Kdo jiný?

Vedeme mladé lidi k občanské angažovanosti.

Koordinátoři projektu

Zuzana Trachtová

E-mail: zuzana.trachtova@jsns.cz

Tel.: 731 469 016

Kateřina Suchá

E-mail: katerina.sucha@jsns.cz

Tel.: 734 428 308

Jan Kára

environmentální projekty

E-mail: jan.kara@jsns.cz

Tel.: 777 125 800

Kdo jiný?

Rozjeďte vlastní iniciativu a měňte svět kolem sebe. Protože – kdo jiný?

Každý může zlepšovat věci ve svém okolí a každodenním životě. Není důležité, kolik je člověku let, ale jaké má odhodlání a nápady.

Věříme, že mladí lidé se umí k řadě problémů postavit přímo. Ať už se jedná například o domácí násilí, xenofobii nebo ničení životního prostředí – vždy má cenu něco dělat! A spousta projektů, s nimiž se setkáváme například při nominacích na Cenu Gratias Tibi, je toho důkazem. Řadě mladých lidí se podařilo prosadit něco, co se zprvu zdálo nemožné

Projekt Kdo jiný? zaštiťuje řadu našich aktivit, které spojuje přesvědčení, že i mladí lidé mohou měnit svět k lepšímu.

Nesdílíme názory, že „mladí stejně nic nezmůžou“ nebo „tuhle generaci nic nezajímá“. V našich projektech vidíme, že mezi mladými lidmi je mnoho těch, kterým záleží na jejich okolí a nebojí se převzít odpovědnost. Protože – kdo jiný?

Podporujeme proto mladé lidi v tom, aby se opřeli do věcí, které je zajímají nebo trápí.

Můžete to zkusit i vy. Protože – kdo jiný? 

Týmové projekty

S podporou týmových projektů jsem začali v roce 2009. Z pohledu vyučujících představují projekty oblíbenou formu projektového vyučování a jsou zpestřením výuky s přesahem i do života v obci či městě. Týmové projekty učí žáky a studenty spolupracovat, komunikovat a hledat řešení, jak mezi sebou tak se světem dospělých. Zpravidla trvají několik týdnů nebo měsíců, kdy si mladí lidé sami vymyslí, naplánují a zorganizují akci(e), která má pozitivní vliv na prostředí, kde žijí. Jeden svět na školách poskytuje zapojeným vyučujícím i žákovským týmům odbornou podporu ve formě metodiky, osobních konzultací a úvodního a závěrečného setkání, během nichž si žáci a žákyně vyměňují zkušenosti a prezentují výsledky svého úsilí.


Environmentální projekty

Zajímá vaše žáky okolní příroda a chtějí vytvářet projekt, který by zlepšil stav místa, ve kterém žijí?

Zaměřte aktivity na ochranu přírody a přihlaste se mezi týmy se stejným cílem.

Připravíme vám odbornou podporu ve formě metodiky, osobní konzultace a setkání týmů zaměřené speciálně na environmentální témata.

Zaměření můžete zvolit při registraci


Jste vyučující a chcete se pustit se studenty do týmového projektu?

Podívejte se na:

9. března 2018

Zapojte vaši školu do environmentální kampaně

Otevřete s žáky téma dopadu nadměrné spotřeby na životní prostředí. V týdnu 23. – 27. dubna 2018 s nimi uspořádejte školní akci nebo jim pusťte některý...

Číst celé

8. prosince 2017

Žáci z environmentálních týmů zasedli za šicí stroj

Na úvodním setkání týmů, které své projekty zaměřily na ochranu životního prostředí, přišla chvíle i na čistě manuální zábavu. Zkušené návrhářky z atelieru Monika...

Číst celé

26. října 2017

Začínáme další ročník týmových projektů

V polovině října se v Praze sešli mladí lidé a jejich vyučující z dalšího ročníku projektu Kdo jiný? První setkání mělo za cíl především inspirovat, hledat svůj směr projektu...

Číst celé

10. října 2017

Mezinárodní projekt o Online Hate Speech

Ve spolupráci s dalšími šesti zeměmi EU se účastníme projektu, který reflektuje šíření online nenávisti převážně vůči migrantům uprchlíkům a azylantům. 

Číst celé

Partneři projektu