Výzkumy: mediální výchova, mediální gramotnost a bezpečnost v kyberprostoru

Jak mediální výchova na školách probíhá?  Nakolik se věnují tématu "bezpečnost v kyberporstoru" školní metodici prevence?  Jaká je úroveň mediální gramotnosti žáků?  Odpovědi na tyto a podobné otázky nás velmi zajímají, protože chceme vyučujícím nabízet materiály, které naplňují jejich potřeby a které zároveň zohledňují aktuální stav znalostí a dovedností žáků týkající se médií.

Níže najdete přehled reprezentativních dotazníkových šetření, které jsme doposud realizovali ve spolupráci s renomovanými agenturami. Můžete si přečíst výběr hlavních zjištění nebo si projít jednotlivé závěrečné zprávy z výzkumů, které zahrnují i úplné dotazníky, které respondenti vyplňovali. 

Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím

Důvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. V pořadí druhé dotazníkové šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Obsahově srovnatelný průzkum proběhl v roce 2018.

Více informací

Vyučující v epidemii covid-19

Dotazníkové šetření Vyučující v epidemii covid-19 mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí.

Více informací

Školní metodici prevence a téma Bezpečnost v kyberprostoru

Rizikového chování spojeného s pohybem v kyberprostoru (zejména online závislostí a kyberšikany) mezi žáky základních a středních škol přibývá, domnívají se školní metodici prevence. Ukázal to reprezentativní průzkum, který sledoval 2 hlavní cíle: získat podrobnější obrázek o školních metodicích prevence a o podmínkách, v nichž pracují; a zmapovat, jak přistupují k aktuální oblasti bezpečnost v kyberprostoru (kolik času kterým tématům věnují, jakou by uvítali podporu apod.). 

Více informací

Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím

Čeští středoškoláci nemají dostatek znalostí o médiích a bojují s analýzou konkrétních mediálních sdělení.  Jejich mediální gramotnost je nízká. Gymnazisté jsou na tom o mnoho lépe než žáci ostatních typů středních škol. Míra mediální gramotnosti se zároveň výrazně odráží v postojích studentů k médiím a jejich roli v demokratické společnosti.

Více informací

Stav výuky mediální výchovy na středních školách

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy.

Více informací

Výuka mediální výchovy na středních školách

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy.

Více informací