Informace o členech Platformy pro mediální vzdělávání

Jeden svět na školách (JSNS)

JSNS je jedním ze vzdělávacích...
Rozbalit

Jeden svět na školách (JSNS)

JSNS je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století, proto v Jednom světě na školách podporujeme jejich rozvoj. Připravujeme atraktivní audiovizuální materiály, vydáváme pravidelný Bulletin, pořádáme mediálně-vzdělávací semináře a konference a organizujeme Týdny mediálního vzdělávání.

Zavřít

×

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce...
Rozbalit

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky o mezinárodní otázky a poskytuje informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

 

Na poli mediálního vzdělávání se AMO například angažovalo v projektu (Ne)bezpečně v síti, který se zaměřoval na zvyšování mediální gramotnosti a bezpečné využívání internetu. Probíhal ve spolupráci se slovenskými organizacemi (digiQ a CeNef). Výstupem projektu je Manuál rozvoje kritického myšlení v online prostoru.

Zavřít

×

Centrum současného umění DOX

Prostřednictvím výstav současného umění,...
Rozbalit

Centrum současného umění DOX

Prostřednictvím výstav současného umění, představení, diskusí, workshopů, ale také koncertů, či promítání filmů a vzdělávacích programů, zejména pro studenty   základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvoj kritického myšlení, zpracovává DOX témata a problémy, které utvářejí dnešní svět. Program jednotlivých akcí si můžete prohlédnout zde

Zavřít

×

Akademie CZ.NIC

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo...
Rozbalit

Akademie CZ.NIC

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru jmen domén registrovaných pod doménou CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti jmen domén.

Cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti internetových technologií. Své služby poskytuje jak počítačovým profesionálům, tak studentům a učitelům od základních škol až po vysoké. Akademie CZ.NIC mezi své služby nově zařadila také aktivity pro laickou veřejnost a zaměstnance státní správy a samosprávy.

 

Nabídka kurzů:

 • kurzy pro pedagogy i studenty k tématům bezpečnosti na internetu.

Zavřít

×

Demagog

Demagog.cz  se snaží odhalovat, nakolik naše...
Rozbalit

Demagog

Demagog.cz  se snaží odhalovat, nakolik naše politické elity s veřejností hrají korektní hru, nebo nakolik ji naopak klamou. Dále také například kontroluje pravdivost tvrzení populárního obsahu na sociálních sítích.

V roce 2012 tento projekt založila skupina studentů politologie z Masarykovy univerzity. Již následující rok získal projekt Novinářskou cenu za inovativní občanskou online žurnalistiku. 

Nabídka kurzů:

 • online workshopy zaměřené na kritické myšlení, mediální gramotnost a ověřování informací.

Zavřít

×

E-bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný...
Rozbalit

E-bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt  se také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání či běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:

a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook, Instagram),
e) hoax, spam, fake news a další témata spojená s mediální výchovou,
f) online závislosti (netolismus, nomofobie),
g) fenomén youtubering,
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

 

Stálá nabídka kurzů:

 • vzdělávací akce pro žáky 2. stupně základních škol a středoškoláky, pro vyučující i pro rodiče.

Zavřít

×

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná...
Rozbalit

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii.

Její vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu. Pomáhá čelit agresivním režimům, radikalizaci uvnitř společnosti, šíření autoritářských tendencí a extrémistických ideologií včetně islamismu. Její činnost se odvíjí ve třech strategických programech, jedním z nich je vzdělávací program „Žiju v demokracii“.

Zavřít

×

Fakescape

Projekt Fakescape si klade za cíl naučit...
Rozbalit

Fakescape

Projekt Fakescape si klade za cíl naučit studenty středních a základních škol kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílí na sociálních sítích.

