Kdo jiný?

Vedeme mladé lidi k občanské angažovanosti.

Koordinátorka projektu

Zuzana Trachtová

Koordinátorka projektů

E-mail: zuzana.trachtova@jsns.cz

Tel.: 731 469 016

Kdo jiný?

Rozjeďte vlastní iniciativu a měňte svět kolem sebe. Protože – kdo jiný?

Každý může zlepšovat věci ve svém okolí a každodenním životě. Není důležité, kolik je člověku let, ale jaké má odhodlání a nápady.

Věříme, že mladí lidé se umí k řadě problémů postavit přímo. Ať už se jedná například o domácí násilí, xenofobii nebo ničení životního prostředí – vždy má cenu něco dělat! A spousta projektů, s nimiž se setkáváme například při nominacích na Cenu Gratias Tibi, je toho důkazem. Řadě mladých lidí se podařilo prosadit něco, co se zprvu zdálo nemožné

Projekt Kdo jiný? zaštiťuje řadu našich aktivit, které spojuje přesvědčení, že i mladí lidé mohou měnit svět k lepšímu.

Nesdílíme názory, že „mladí stejně nic nezmůžou“ nebo „tuhle generaci nic nezajímá“. V našich projektech vidíme, že mezi mladými lidmi je mnoho těch, kterým záleží na jejich okolí a nebojí se převzít odpovědnost. Protože – kdo jiný?

Podporujeme proto mladé lidi v tom, aby se opřeli do věcí, které je zajímají nebo trápí.

Můžete to zkusit i vy. Protože – kdo jiný? 

Týmové projekty

S podporou týmových projektů jsem začali v roce 2009. Z pohledu vyučujících představují projekty oblíbenou formu projektového vyučování a jsou zpestřením výuky s přesahem i do života v obci či městě. Týmové projekty učí žáky a studenty spolupracovat, komunikovat a hledat řešení, jak mezi sebou tak se světem dospělých. Zpravidla trvají několik týdnů nebo měsíců, kdy si mladí lidé sami vymyslí, naplánují a zorganizují akci(e), která má pozitivní vliv na prostředí, kde žijí. Jeden svět na školách poskytuje zapojeným vyučujícím i žákovským týmům odbornou podporu ve formě metodiky, osobních konzultací a úvodního a závěrečného setkání, během nichž si žáci a žákyně vyměňují zkušenosti a prezentují výsledky svého úsilí.


Environmentální projekty

Zajímá vaše žáky okolní příroda a chtějí vytvářet projekt, který by zlepšil stav místa, ve kterém žijí?

Zaměřte aktivity na ochranu přírody a přihlaste se mezi týmy se stejným cílem.

Připravíme vám odbornou podporu ve formě metodiky, osobní konzultace a setkání týmů zaměřené speciálně na environmentální témata.

Zaměření můžete zvolit při registraci


Jste vyučující a chcete se pustit se studenty do týmového projektu?

Podívejte se na:

23. srpna 2017

I zdánlivé drobnosti mohou pomoci

Pokračujeme v představování studentských projektů v programu Kdo jiný?, které běží po celé České republice.

Číst celé

31. července 2017

Děti a senioři ocení naši pozornost

Představujeme projekty z programu Kdo jiný?, kterými se zapojení studenti snaží udělat něco pro své okolí. Následující tři spojuje snaha pomáhat dětem a seniorům.

Číst celé

14. července 2017

Naše úspěchy

Za poslední rok vzniklo v rámci projektu Kdo jiný? několik úspěšných studentských aktivit. Podporujeme mladé lidi v tom, aby se opřeli do věcí, které je zajímají nebo trápí. 

Číst celé

4. července 2017

Dva dny na zámku za odměnu

Boj s kyberšikanou, LGBT problematika, detabuizace asistentů pedagoga, pomoc dětem v Klokáncích – tím vším a dalšími tématy se celý školní rok zabývali studenti...

Číst celé

Partneři projektu