Platforma pro mediální vzdělávání

V roce 2016 jsme pod názvem Platforma pro mediální vzdělávání založili neformální společenství organizací a subjektů, kteří jsou aktivní na poli mediálního vzdělávání. Formulovali jsme společné cíle, které chceme naplňovat skrze společná setkávání, projekty a vystupování na odborných fórech.

 

Cíle platformy

  1. podpora mediálního vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání
  2. propojování existujících aktivit na poli mediálního vzdělávání, výměna zkušeností
  3. prosazování důležitosti mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností

 

Členové platformy

  • Zástupci projektů a organizací, které se mediálnímu vzdělávání dlouhodoběji věnují
  • Zástupci vzdělávacích platforem

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním...
Rozbalit

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století, proto v Jednom světě na školách podporujeme jejich rozvoj. Připravujeme atraktivní audiovizuální materiály, vydáváme pravidelný Bulletin, pořádáme mediálně-vzdělávací semináře a konference a organizujeme Týdny mediálního vzdělávání.

Zavřít

×

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce...
Rozbalit

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky o mezinárodní otázky a poskytuje informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Zavřít

×

Centrum současného umění DOX

Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a...
Rozbalit

Centrum současného umění DOX

Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných programů a akcí pro širokou veřejnost. Důležitou součástí jsou vzdělávací programy pro studenty základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvíjení schopnosti kritického myšlení.

 

Zavřít

×

Akademie CZ.NIC

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo...
Rozbalit

Akademie CZ.NIC

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998 a nyní má již 116 členů. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru jmen domén registrovaných pod doménou CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti jmen domén.

Akademie CZ.NIC je výukové centrum sdružení CZ.NIC, správce české domény nejvyšší úrovně. Cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti internetových technologií. Své služby poskytuje jak počítačovým profesionálům, tak studentům a učitelům od základních škol až po vysoké. Akademie CZ.NIC mezi své služby nově zařadila také aktivity pro laickou veřejnost a zaměstnance státní správy a samosprávy.

Zavřít

×

Demagog

Demagog.cz odhaluje, nakolik naše politické elity s...
Rozbalit

Demagog

Demagog.cz odhaluje, nakolik naše politické elity s veřejností hrají korektní hru, nebo nakolik ji naopak klamou.
V roce 2012 tento projekt založila skupina studentů politologie z Masarykovy univerzity. Již následující rok získal Novinářskou cenu za inovativní občanskou online žurnalistiku. V současnosti spolupracuje s týdeníkem Respekt, Českým rozhlasem a portálem Seznam.cz.

Zavřít

×

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná...
Rozbalit

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii.

Její vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu. Pomáhá čelit agresivním režimům, radikalizaci uvnitř společnosti, šíření autoritářských tendencí a extrémistických ideologií včetně islamismu. Její činnost se odvíjí ve třech strategických programech, jedním z nich je vzdělávací program „Žiju v demokracii“.

Zavřít

×

Hoax

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním...
Rozbalit

Hoax

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním zaměřením bylo informování laické veřejnosti o problematice poplašných zpráv, podvodů, mýtů a řetězových e-mailů kolujících po internetu, které jsou všeobecně označovány anglickým slovem hoax.
Původní databáze hoaxů byla postupně rozšířena o informace a ukázky dalších podvodných pokusů a útoků na uživatele internetu. V současné době obsahuje také informace o falešných loteriích, phishingu a falešných dědictvích.

Zavřít

×

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) FSV UK nabízí na bakalářské úrovni profesní přípravu budoucích novinářů a dalších pracovníků v médiích, mediálních analytiků a pracovníků v oblasti marketingu, reklamy a public relations. V oborech Marketingová komunikace a PR, Mediální studia a Žurnalistika, poskytuje nejen průpravu pro výkon různých profesí spojených s médii, ale také přípravu na navazující magisterské studium, a to především oboru Mediální studia.

