Výzkumy: mediální výchova a mediální gramotnost

Jak na školách mediální výchova probíhá? Jaké postoje k ní zaujímají vyučující? Jakou podporu by pro výuku o mediálních tématech uvítali? Nebo jaká je úroveň mediální gramotnosti žáků?  Odpovědi na tyto a podobné otázky nás velmi zajímají, protože chceme vyučujícím nabízet materiály, které jsou prakticky využitelné ve výuce a které zároveň zohledňují aktuální stav znalostí a dovedností žáků týkající se médií.

Ve spolupráci s agenturou Median, která garantuje odbornou úroveň sběru a vyhodnocení dat, jsme v únoru 2017 a v březnu 2018 realizovali dvě dotazníková šetření mapující výuku mediální výchovy na středních školách a potřeby vyučujících, kteří se mediální výchově věnují. V červnu 2018 jsme, opět ve spolupráci s agenturou Median, uskutečnili výzkum, který mapuje znalosti, dovednosti i postoje žáků středních škol ve vztahu k médiím. Přečtěte si o těchto výzkumech více:

Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím

Čeští středoškoláci nemají dostatek znalostí o médiích a bojují s analýzou konkrétních mediálních sdělení.  Jejich mediální gramotnost je nízká. Gymnazisté jsou na tom o mnoho lépe než žáci ostatních typů středních škol. Míra mediální gramotnosti se zároveň výrazně odráží v postojích studentů k médiím a jejich roli v demokratické společnosti.

Více informací

Stav výuky mediální výchovy na středních školách

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy.

Více informací

Výuka mediální výchovy na středních školách

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy.

Více informací