Výzkumy: mediální výchova, mediální gramotnost a bezpečnost v kyberprostoru

Jak mediální výchova na školách probíhá?  Nakolik se věnují tématu "bezpečnost v kyberporstoru" školní metodici prevence?  Jaká je úroveň mediální gramotnosti žáků?  Odpovědi na tyto a podobné otázky nás velmi zajímají, protože chceme vyučujícím nabízet materiály, které naplňují jejich potřeby a které zároveň zohledňují aktuální stav znalostí a dovedností žáků týkající se médií.

Níže najdete přehled reprezentativních dotazníkových šetření, které jsme doposud realizovali ve spolupráci s renomovanými agenturami. Můžete si přečíst výběr hlavních zjištění nebo si projít jednotlivé závěrečné zprávy z výzkumů, které zahrnují i úplné dotazníky, které respondenti vyplňovali. 

Stav mediálního vzdělávání na základních a středních školách (2023)

Vnímání důležitosti mediálního vzdělávání v prostředí českých škol vzrostlo, za důležité jej považuje naprostá většina ředitelů i vyučujících. Celkově ale chybí jeho podpora ze strany státu i jednotná koncepce. Tyto skutečnosti vyplynuly z průzkumu Stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách mezi bezmála čtyřmi sty řediteli a ředitelkami a šesti sty osmdesáti vyučujícími mediální výchovy na ZŠ a SŠ v České republice. Předchozí částečně obsahově srovnatelné průzkumy proběhly v roce 2018 (mezi vyučujícími mediální výchovy na SŠ) a v roce 2017 (mezi řediteli a ředitelkami SŠ).

Více informací

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím (2022)

Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. V pořadí druhé dotazníkové šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Obsahově srovnatelný průzkum proběhl v roce 2018.

Více informací

Vyučující v epidemii covid-19 (2021)

Dotazníkové šetření Vyučující v epidemii covid-19 mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí.

Více informací

Školní metodici prevence a téma Bezpečnost v kyberprostoru (2020)

Rizikového chování spojeného s pohybem v kyberprostoru (zejména online závislostí a kyberšikany) mezi žáky základních a středních škol přibývá, domnívají se školní metodici prevence. Ukázal to reprezentativní průzkum, který sledoval 2 hlavní cíle: získat podrobnější obrázek o školních metodicích prevence a o podmínkách, v nichž pracují; a zmapovat, jak přistupují k aktuální oblasti bezpečnost v kyberprostoru (kolik času kterým tématům věnují, jakou by uvítali podporu apod.). 

Více informací

Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím (2018)

Čeští středoškoláci nemají dostatek znalostí o médiích a bojují s analýzou konkrétních mediálních sdělení.  Jejich mediální gramotnost je nízká. Gymnazisté jsou na tom o mnoho lépe než žáci ostatních typů středních škol. Míra mediální gramotnosti se zároveň výrazně odráží v postojích studentů k médiím a jejich roli v demokratické společnosti.

Více informací

Stav výuky mediální výchovy na středních školách (2018)

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy.

Více informací

Výuka mediální výchovy na středních školách (2017)

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy.

Více informací

 

               Chci odebírat Bulletin

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.