Platforma pro mediální vzdělávání

 

Cíle platformy

  1. Podpora mediálního vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání
  2. Propojování existujících aktivit na poli mediálního vzdělávání, výměna zkušeností
  3. Prosazování důležitosti mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností

K naplňování těchto cílů by měly napomoci např. pracovní setkávání, společné projekty, vystupování na odborných fórech, mezinárodní spolupráce a další aktivity.

 

Členové platformy

  • Zástupci projektů a organizací, které se mediálnímu vzdělávání dlouhodoběji věnují
  • Zástupci vzdělávacích platforem
  • Mediální odborníci z akademického prostředí
  • Vyučující s praktickou zkušeností
Aliance pro otevřené vzdělávání
Asociace pro mezinárodní otázky
Demagog.cz
Evropské hodnoty
HOAX.cz
Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK
Jeden svět na školách, Člověk v tísni 
Manipulatori.cz
Open Society Fund
Otevřeno
Seznam.cz
Vyšší odborná škola publicistiky v Praze

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského Ostrava


Zvolsi.info