Výzkumy: mediální výchova, mediální gramotnost a bezpečnost v kyberprostoru

Jak mediální výchova na školách probíhá?  Nakolik se věnují tématu "bezpečnost v kyberporstoru" školní metodici prevence?  Jaká je úroveň mediální gramotnosti žáků?  Odpovědi na tyto a podobné otázky nás velmi zajímají, protože chceme vyučujícím nabízet materiály, které naplňují jejich potřeby a které zároveň zohledňují aktuální stav znalostí a dovedností žáků týkající se médií.

Níže najdete přehled reprezentativních dotazníkových šetření, které jsme doposud realizovali ve spolupráci s renomovanými agenturami. Můžete si přečíst výběr hlavních zjištění nebo si projít jednotlivé závěrečné zprávy z výzkumů, které zahrnují i úplné dotazníky, které respondenti vyplňovali. 

Vyučující v epidemii covid-19

Dotazníkové šetření Vyučující v epidemii covid-19 mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí.

Více informací

Školní metodici prevence a téma Bezpečnost v kyberprostoru

Rizikového chování spojeného s pohybem v kyberprostoru (zejména online závislostí a kyberšikany) mezi žáky základních a středních škol přibývá, domnívají se školní metodici prevence. Ukázal to reprezentativní průzkum, který sledoval 2 hlavní cíle: získat podrobnější obrázek o školních metodicích prevence a o podmínkách, v nichž pracují; a zmapovat, jak přistupují k aktuální oblasti bezpečnost v kyberprostoru (kolik času kterým tématům věnují, jakou by uvítali podporu apod.). 

Více informací

Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím

Čeští středoškoláci nemají dostatek znalostí o médiích a bojují s analýzou konkrétních mediálních sdělení.  Jejich mediální gramotnost je nízká. Gymnazisté jsou na tom o mnoho lépe než žáci ostatních typů středních škol. Míra mediální gramotnosti se zároveň výrazně odráží v postojích studentů k médiím a jejich roli v demokratické společnosti.

Více informací

Stav výuky mediální výchovy na středních školách

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy.

Více informací

Výuka mediální výchovy na středních školách

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy.

Více informací
Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.