Největší problém distanční výuky v ČR je zapojení všech studentů, uvádějí vyučující 

Dotazníkové šetření Vyučující v epidemii covid-19 mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, ale i míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí.

Kvalitativní výzkum byl rozdělen do pěti částí, které zkoumají názory vyučujících na epidemii covid-19 v mezinárodní perspektivě, porovnávají jejich postoje k protiepidemickým opatřením Evropské unie, české vlády a jejich školy, zjišťují míru důvěry v informace poskytované o epidemii covid-19 českou vládou a českými médii, ilustrují představy a znalosti vyučujících o onemocnění covid-19 a popisují distanční výuku z pohledu vyučujících.
 

Výběr z hlavních zjištění

Distanční výuka 

  • Největší výukový problém distančního vzdělávání vidí vyučující v zapojení všech studentů do výuky. Tento problém deklarovala nadpoloviční část vyučujících (59 %).  

  • 40 % vyučujících vidí jako problematické udržení pozornosti studentů během výuky.  

  • 70 % vyučujících by během distanční výuky ocenilo nějakou formu pomoci jak v rovině technologicko-logistické, tak v rovině pedagogicko-didaktické. 

  • 71 % vyučujících vnímalo na počátku distanční výuky (na jaře 2020) podporu především od svých kolegů a polovina (53 %) také od vedení své školy. Naopak od MŠMT cítila podporu pouze 2 % vyučujících. 

  • Podle 65 % vyučujících by se distanční výuka zlepšila, kdyby se zvýšila motivace studentů. Větší finanční ohodnocení by pomohlo 33 % vyučujících a lepší technické vybavení by pro zlepšení kvality distanční výuky uvítalo 24 % vyučujících.

Důvěra v informace o koronaviru 

  • Vládním informacím o epidemii koronaviru nedůvěřuje téměř polovina učitelů (49 %). 

  • Naopak vysokou důvěru adresují respondenti informacím o epidemii od médií veřejné služby ČT (73 %) a ČRo (53 %) a od webového zpravodajství Seznamzpravy.cz (53 %). 

  • Více než třetina mladých vyučujících ve skupině 18–34 let souhlasí s následujícími tvrzeními: a) Covid-19 je běžné virové onemocnění podobné chřipce. (36 % souhlasí), b) Pravidelné nošení roušek má negativní zdravotní důsledky. (36 % souhlasí), c) Nenechám se očkovat proti onemocnění covid-19, protože to je nebezpečné. (37 % souhlasí), d) Epidemie koronaviru je jen nafouknutá mediální bublina. (37 % souhlasí).

 

Evropská unie 

  • Pohled na to, jak zvládá epidemii koronaviru Evropská unie, je symetricky polarizovaný: 39 % vyučujících ji hodnotí pozitivně, 40 % negativně. 

 

Metodika výzkumu 

Výzkum vznikl pod hlavičkou vzdělávacího programu JSNS pro Evropskou lidovou stranu (ELS) pod záštitou europoslance Luďka Niedermayera. Výzkum realizovala agentura Focus a zúčastnilo se jej 720 respondentů z celkem 203 škol.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.