Průzkumy a šetření

Zajímají nás názory a postoje mladých lidí.

  • Naše projekty jsou zaměřené na mladé lidi, a proto pravidelně zjišťujeme prostřednictvím průzkumů, jaké jsou jejich postoje a názory.
  • Zajímá nás například životní styl mladých lidí, jejich vztah k lokálním i globálním problémům nebo informační zdroje, které sledují.
  • Průzkumy provádí vždy specializovaná agentura, která garantuje jejich vysokou odbornou úroveň. Výsledky průzkumů nám pomáhají lépe koncipovat naše projekty a vnímat změny v postojích těch, pro které je děláme.

6. září 2018

Výzkum mediální gramotnosti středoškoláků

Jaké jsou znalosti a dovednosti středoškoláků ve vztahu k médiím? V čem mají největší mezery? Přečtěte si výsledky našeho výzkumu.

Číst celé

2. března 2018

Stav výuky mediální výchovy na středních školách

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy.

Číst celé

28. září 2017

Kvalitativní výzkum projektu Kdo jiný?

Již řadu let vedeme v projektu Kdo jiný? mladé lidi k zodpovědnosti za dění ve svém okolí a  podporujeme je v jejich snažení.

Číst celé

5. září 2017

Co si myslí o světě dnešní středoškoláci?

Co považují středoškoláci za největší problémy ČR? Kde čerpají informace o současných společenských a politických tématech? Jak vnímají demokracii? Jaké mají volební...

Číst celé

Partneři projektu