Platforma pro mediální vzdělávání

V roce 2016 jsme pod názvem Platforma pro mediální vzdělávání založili neformální společenství organizací a subjektů, kteří jsou aktivní na poli mediálního vzdělávání. Formulovali jsme společné cíle, které chceme naplňovat skrze společná setkávání, projekty a vystupování na odborných fórech.

 

Cíle platformy

  1. podpora mediálního vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání
  2. propojování existujících aktivit na poli mediálního vzdělávání, výměna zkušeností
  3. prosazování důležitosti mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností

 

Členové platformy

  • Zástupci projektů a organizací, které se mediálnímu vzdělávání dlouhodoběji věnují
  • Zástupci vzdělávacích platforem

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním...
Rozbalit

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století, proto v Jednom světě na školách podporujeme jejich rozvoj. Připravujeme atraktivní audiovizuální materiály, vydáváme pravidelný Bulletin, pořádáme mediálně-vzdělávací semináře a konference a organizujeme Týdny mediálního vzdělávání.

Zavřít

×

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce...
Rozbalit

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky o mezinárodní otázky a poskytuje informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Zavřít

×

Centrum současného umění DOX

Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a...
Rozbalit

Centrum současného umění DOX

Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných programů a akcí pro širokou veřejnost. Důležitou součástí jsou vzdělávací programy pro studenty základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvíjení schopnosti kritického myšlení.

 

Zavřít

×

Akademie CZ.NIC

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo...
Rozbalit

Akademie CZ.NIC

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998 a nyní má již 116 členů. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru jmen domén registrovaných pod doménou CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti jmen domén.

Akademie CZ.NIC je výukové centrum sdružení CZ.NIC, správce české domény nejvyšší úrovně. Cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti internetových technologií. Své služby poskytuje jak počítačovým profesionálům, tak studentům a učitelům od základních škol až po vysoké. Akademie CZ.NIC mezi své služby nově zařadila také aktivity pro laickou veřejnost a zaměstnance státní správy a samosprávy.

Zavřít

×

Demagog

Demagog.cz odhaluje, nakolik naše politické elity s...
Rozbalit

Demagog

Demagog.cz odhaluje, nakolik naše politické elity s veřejností hrají korektní hru, nebo nakolik ji naopak klamou.
V roce 2012 tento projekt založila skupina studentů politologie z Masarykovy univerzity. Již následující rok získal Novinářskou cenu za inovativní občanskou online žurnalistiku. V současnosti spolupracuje s týdeníkem Respekt, Českým rozhlasem a portálem Seznam.cz.

Zavřít

×

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná...
Rozbalit

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii.

Její vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu. Pomáhá čelit agresivním režimům, radikalizaci uvnitř společnosti, šíření autoritářských tendencí a extrémistických ideologií včetně islamismu. Její činnost se odvíjí ve třech strategických programech, jedním z nich je vzdělávací program „Žiju v demokracii“.

Zavřít

×

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Nezisková organizace Fórum pro prožitkové...
Rozbalit

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Nezisková organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání se primárně zaměřuje na využívání prostředků interaktivního edukativního divadla pro prevenci sociálně problematických jevů, jako například šikany a kyberšikany, nedostatečné finanční gramotnosti, mentální anorexie či dětské obezity, domácího násilí apod.

Zavřít

×

Hoax

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním...
Rozbalit

Hoax

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním zaměřením bylo informování laické veřejnosti o problematice poplašných zpráv, podvodů, mýtů a řetězových e-mailů kolujících po internetu, které jsou všeobecně označovány anglickým slovem hoax.
Původní databáze hoaxů byla postupně rozšířena o informace a ukázky dalších podvodných pokusů a útoků na uživatele internetu. V současné době obsahuje také informace o falešných loteriích, phishingu a falešných dědictvích.

Zavřít

×

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) FSV UK nabízí na bakalářské úrovni profesní přípravu budoucích novinářů a dalších pracovníků v médiích, mediálních analytiků a pracovníků v oblasti marketingu, reklamy a public relations. V oborech Marketingová komunikace a PR, Mediální studia a Žurnalistika, poskytuje nejen průpravu pro výkon různých profesí spojených s médii, ale také přípravu na navazující magisterské studium, a to především oboru Mediální studia.

