O Jednom světě na školách

Jeden svět na školách (JSNS) je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.  

Výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Klademe mimořádný důraz na jejich praktickou využitelnost. Proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli a dalšími odborníky (například historiky, sociology, politology, psychology, experty na lidská práva nebo profesionály v oboru médií). Obsahem i formou se snažíme reflektovat požadavky a nenaplněnou poptávku vyučujících po chybějících materiálech pro výuku. Jejich potřeby pravidelně zjišťujeme prostřednictvím řady výzkumů a dotazníkových šetření.   

 

Díky doprovodným aktivitám a diskusím rozvíjí výuka s materiály Jednoho světa na školách schopnost kriticky myslet, umění vyjádřit svůj názor i respektovat názor druhých. Zároveň u žáků a studentů podporuje získávání emočních kompetencí a pozitivně působí na vztahy i klima v třídním kolektivu.  

S materiály JSNS pracují učitelé a žáci na více než 4 000 základních a středních školách. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se mediálnímu vzdělávání, lidským právům, moderním československým dějinám, aktivnímu občanství, sociální problematice, environmentálním, rozvojovým a mnoha dalším tématům.

 

Vyučujícím poskytujeme atraktivní formou audiovizuálních lekcí dokumentární filmy a metodické materiály dostupné online, zdarma a legálně na tomto portálu. Stačí se jen zaregistrovat. Přečtěte si, jaké výhody získá registrovaný uživatel.

 

A co konkrétně děláme?