit se s trollingem coby nástrojem propagandy
Zavřít

Proč a jak klikáme

Proč a jak klikáme


Odborníci v oboru obchodní psychologie se shodují, že cílem většiny firem ovládajících internet je maximalizovat své zisky podprahovým ovlivňováním našich rozhodnutí a získáváním si naší pozornosti na co možná nejdelší dobu. Film pospisuje, jak firmy jako Google a Facebook těchto cílů dosahují. 

Přehrát film (47 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 13 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. uvědomit si, že shromažďování dat se dá využít pro efektivní cílení reklamy
 2. uvědomit si nebezpečí uveřejňování osobních údajů na internetu
 3. vědět, jak chránit své osobní údaje
Zavřít

Holka z Instagramu

Holka z Instagramu


Ve filmu zblízka sledujeme, jak touha vyjádřit sám sebe a získat uznání ostatních ovlivňuje život pátnáctileté Annegien, která má na svém instagramovém profilu téměř 800 000 fanoušků. 

Přehrát film (18 min.)


Lekce je vhodná pro žáky od 12 let.

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. znát pozitiva i negativa sociálních sítí 
 2. uvědomovat si specifika sebeprezentace online a reflektovat vlastní vztah k sociálním sítím
 3. naučit se nahlížet na film pohledem filmové výchovy
Zavřít

Nic se neodpouští

Nic se neodpouští


Hlavní motivací marocké novinářky a aktivistky Zineb El Rhazoui je touha žít svobodně a hledat pravdu a otevřeně o ní mluvit a psát. Zineb se netají svými kritickými názory na islám a náboženství obecně. Za svobodou vyjadřování odešla do Francie, kde se stala redaktorkou satirického časopisu Charlie Hebdo. Kolegové Zineb jsou zavražděni a ona se v následujících měsících učí žít pod neustálou policejní ochranou. Navzdory ztrátě iluze o bezpečí uprostřed západní společnosti neslevuje Zineb ze svého odhodlání bojovat proti fanatismu.

 

Přehrát film (62 min.)


Film je vhodný pro žáky od 16 let

Součástí lekce jsou doplňkové informace a doporučené aktivity.

 

Cíle lekce

 1. uvědomovat si význam svobody slova
 2. zamýšlet se nad hranicemi svobody slova
 3. vědět, co je to satira a jakou plní roli ve společnosti
Zavřít

Další doporučené materiály

S propagandou na věčné časy

V plakátu S propagandou na věčné časy se...
Rozbalit

S propagandou na věčné časy

V plakátu S propagandou na věčné časy se seznámíme se stručnou historií propagandy a přiblížíme si principy, na kterých funguje. 

 

Plakát ke stažení: JPGPDF

Plakát je součástí série O pravdu? 

Zavřít

×

Ukázky ruské propagandy

Záměr tvůrce a šiřitele mediálních sdělení se...
Rozbalit

Ukázky ruské propagandy

Záměr tvůrce a šiřitele mediálních sdělení se může výrazně lišit podle zamýšlené cílové skupiny. 

To je dobře vidět na odlišných narativech, které šíří ruská propaganda směrem ke svému obyvatelstvu a do okolního světa:

 

 

 

Zavřít

×

Použité zdroje: 

SHARE Jeff, JOLLS Tessa a Elizabeth THOMAN. Five Key Question That Can Change the World: Lesson Plans for Media Literacy. Center for Media Literacy, @ 2005, 2007.  Dostupné z: https://www.medialit.org/sites/default/files/5KQ%20ClassroomGuide_1.pdf.

STRACHOTA Karel a kol. Na pravdě záleží. Praha: JSNS.CZ, 2017. ISBN: 978-8087456-82-8. Dostupné z: https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/pro_web_brozura_medialni_vzdelavani_1strana_72dpi.pdf.  

<< Zpět na přehled všech kapitol