Zavřít

×

Manipulátoři

Publicistický web...
Rozbalit

Manipulátoři

Publicistický web Manipulátoři.cz přináší články a studie z oblasti politického marketingu, public relations a komunikačních strategií, s přesahem do dalších společenských věd. Jedním z témat, kterým se věnuje,  je problematika  nepravdivých zpráv.  Vysvětlují,  jak vznikají, jakými kanály se šíří a proč se jim daří působit přesvědčivě.

Zavřít

×

Nadace Open Society Fund

Nadace OSF byla založena v roce 1992 jako nestranná,...
Rozbalit

Nadace Open Society Fund

Nadace OSF byla založena v roce 1992 jako nestranná, nezávislá a apolitická organizace, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.
Financuje a sama realizuje projekty jak na celostátní úrovni, které se týkají systémových změn v naší společnosti (např. změny legislativy či zažitých předsudků), tak v regionech, jež přispívají k řešení konkrétních situací a lokálních problémů (např. práce radnic, místní developerské projekty). Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.

Zavřít

×

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační...
Rozbalit

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se na úrovni dětí a škol zabývá osvětou témat kybernetické bezpečnosti. Řeší například bezpečnost dětí na sociálních sítích a vzdělávacími aktivitami se snaží přispět k budování jejich bezpečného chování a návyků při využívání internetu. NÚKIB podporuje také pedagogy a rodiče při výchově a vzdělávání v digitálním věku.

Zavřít

×

Občankáři

Asociace učitelů ZSV a OBN se zaměřuje především na...
Rozbalit

Občankáři

Asociace učitelů ZSV a OBN se zaměřuje především na podporu učitelů, na jejich další profesní rozvoj a otevřenou spolupráci mezi nimi. Pořádáme školení k aktuálním tématům, vytváříme podpůrné metodické materiály, realizujeme semináře, workshopy a letní školy.

Zavřít

×

Otevřeno

Smyslem iniciativy Otevřeno je usilovat o zvyšování...
Rozbalit

Otevřeno

Smyslem iniciativy Otevřeno je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit pedagogických oborů, tak aby co nejlépe připravovaly své studenty pro pedagogickou profesi, ve které dokážou citlivým a efektivním přístupem zaujmout své žáky pro učení a osobní rozvoj.

Zavřít

×

Slow Tech Institute

Slow Tech Institute je platformou odborníků a vědců,...
Rozbalit

Slow Tech Institute

Slow Tech Institute je platformou odborníků a vědců, kteří se zajímají o nové technologie v životě dětí a dospívajících. Naším cílem je motivovat veřejnou diskuzi, vzdělávací akce, ale i výzkum v této oblasti. Jezdíme do škol, mateřských center a firem. Mluvíme s rodiči, učiteli a manažery o tom, jaký dopad mohou mít technologie na jejich životní spokojenost, produktivitu, ale i zdraví. Zabýváme se také výzkumem, abychom pomohli objasnit otázky a problémy, jež do našeho života přicházejí spolu s nejnovějšími technologiemi.

Zavřít

×

Stužák

Platforma studentských spolků a organizací Stužák byla...
Rozbalit

Stužák

Platforma studentských spolků a organizací Stužák byla vytvořena s cílem připravit sérii interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice.

Zavřít

×

Svět médií

www.svetmedii.info je rozcestník k mediální...
Rozbalit

Svět médií

www.svetmedii.info je rozcestník k mediální výchově, jehož autorem je Michal Kaderka. Na webu lze najít informace, co je MV, všechny on-line materiály do výuky MV, veškerá data o mediální gramotnosti české společnosti a výuce MV ve školách: Na webu je zveřejněna i otevřená učebnice mediální výchovy Svět médií.

Zavřít

×

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává...
Rozbalit

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální profesionály. Během dvaceti dvou let své existence vychovala téměř tisícovku absolventů, z nichž se většina uplatnila a osvědčila ve svém oboru. Studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale osvojují si především cenné praktické dovednosti pod vedením zkušených odborníků z praxe.

Zavřít

×

Transitions

Nezisková organizace Transitions založená s cílem...
Rozbalit

Transitions

Nezisková organizace Transitions založená s cílem podporovat profesionální a nezávislé zpravodajství v postkomunistických zemích východní Evropy a bývalého Sovětského svazu.

Zavřít

×

Zvolsi.info

Organizace Zvolsi.info jezdí s přednáškami za...
Rozbalit

Zvolsi.info

Organizace Zvolsi.info jezdí s přednáškami za středoškoláky a snaží se o osvětu v oblasti mediální gramotnosti, kritického myšlení a moderní propagandy.

Zavřít

×