Autoři her Fakescape (existují dvě veze hry - pro žáky ZŠ a SŠ) nechtějí nikoho nudit dlouhým výkladem ani říkat, co se může číst a co je zakázané. Jejich cílem je, aby si studenti prakticky vyzkoušeli, jak mají ověřovat informace a uvědomili si tak mediální nástrahy, které na ně číhají v online prostředí. Zároveň chtějí učitelům poskytnout jednoduchou pomůcku pro zatraktivnění výuky tohoto tématu.

Stálá nabídka kurzů/her:

Zavřít

×

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Nezisková organizace Fórum pro prožitkové...
Rozbalit

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Nezisková organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání se primárně zaměřuje na využívání prostředků interaktivního edukativního divadla pro prevenci sociálně problematických jevů, jako například šikany a kyberšikany, nedostatečné finanční gramotnosti, mentální anorexie či dětské obezity, domácího násilí apod.

Zavřít

×

Hoax

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním...
Rozbalit

Hoax

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním zaměřením bylo informování laické veřejnosti o problematice poplašných zpráv, podvodů, mýtů a řetězových e-mailů kolujících po internetu, které jsou všeobecně označovány anglickým slovem hoax.

Původní databáze hoaxů byla postupně rozšířena o informace a ukázky dalších podvodných pokusů a útoků na uživatele internetu. V současné době obsahuje také informace o falešných loteriích, phishingu a falešných dědictvích.

Zavřít

×

Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet chce oslovit co...
Rozbalit

Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet chce oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostního soutěžního kvízu, doplněného o Kvíz PLUS.

Projekt je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu každoročně vznikná on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. E-learnigové lekce jsou doplněné videospoty a v roce 2022 byly připraveny podcasty.

Zavřít

×

Kudrna Sobková

Vzdělávací značka Kudrna Sobková se zabývá tématy...
Rozbalit

Kudrna Sobková

Vzdělávací značka Kudrna Sobková se zabývá tématy kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, digitální rovnováhy a digitálního dětství.

Zvyšuje digitální dovednosti zážitkem a přibližuje digitální technologie lidem. Vzdělává, aby bylo Česko prosperující a bezpečnou zemí. Věří, že Česko bude prosperovat, pokud budou jeho občané digitálně zdatnější a odolnější.

Zavřít

×

Nadace Open Society Fund

Nadace OSF byla založena v roce 1992 jako nestranná,...
Rozbalit

Nadace Open Society Fund

Nadace OSF byla založena v roce 1992 jako nestranná, nezávislá a apolitická organizace, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.
Financuje a sama realizuje projekty jak na celostátní úrovni, které se týkají systémových změn v naší společnosti (např. změny legislativy či zažitých předsudků), tak v regionech, jež přispívají k řešení konkrétních situací a lokálních problémů (např. práce radnic, místní developerské projekty). Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.

Zavřít

×

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační...
Rozbalit

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se na úrovni dětí a škol zabývá osvětou témat kybernetické bezpečnosti. Řeší například bezpečnost dětí na sociálních sítích a vzdělávacími aktivitami se snaží přispět k budování jejich bezpečného chování a návyků při využívání internetu. NÚKIB podporuje také pedagogy a rodiče při výchově a vzdělávání v digitálním věku.

 

Nabídka kurzů:

 • NÚKIB nabízí celou řadu kurzů a výukových materiálů: 
  • možnosti pro mateřské školy zde.
  • pro základní školy naleznete zde.
  • pro střední školy zde.
 • Informace o školních preventistech naleznete zde.

Zavřít

×

Občankáři

Asociace učitelů ZSV a OBN se zaměřuje především na...
Rozbalit

Občankáři

Asociace učitelů ZSV a OBN se zaměřuje především na podporu učitelů, na jejich další profesní rozvoj a otevřenou spolupráci mezi nimi. Pořádají školení k aktuálním tématům, vytváří podpůrné metodické materiály, realizují semináře, či workshopy a letní školy.

