Pro koho je JSNS.CZ

Portál JSNS.CZ je určen především vyučujícím základních a středních škol, studentům středních škol, budoucím vyučujícím, pedagogickým pracovníkům a uživatelům působícím v institucích, které pracují s mladými lidmi. Podněty a inspiraci zde mohou získat také rodiče a všichni zájemci o moderní metody výuky. Nejlepší cestou pro maximální využití portálu je registrace, která je stejně jako používání webového portálu zdarma.

Registrovat se u nás mohou tři skupiny uživatelů:

  • Vyučující, pedagogičtí pracovníci a studenti pedagogických fakult
    na základních a středních školách, studenti VŠ

  • Organizátoři filmových klubů
    studenti středních nebo vysokých škol

  • Pracovníci institucí
    například dětských domovů, nízkoprahových klubů apod., vzdělávací experti

 

Podívejte se na tabulku, jaký obsah je v závislosti na typu registrace a skupině uživatelů dostupný:

Vyučující, pedagogičtí pracovníci a studenti pedagogických fakult
vyučující, speciální pedagog/pedagožka, vychovatel/ka, školní psycholog, asistent vyučující/ho apod.

  Funkce Bez registrace S registrací bez smlouvy S registrací se smlouvou
Streamování filmů
Promítání filmů online přímo z webu
Přístup ke všem výukovým materiálům
Stažení aktivit do hodin, otázek a odpovědí k tématu a dalších materiálů
Zpřístupnění filmu žákům
Možnost promítání filmu i mimo školu (žáci se dívají např. doma)
Zapojení do projektů JSNS
Možnost přihlásit se do našich projektů a aktivit
Účast na seminářích pro vyučující
Možnost přihlásit se na semináře o práci s dokumentárním filmem ve výuce
Objednání tištěných materiálů a DVD
Možnost využití našeho e-shopu s výukovými materiály

 

Organizátoři filmových klubů
studenti středních nebo vysokých škol

  Funkce Bez registrace S registrací se smlouvou
Streamování filmů
Promítání filmů online přímo z webu
Přístup ke všem výukovým materiálům
Stažení aktivit do hodin, otázek a odpovědí k tématu a dalších materiálů
Zapojení do projektů JSNS
Možnost přihlásit se do našich projektů a aktivit

 

Pracovníci institucí *)
například dětských domovů, nízkoprahových klubů apod., vzdělávací experti

  Funkce Bez registrace S registrací se smlouvou
Streamování filmů
Promítání filmů online přímo z webu
Přístup ke všem výukovým materiálům
Stažení aktivit do hodin, otázek a odpovědí k tématu a dalších materiálů
Zpřístupnění filmu žákům
Možnost promítání filmu i mimo školu (žáci se dívají např. doma)

*) Pracovník instituce = pracovník/ce organizace pracující s mladými lidmi – nízkoprahového klubu, dětského domova, diagnostického ústavu, pobočky Člověka v tísni apod.; člen/ka skautského oddílu, vzdělávací expert

Máte dotaz? Podívejte se na stránku často kladené otázky nebo nás kontaktujte.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.