Průzkumy a šetření

Zajímají nás názory a postoje mladých lidí.

Přehled průzkumů

Přečtěte si níže podrobné zprávy o jednotlivých průzkumech nebo se podívejte na přehled všech zpráv.

Průzkumy a šetření

Poznejte díky našim průzkumům, co si myslí mladí lidé.

Naše projekty jsou zaměřené na mladé lidi, a proto pravidelně zjišťujeme prostřednictvím průzkumů, jaké jsou jejich postoje a názory.

Zajímá nás například životní styl mladých lidí, jejich vztah k lokálním i globálním problémům nebo informační zdroje, které sledují.

Průzkumy provádí vždy specializovaná agentura, která garantuje jejich vysokou odbornou úroveň. Výsledky průzkumů nám pomáhají lépe koncipovat naše projekty a vnímat změny v postojích těch, pro které je děláme.

2. března 2018

Stav výuky mediální výchovy na středních školách

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy.

Číst celé

28. září 2017

Kvalitativní výzkum projektu Kdo jiný?

Již řadu let vedeme v projektu Kdo jiný? mladé lidi k zodpovědnosti za dění ve svém okolí a  podporujeme je v jejich snažení.

Číst celé

5. září 2017

Co si myslí o světě dnešní středoškoláci?

Co považují středoškoláci za největší problémy ČR? Kde čerpají informace o současných společenských a politických tématech? Jak vnímají demokracii? Jaké mají volební...

Číst celé

22. února 2017

Jak se učí mediální výchova na středních školách?

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy – ve spolupráci s agenturou MEDIAN jsme provedli průzkum zjišťující stav...

Číst celé

Partneři projektu