Stav výuky mediální výchovy na středních školách 

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy.

Rozvíjet mediální gramotnost žáků považuje většina vyučujících za důležité. Výuka mediální výchovy formou průřezového tématu, jdoucího napříč ostatními předměty, však způsobuje, že na tento předmět nezbývá mnoho času

Z výzkumu jsou tři závěrečné zprávy s výsledky za celou Českou republiku, za Prahu a porovnání mezi nimi:

Zprávy nabízí odpovědi na otázky jako: Kolik času vyučující mediální výchově věnují? Jaká témata považují za nejdůležitější? Jakou podporu by uvítali? Ale i z jakých zdrojů čerpají nejčastěji informace a jakým médiím důvěřují

 

 

Dotazníkové šetření realizoval Jeden svět na školách ve spolupráci s agenturou MEDIAN. Navazuje na loňský výzkum Výuka mediální výchovy na středních školách, ve kterém byli osloveni ředitelé škol. Výzkum mezi vyučujícími mapuje situaci na školách detailněji a odkrývá potřeby těch, kteří žáky s mediálními tématy seznamují. 

Část otázek byla identická s těmi v reprezentativním výzkumu středoškoláků, který proběhl loni na podzim. Výstupy z obou průzkumů tak nabízejí zajímavá srovnání mediálních návyků vyučujících a studentů.

 

               Chci odebírat Bulletin

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.