Zavřít

×

Manipulátoři

Publicistický web...
Rozbalit

Manipulátoři

Publicistický web Manipulátoři.cz přináší články a studie z oblasti politického marketingu, public relations a komunikačních strategií, s přesahem do dalších společenských věd. Jedním z témat, kterým se věnuje,  je problematika  nepravdivých zpráv.  Vysvětlují,  jak vznikají, jakými kanály se šíří a proč se jim daří působit přesvědčivě.

Zavřít

×

Nadace Open Society Fund

Nadace OSF byla založena v roce 1992 jako nestranná,...
Rozbalit

Nadace Open Society Fund

Nadace OSF byla založena v roce 1992 jako nestranná, nezávislá a apolitická organizace, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.
Financuje a sama realizuje projekty jak na celostátní úrovni, které se týkají systémových změn v naší společnosti (např. změny legislativy či zažitých předsudků), tak v regionech, jež přispívají k řešení konkrétních situací a lokálních problémů (např. práce radnic, místní developerské projekty). Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.

Zavřít

×

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační...
Rozbalit

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se na úrovni dětí a škol zabývá osvětou témat kybernetické bezpečnosti. Řeší například bezpečnost dětí na sociálních sítích a vzdělávacími aktivitami se snaží přispět k budování jejich bezpečného chování a návyků při využívání internetu. NÚKIB podporuje také pedagogy a rodiče při výchově a vzdělávání v digitálním věku.

Zavřít

×

Otevřeno

Smyslem iniciativy Otevřeno je usilovat o zvyšování...
Rozbalit

Otevřeno

Smyslem iniciativy Otevřeno je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit pedagogických oborů, tak aby co nejlépe připravovaly své studenty pro pedagogickou profesi, ve které dokážou citlivým a efektivním přístupem zaujmout své žáky pro učení a osobní rozvoj.

Zavřít

×

Slow Tech Institute

Slow Tech Institute je platformou odborníků a vědců,...
Rozbalit

Slow Tech Institute

Slow Tech Institute je platformou odborníků a vědců, kteří se zajímají o nové technologie v životě dětí a dospívajících. Naším cílem je motivovat veřejnou diskuzi, vzdělávací akce, ale i výzkum v této oblasti. Jezdíme do škol, mateřských center a firem. Mluvíme s rodiči, učiteli a manažery o tom, jaký dopad mohou mít technologie na jejich životní spokojenost, produktivitu, ale i zdraví. Zabýváme se také výzkumem, abychom pomohli objasnit otázky a problémy, jež do našeho života přicházejí spolu s nejnovějšími technologiemi.

Zavřít

×

Stužák

Platforma studentských spolků a organizací Stužák byla...
Rozbalit

Stužák

Platforma studentských spolků a organizací Stužák byla vytvořena s cílem připravit sérii interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice.

Zavřít

×

Svět médií

www.svetmedii.info je rozcestník k mediální...
Rozbalit

Svět médií

www.svetmedii.info je rozcestník k mediální výchově, jehož autorem je Michal Kaderka. Na webu lze najít informace, co je MV, všechny on-line materiály do výuky MV, veškerá data o mediální gramotnosti české společnosti a výuce MV ve školách: Na webu je zveřejněna i otevřená učebnice mediální výchovy Svět médií.

Zavřít

×

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává...
Rozbalit

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální profesionály. Během dvaceti dvou let své existence vychovala téměř tisícovku absolventů, z nichž se většina uplatnila a osvědčila ve svém oboru. Studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale osvojují si především cenné praktické dovednosti pod vedením zkušených odborníků z praxe.

Zavřít

×

Transitions

Nezisková organizace Transitions založená s cílem...
Rozbalit

Transitions

Nezisková organizace Transitions založená s cílem podporovat profesionální a nezávislé zpravodajství v postkomunistických zemích východní Evropy a bývalého Sovětského svazu.

Zavřít

×

Zvolsi.info

Organizace Zvolsi.info jezdí s přednáškami za...
Rozbalit

Zvolsi.info

Organizace Zvolsi.info jezdí s přednáškami za středoškoláky a snaží se o osvětu v oblasti mediální gramotnosti, kritického myšlení a moderní propagandy.

Zavřít

×