Kvalitativní výzkum projektu Kdo jiný?

28.9.2017 / Kdo jiný? / Průzkumy a šetření

Již řadu let vedeme v projektu Kdo jiný? mladé lidi k zodpovědnosti za dění ve svém okolí a  podporujeme je v jejich snažení.

V říjnu 2016 a červnu 2017 proběhl ve spolupráci s agenturou MEDIAN kvalitativní výzkum, který se zaměřil na studenty a vyučující, kteří se projektu aktivně účastnili. První část výzkumu proběhla dotazníkovým šetřením před začátkem projektu, druhá část pak ve formě diskuzních skupin po jeho skončení.

Výzkum se věnoval především motivaci mladých lidí a jejich vyučujících se do projektu pustit, co vše jim účast přináší a jak je ovlivňuje do budoucna. Cílem šetření bylo také zjistit postoje žáků k občanské angažovanosti a společenským problémům.

Ukázalo se, že hlavní motivací je touha mladých lidí pomáhat a také dobrý pocit z dosaženého cíle. Důležitým faktorem je také osobní rozvoj a vědomí vlastní důležitosti v celém projektu. Pro žáky i vyučující je projekt obohacující a to především v prohloubení vzájemných vztahů, ve zlepšení v komunikačních dovednostech a překonávání překážek.

Celý výzkum si můžete stáhnout zde.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.