Platforma pro mediální vzdělávání

Cíle platformy

  1. Podpora mediálního vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání
  2. Propojování existujících aktivit na poli mediálního vzdělávání, výměna zkušeností
  3. Prosazování důležitosti mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností

K naplňování těchto cílů by měly napomoci např. pracovní setkávání, společné projekty, vystupování na odborných fórech, mezinárodní spolupráce a další aktivity.

Členové platformy

  • Zástupci projektů a organizací, které se mediálnímu vzdělávání dlouhodoběji věnují
  • Zástupci vzdělávacích platforem
  • Mediální odborníci z akademického prostředí
  • Vyučující s praktickou zkušeností
  • Novináři
 

Aliance pro otevřené vzdělávání

Asociace pro mezinárodní otázky

Demagog.cz

Evropské hodnoty

HOAX.cz

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK

Jeden svět na školách, Člověk v tísni 

Manipulatori.cz

Open Society Fund

Otevřeno

Seznam.cz

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze