Platforma pro mediální vzdělávání

V roce 2016 jsme pod názvem Platforma pro mediální vzdělávání založili neformální společenství organizací a subjektů, kteří jsou aktivní na poli mediálního vzdělávání. Formulovali jsme společné cíle, které chceme naplňovat skrze společná setkávání, projekty a vystupování na odborných fórech.

Cíle platformy

  1. podpora mediálního vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání
  2. propojování existujících aktivit na poli mediálního vzdělávání, výměna zkušeností
  3. prosazování důležitosti mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností

Členové platformy

  • Zástupci projektů a organizací, které se mediálnímu vzdělávání dlouhodoběji věnují
  • Zástupci vzdělávacích platforem
Jeden svět na školách 

Nadace Open Society Fund

Asociace pro mezinárodní otázky NÚKIB

Centrum současného umění DOX                       

Občankáři

Akademie CZ.NIC

Otevřeno

Demagog

Slow Tech Institute

E-bezpečí

Stužák

Evropské hodnoty         

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Fakescape      

Svět médií

Fórum pro prožitkové vzdělávání     

Transitions

Hoax         

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze 

Kraje pro bezpečný internet

Wikimedia Česká republika 

Kudrna Sobková Zvolsi.info

Podívejte se, jakým tématům se v oblasti mediálního vzdělávání členové věnují. 

Podrobnosti o členech Platformy

 

Vybrané aktivity platformy

 

Členové Platformy podporují připomínky expertů k revizi RVP

Zástupci organizací sdružených v Platformě pro mediální vzdělávání vyjadřují podporu Prohlášení expertů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k nekvalitnímu pojetí mediální výchovy v nově navrženém Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání publikovanému 22. 5. 2024. Text celého prohlášení si přečtěte v aktualitě. V jejím závěru je uveden přehled připojených organizací.

Pravidelná setkávání členů   

Na březnovém setkání jsme se zabávali tématem bezpečí dětí v kyberprostoru a představili jsme sdružení organizací Safer Internet Centrum ČR, které se svými aktivitami zaměřuje na prevenci i okamžitou pomoc v této oblasti. 

 

Na setkání členů platformy, které proběhlo ve středu 11. října, jsme se zabývali ruskou propagandou, jejím vývojem od začátku ruské agrese v Ukrajině a její současnou podobou. Toto téma nám opět představili dva hosté, to pracovnice lidskoprávního oddělení Člověka v tísni a Josef Pazderka, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

 

V úterý 20.6 proběhlo setkání členů platformy, tentokrát byla hlavním tématem aplikace Tik Tok, konkrétně hrozby a nebezpečí, které tato aplikace představuje. Jsme rádi, že k tomuto tématu přišel debatovat analytik Sinopsis Bao Do a sinolog David Gardáš.

Otveřený dopis ministru školství

Zástupci třinácti organizací z Platformy pro mediální vzdělávání se v únoru 2020 prostřednictvím otevřeného dopisu obrátili na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu s žádostí o změnu dosavadního přístupu k mediálnímu vzdělávání.

Bulletin mediálního vzdělávání 

Pravidelná dávka inspirace k mediálnímu vzdělávání - výukové materiály, mediálněvzdělávací akce nebo odkazy na zajímavé články a studie - to vše dvakrát do měsíce ve Vašem e-mailu.

Chci odebírat bulletin

Kontakt 

Tereza Anna Štegmannová

Mediální vzdělávání, Příběhy bezpráví

E-mail: tereza.stegmannova@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.