Zvyšují nová média riziko šíření xenofobie?

3.5.2013 / Průzkumy a šetření

Přečtěte si článek sociologa Daniela Prokopa vycházející z výsledků dotazníkového šetření, které jsme uskutečnili mezi českými středoškoláky na jaře minulého roku. Autor se zamýšlí nad tím, do jaké míry jsou mladí lidé v postojích k Romům ovlivňováni xenofobními a zjednodušujícími zprávami na internetu a sociálních sítích.

Článek Daniela Prokopa Nová média a riziko šíření xenofobie vyšel v pravidelné příloze časopisu Řízení školy - Speciál pro střední školy 2/13.

Výsledky z dotazníkového šetření z roku 2012, které bylo zaměřeno na postoje, hodnoty a životní styl středoškoláků, naleznete zde.

 

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.