Platforma pro mediální vzdělávání

V roce 2016 jsme pod názvem Platforma pro mediální vzdělávání založili neformální společenství organizací a subjektů, kteří jsou aktivní na poli mediálního vzdělávání. Formulovali jsme společné cíle, které chceme naplňovat skrze společná setkávání, projekty a vystupování na odborných fórech.

 

Cíle platformy

  1. Podpora mediálního vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání
  2. Propojování existujících aktivit na poli mediálního vzdělávání, výměna zkušeností
  3. Prosazování důležitosti mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností

 

Členové platformy

  • Zástupci projektů a organizací, které se mediálnímu vzdělávání dlouhodoběji věnují
  • Zástupci vzdělávacích platforem
  • Mediální odborníci z akademického prostředí
  • Vyučující s praktickou zkušeností

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním...
Rozbalit

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století, proto v Jednom světě na školách podporujeme jejich rozvoj. Připravujeme atraktivní audiovizuální materiály, vydáváme pravidelný Bulletin, pořádáme mediálně-vzdělávací semináře a konference a organizujeme Týdny mediálního vzdělávání.

Zavřít

×

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce...
Rozbalit

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky o mezinárodní otázky a poskytuje informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Zavřít

×

Centrum současného umění DOX

Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a...
Rozbalit

Centrum současného umění DOX

Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných programů a akcí pro širokou veřejnost. Důležitou součástí jsou vzdělávací programy pro studenty základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvíjení schopnosti kritického myšlení.

Jeden z aktuálních projektů #DATAMAZE – Datové bludiště představuje formát tzv. rozšířené výstavy: Kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm, knihovnou a přednáškovým prostorem. Klíčová témata: orientace v digitálním prostředí, digitální obsah: příležitosti a rizika, prevence a datová bezpečnost, vliv kybernetizace.

Zavřít

×

Demagog

Odhaluje, nakolik naše politické elity s veřejností...
Rozbalit

Demagog

Odhaluje, nakolik naše politické elity s veřejností hrají korektní hru, nebo nakolik ji naopak klamou.
V roce 2012 tento projekt založila skupina studentů politologie z Masarykovy univerzity. Již následující rok získal Novinářskou cenu za inovativní občanskou online žurnalistiku. V současnosti spolupracuje s týdeníkem Respekt, Českým rozhlasem a portálem Seznam.cz.

Zavřít

×

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná...
Rozbalit

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii.

Její vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu. Pomáhá čelit agresivním režimům, radikalizaci uvnitř společnosti, šíření autoritářských tendencí a extrémistických ideologií včetně islamismu. Její činnost se odvíjí ve třech strategických programech, jedním z nich je vzdělávací program „Žiju v demokracii“.

Zavřít

×

Hoax

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním...
Rozbalit

Hoax

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním zaměřením bylo informování laické veřejnosti o problematice poplašných zpráv, podvodů, mýtů a řetězových e-mailů kolujících po internetu, které jsou všeobecně označovány anglickým slovem hoax.
Původní databáze hoaxů byla postupně rozšířena o informace a ukázky dalších podvodných pokusů a útoků na uživatele internetu. V současné době obsahuje také informace o falešných loteriích, phishingu a falešných dědictvích.

Zavřít

×

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) FSV UK nabízí na bakalářské úrovni profesní přípravu budoucích novinářů a dalších pracovníků v médiích, mediálních analytiků a pracovníků v oblasti marketingu, reklamy a public relations. V oborech Marketingová komunikace a PR, Mediální studia a Žurnalistika, poskytuje nejen průpravu pro výkon různých profesí spojených s médii, ale také přípravu na navazující magisterské studium, a to především oboru Mediální studia.

Zavřít

×

Manipulátoři

Publicistický web...
Rozbalit

Manipulátoři

Publicistický web Manipulátoři.cz přináší články a studie z oblasti politického marketingu, public relations a komunikačních strategií, s přesahem do dalších společenských věd. Jedním z témat, kterým se věnuje,  je problematika  nepravdivých zpráv.  Vysvětlují,  jak vznikají, jakými kanály se šíří a proč se jim daří působit přesvědčivě.

Zavřít

×

Nadace Open Society Fund

Nadace byla založena v roce 1992 jako nestranná,...
Rozbalit

Nadace Open Society Fund

Nadace byla založena v roce 1992 jako nestranná, nezávislá a apolitická organizace, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.
Financuje a sama realizuje projekty jak na celostátní úrovni, které se týkají systémových změn v naší společnosti (např. změny legislativy či zažitých předsudků), tak v regionech, jež přispívají k řešení konkrétních situací a lokálních problémů (např. práce radnic, místní developerské projekty). Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.

Zavřít

×

Otevřeno

Smyslem iniciativy je usilovat o zvyšování...
Rozbalit

Otevřeno

Smyslem iniciativy je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit pedagogických oborů, tak aby co nejlépe připravovaly své studenty pro pedagogickou profesi, ve které dokážou citlivým a efektivním přístupem zaujmout své žáky pro učení a osobní rozvoj.

Zavřít

×

Seznam se bezpečně

Internet nabízí mnoho příležitostí, ale také rizik....
Rozbalit

Seznam se bezpečně

Internet nabízí mnoho příležitostí, ale také rizik. V roce 2007 jedna patnáctiletá dívka kvůli úniku svých nahých fotek spáchala sebevraždu. Aby se podobné případy nestávaly, založila společnost Seznam.cz projekt Seznam se bezpečně, který se už desátým rokem tématu internetové bezpečnosti aktivně věnuje.

Zavřít

×

Stužák

Platforma studentských spolků a organizací byla...
Rozbalit

Stužák

Platforma studentských spolků a organizací byla vytvořena s cílem připravit sérii interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice.

Zavřít

×

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává...
Rozbalit

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální profesionály. Během dvaceti dvou let své existence vychovala téměř tisícovku absolventů, z nichž se většina uplatnila a osvědčila ve svém oboru. Studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale osvojují si především cenné praktické dovednosti pod vedením zkušených odborníků z praxe.

Zavřít

×

Transitions

Nezisková organizace založená s cílem podporovat...
Rozbalit

Transitions

Nezisková organizace založená s cílem podporovat profesionální a nezávislé zpravodajství v postkomunistických zemích východní Evropy a bývalého Sovětského svazu.

Zavřít

×

Zvolsi.info

Projekt, který jezdí s přednáškami za středoškoláky...
Rozbalit

Zvolsi.info

Projekt, který jezdí s přednáškami za středoškoláky a snaží se o osvětu v oblasti mediální gramotnosti, kritického myšlení a moderní propagandy.

Zavřít

×