Týdny mediálního vzdělávání ukončeny, materiály však můžete využívat i nadále!

Letos se konaly v termínu 4.–29. května

Mediální gramotnost se vyplatí.

To bylo hlavní motto letošních Týdnů mediálního vzdělávání (TMV), do kterých se mohli vedle učitelů zapojit i rodiče. Připravili jsme online debaty, e-cvičebniciaudiovizuální lekce, kvíz a další aktivity.

Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání.

Týdny mediálního vzdělávání letos proběhli již čtvrtým rokem. Každoročně je pořádáme s cílem rozvíjet mediální gramotnost a posilovat kritické myšlení žáků a studentů základních a středních škol v celé České republice.

Letos poprvé jsme se vzhledem k uzavření škol kvůli koronaviru přesunuly ze školních tříd na internet. 

Aktuálně:

Podívejte se na záznam online rozhovoru s Martinem Veselovským na téma "Povolání novinář".

Nebo na záznam debaty „Média veřejné služby v době koronakrize“.

Komu je projekt určen? 

Týdny mediálního vzdělávání jsou pro žáky základních a středních škol. Připravené materiály mohou zdarma využít jak vyučující, tak rodiče (a to buď ve spolupráci s učiteli, anebo zcela samostatně – prostě si materiály společně projít doma s dětmi).
Nově jsme připravili materiály i pro žáky  I. stupně ZŠ.

Jak se můžete i nadále zapojit jako učitel či rodič?

Vyberte si z online nabídky, která zahrnuje například animovaný vzdělávací seriál V digitálním světě, novou e-cvičebnici MQposilovna, hravé spoty Mediální gramotnost se vyplatí, pořad Kovyho mediální ring, kvíz MQtester nebo celé audiovizuální lekce připravené odborníky v oblasti mediálního vzdělávání. 

Jste vyučující na základní či střední škole? 

Stále můžete získat vzdělávací materiály v rámci bonusového balíčku, který obsahuje tištěné publikace a didaktické materiály k odborné přípravě a k užití ve výuce. Jak můžete balíček získat a co je jeho obsahem zjistíte zde.

Kdo za Týdny mediálního vzdělávání stojí?

Projekt Týdny mediálního vzdělávání pořádá Jeden svět na školách (JSNŠ), který je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Už od roku 2001 pomáhá českým vyučujícím a školám vést žáky a studenty k zodpovědnosti, aktivitě a zájmu o svět kolem nás. Všechny materiály připravují zkušení metodici. Přečtěte si, jak pracujeme.

Hlavním záměrem TMV je zdůraznit stále se zvyšující význam mediálního vzdělávání, jež vede k aktivnímu a zodpovědnému občanství. Aktivitami TMV dlouhodobě podporujeme školy, které hrají v takovém úsilí nezastupitelnou roli.

 

Máte zájem dostávat aktuální informace z první ruky?

Přihlaste se k odběru Bulletinu mediálního vzdělávání.

Pokud máte jakýkoli dotaz, napište nám na e-mail: tmv@jsns.cz.

 

 

Za podpory: