Jak vypadá svět dnešních středoškoláků?

1.9.2014 / Průzkumy a šetření

Seznamte se s novými výsledky dotazníkového šetření, které jsme uskutečnili na středních školách v České republice. Reprezentativní výzkum zjišťoval životní hodnoty a postoje mladých lidí. Kromě aktuálních výsledků přináší také srovnání s lety 2009 a 2012.

 

Šetření se zaměřovalo rovněž na ochotu mladých lidí zapojit se do veřejného dění, na způsob trávení volného času, spokojenost se školou, vztah k médiím nebo k tématu moderních československých dějin.

Názory a postoje středoškoláků v mnohém korespondují s tendencemi, které se projevují v celé společnosti. Část studentů je silně ovlivňována médii a poměrně snadno slyší na zdánlivě jednoduché interpretace a řešení nejednoznačných a komplikovaných problémů,“ říká Daniel Prokop, sociolog a analytik výzkumné agentury Median, s níž jsme průzkum realizovali.

Závěrečnou zprávu s komentovanými výsledky si můžete stáhnout v pdf formátu. Rovněž ji naleznete v oddíle  „Průzkumy a šetření“ společně s ostatními výzumy, které jsme v minulosti uskutečnili.

 

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.