Interaktivní materiály k mediálnímu vzdělávání

Využijte pro výuku a posilování mediální gramotnosti svých žáků naše interaktivní materiály. Jsou vhodné pro běžnou i distanční výuku a také pro samostatnou práci žáků. Při jejich vývoji se zaměřujeme na jednoduché ovládání pro žáky i vyučující. Nabízíme kvízy, interaktivní PDF či výukovou hru.

DigiStories: Nela

Výuková hra DigiStories: Nela přibližuje problematiku 

kyberšikany skrze simulaci online konverzace na sociální síti.

 

DigiStories: Nela je první audiovizuální lekce na našem portále, která vzdělává pomocí videohry.

Kvíz pro žáky: Co víte o digitálním světě?

Online prostředí se pro nás stává přirozenou součástí světa. Nakolik však skutečně víte, jak digitální svět funguje a jak se v něm bezpečně pohybovat? Ověřte své znalosti formou zábavného online kvízu, který je určen převážně pro žáky prvního stupně základních škol.

 

Online kvíz prověří znalosti Vašich žáků o digitálním světě.

MQtester

Webová aplikace MQtester hravou formou vzdělává v oblasti médií. Je určena široké veřejnosti i žákům druhého stupně ZŠ a SŠ. Obsahuje tři úrovně úloh, první je nejsnazší, třetí nejtěžší. V každé úrovni lze získat maximálně 15, 20 a 25 bodů.

 

MQtester změří mediální gramotnost Vašich žáků.

MQposilovna

E-cvičebnice MQposilovna obsahuje 10 tréninkových lekcí vhodných zejména pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ. Každá lekce začíná krátkým videem, na které navazuje několik úloh. E-cvičebnice je připravená tak, aby s ní žáci mohli pracovat zcela samostatně na počítači, tabletu či mobilu.

 

MQposilovna posiluje mediální gramotnost.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.