Jak se učí mediální výchova na středních školách?

22.2.2017 / Průzkumy a šetření / Mediální vzdělávání

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy – ve spolupráci s agenturou MEDIAN jsme provedli průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na českých středních školách a potřeby učitelů, kteří ji vyučují.

Mediálnímu vzdělávání se věnujeme dlouhodobě. Mediální gramotnost a kritické myšlení považujeme za jedny z nejdůležitějších schopností, které by škola měla žákům předat. Přestože je mediální výchova už více jak 10 let podle Rámcových vzdělávacích programů průřezovým tématem, jehož výuka je povinná, dosud neexistují kvalitní data o tom, jak její výuka v praxi probíhá.

V průběhu ledna a února 2017 jsme spolu s agenturou MEDIAN oslovili 600 středních škol různého typu ve všech krajích. Zjišťovali jsme, jakou formou mediální výchovu vyučují, kolik jí věnují času, jaká témata považují za nejdůležitější nebo o jakou podporu by měly zájem.

Kompletní výsledky naleznete v závěrečné zprávě.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.