Interaktivní materiály k mediálnímu vzdělávání

Využijte pro výuku a posilování mediální gramotnosti svých žáků naše interaktivní materiály. Jsou vhodné pro běžnou i distanční výuku a také pro samostatnou práci žáků. Při jejich vývoji se zaměřujeme na jednoduché ovládání pro žáky i vyučující. Nabízíme online kurzy, výukovou hru, interaktivní PDF či kvízy.

Online kurzy mediálního vzdělávání

Zábavné videokurzy pro žáky, které se věnují pěti důležitým tématům mediální gramotnosti: dezinformace, kyberbezpečí, zpravodajství, marketing a reklama a sociální bubliny.

 

Série pěti interaktivních online kurzů seznámí se základními tématy mediální gramotnosti.

DigiStories: Nela

Výuková hra DigiStories: Nela přibližuje problematiku kyberšikany skrze simulaci online konverzace na sociální síti.

 

DigiStories: Nela je první audiovizuální lekce na našem portále, která vzdělává pomocí videohry.

Kvíz pro žáky: Co víte o digitálním světě?

Online prostředí se pro nás stává přirozenou součástí světa. Nakolik však skutečně víte, jak digitální svět funguje a jak se v něm bezpečně pohybovat? Ověřte své znalosti formou zábavného online kvízu, který je určen převážně pro žáky prvního stupně základních škol.

 

Online kvíz prověří znalosti Vašich žáků o digitálním světě.

MQtester

Webová aplikace MQtester hravou formou vzdělává v oblasti médií. Je určena široké veřejnosti i žákům druhého stupně ZŠ a SŠ. Obsahuje tři úrovně úloh, první je nejsnazší, třetí nejtěžší. V každé úrovni lze získat maximálně 15, 20 a 25 bodů.

 

MQtester změří mediální gramotnost Vašich žáků.

MQposilovna

E-cvičebnice MQposilovna obsahuje 10 tréninkových lekcí vhodných zejména pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ. Každá lekce začíná krátkým videem, na které navazuje několik úloh. E-cvičebnice je připravená tak, aby s ní žáci mohli pracovat zcela samostatně na počítači, tabletu či mobilu.

 

MQposilovna posiluje mediální gramotnost.