Výzkum mediální gramotnosti středoškoláků

6.9.2018 / Mediální vzdělávání / Průzkumy a šetření

Jaké jsou znalosti a dovednosti středoškoláků ve vztahu k médiím? V čem mají největší mezery? Přečtěte si výsledky našeho výzkumu.

Výzkum je rozdělen do dvou částí. První obsahuje 15 úloh testujících úroveň mediální gramotnosti a analýzu několika konkrétních mediálních sdělení. Druhá část výzkumu mapuje postoje žáků – nabízí například odpovědi na otázky: jaká média považují žáci za důvěryhodná, jak vidí české novináře, jaká je úloha médií v demokracii, jak vnímají vlastnictví médií politiky nebo zda jsou nepravdivé zprávy (fake news) problém a měly by být regulovány.

Výběr z hlavních zjištění

  • Mediální gramotnost středoškoláků je nízká.
  • Míra mediální gramotnosti středoškoláků se odráží v jejich postojích k médiím a roli v demokratické společnosti. 
  • Většina studentů má nízké povědomí o tom, jak fungují internetové vyhledávače a sociální sítě.
  • Zhruba polovina středoškoláků nerozpozná komerční sdělení od zpravodajského, posuzování důvěryhodnosti článků je pro ně také složité. 
  • Žáci si nejsou jisti, která média jsou veřejnoprávní.
  • Středoškoláci jsou kritičtí k vlastnictví médií politiky, jednotlivé vlastníky soukromých médií však většinou neznají.

Přečtěte si o výzkumu více a prohlédněte si závěrečnou zprávu se všemi výsledky zde

 

 

 

Výzkum mediální gramotnosti středoškoláků byl financován ze zdrojů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.