Na jejich stránkách také naleznete různé podpůrné a vzdělávací materiály

Zavřít

×

Otevřeno

Smyslem iniciativy Otevřeno je usilovat o zvyšování...
Rozbalit

Otevřeno

Smyslem iniciativy Otevřeno je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit pedagogických oborů, tak aby co nejlépe připravovaly své studenty pro pedagogickou profesi, ve které dokážou citlivým a efektivním přístupem zaujmout své žáky pro učení a osobní rozvoj.

Zavřít

×

Slow Tech Institute

Slow Tech Institute je platformou odborníků a vědců,...
Rozbalit

Slow Tech Institute

Slow Tech Institute je platformou odborníků a vědců, kteří se zajímají o nové technologie v životě dětí a dospívajících. Cílem je rozvíjet veřejnou diskuzi, vzdělávací akce, ale i výzkum v této oblasti. Odborníci jezdí i do škol, mateřských center a firem. Komunikují i s rodiči, učiteli a manažery o tom, jaký dopad mohou mít technologie na jejich životní spokojenost, produktivitu, ale i zdraví. Zabývají se také výzkumem, aby pomohli objasnit otázky a problémy, jež do našeho života přicházejí spolu s nejnovějšími technologiemi.

 

Stálá nabídka:

Zavřít

×

Stužák

Platforma studentských spolků a organizací Stužák byla...
Rozbalit

Stužák

Platforma studentských spolků a organizací Stužák byla vytvořena s cílem připravit sérii interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice.
Aktuálně se věnují přípravě mnoha workshopů

Zavřít

×

Svaz knihovníků a informačních parcovníků ČR 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České...
Rozbalit

Svaz knihovníků a informačních parcovníků ČR 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má spolkový charakter. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. SKIP sdružuje přes 2 000 členů a je organizován na regionálním principu. Má deset regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce, kluby a komise.

Zavřít

×

Svět médií

Svět médií je rozcestník k mediální výchově,...
Rozbalit

Svět médií

Svět médií je rozcestník k mediální výchově, jehož autorem je Michal Kaderka. Webová stránka se zaměřuje na vymezení samotné mediální výchovy, on-line materiálů do výuky MV, shromažďuje veškerá data o mediální gramotnosti české společnosti a výuce MV ve školách. Stránka mimo jiné odkazuje i na otevřenou učebnici mediální výchovy Svět médií.

Zavřít

×

Transitions

Nezisková organizace Transitions založená s cílem...
Rozbalit

Transitions

Nezisková organizace Transitions založená s cílem podporovat profesionální a nezávislé zpravodajství v postkomunistických zemích východní Evropy a bývalého Sovětského svazu.

Zavřít

×

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává...
Rozbalit

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální profesionály. Během dvaceti dvou let své existence vychovala téměř tisícovku absolventů, z nichž se většina uplatnila a osvědčila ve svém oboru. Studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale osvojují si především cenné praktické dovednosti pod vedením zkušených odborníků z praxe.

Zavřít

×

Wikimedia Česká republika

Spolek Wikimedia Česká republika je nevládní...
Rozbalit

Wikimedia Česká republika

Spolek Wikimedia Česká republika je nevládní organizací, která v Česku podporuje rozvoj projektů Wikimedia. Patří mezi ně celosvětové komunitní projekty Wikipedie, Wikimedia Commons, Wikidata a další. Jejich posláním je zpřístupňování informací, rozvíjení vzdělanosti a podpora šíření svobodné tvorby.

Zavřít

×

Zvolsi.info

Organizace Zvolsi.info jezdí s přednáškami za...
Rozbalit

Zvolsi.info

Organizace Zvolsi.info jezdí s přednáškami za středoškoláky a snaží se o osvětu v oblasti mediální gramotnosti, kritického myšlení a moderní propagandy. Učí studenty pracovat s informacemi a pomoci jim tak odlišovat relevantní informace od hoaxů. 

 

Stálá nabídka:

 • workshopy pro žáky základních a středních škol i pro veřejnost

Zavřít

×
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.