Projekty mediálního vzdělávání

Ve školním roce 2022 - 2023 proběhl  vzdělávací program pro studenty se zaměřením na zvyšování mediální gramotnosti. Studenti se v něm naučili, jak vdechnout svým nápadům život – jak dát svým myšlenkám formu a uvést je v realitu v podobě vlastního projektu. 


Studenti si v týmech o 3–5 členech vybrali téma v oblasti mediálního vzdělávání, kterému se ve svých projektech věnovali (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). Náš program jim předal znalosti a kompetence, jak zrealizovat vlastní projekt, ve kterém s tímto tématem osloví veřejnost. Studenti tak zvýšili mediální gramotnost nejen sobě, ale také své komunitě nebo svému okolí. Zvláštní důraz je v tomto projektu kladen rovněž na mezigenerační a vrstevnické učení a na práci s různými cílovými skupinami (např. seniory). 

Program byl určen pro studenty ve věku 13–17 let, kteří se ho zúčastnili spolu se svým vyučujícím, který měl roli garanta a studenty při realizaci projektů podporoval.  

Program zahrnoval: 

  • setkání plná inspirace a praktických workshopů, 

  • přípravu a realizaci vlastních projektů studentskými týmy, 

  • spolupráci s odborníky a mentory, 

  • metodickou příručku

  • evaluační setkání, 

  • průběžnou podporu od týmu JSNS. 


Celý projekt byl realizován od prosince 2022 do května 2023, první setkání proběhlo 2.–4. prosince 2022, druhé 10.–12. února 2023 a třetí se uskutečnilo 1.–2. června 2023.

Setkání zahrnovala i workshopy a aktivity pro vyučující-garanty (např. reflexe ve výuce, participace při podpoře studentských týmů). 

Kalendář projektů mediálního vzdělávání

říjen 2022                 

Online informační setkání pro vyučující.  

říjen až listopad 2022 

Uzávěrka přihlášek byla 31. října 2022. Jelikož k tomuto datu nebyla naplněna kapacita programu, bylo přihlašování prodlouženo do listopadu.  Hlásit se mohly týmy složené ze studentů ZŠ a SŠ od 13 do 17 let

prosinec 2022 

Inspirační akce proběhla 2. prosince 2022  při příležitosti úvodního setkání studentských týmů. Tato akce byla určena účastníkům projektu i široké veřejnosti. Jejím cílem bylo namotivovat lidi k vyvíjení vlastních aktivit. Na setkání jsme pozvali představitele zajímavých projektů především z oblasti mediálního vzdělávání a mezigeneračního učení. 

prosinec 2022 

Úvodní setkání studentských týmů se uskutečnilo 2.–4.prosince 2022 a plynule navázalo na inspirační akci.  Na setkání se studenti seznámili s tím, jaká různorodá témata pokrývá mediální vzdělávání a jak se dotýkají našich každodenních životů. Osvojili si příklady dobré praxe, jak o těchto tématech vzdělávat s přihlédnutím ke specifickým cílovým skupinám, např. seniorům. Dále si osahali základy projektového plánování a práce v týmu.  

únor 2023 

10.–12. února 2023 proběhlo druhé setkání studentských týmů, kde jsme spolu se studenty tematicky navázali na předchozí setkání. Kromě světa médií jsme se věnovali také dalším fázím projektového vedení,  např. i tomu, jak dát o svém projektu vědět. Navíc jsme se zaměřili na schopnosti studentů argumentovat mediální a další kontroverzní témata.  

únor až květen 2023 

Mezi druhým a třetím setkáním se studenti s podporou vyučujících  a JSNS věnovali plánování a realizaci vlastních projektů. Rovněž měli k ruce mentora či odborníka přesně na míru svému týmu a projektu.  

červen

2023                             

Na závěrečném setkání 1.–2. června 2023 si studenti sami zhodnotili, jak jim práce na projektech šla a co všechno se během něj naučili. Týmy se na něm navzájem pochlubily výsledky svého snažení a vše jsme náležitě oslavili. Zamysleli se nad tím, co se podařilo dobře, co hůře a co by šlo příště udělat lépe. V neposlední řadě jsme studentům ukázali, jak mohou své projekty dále rozvíjet, jak neztrácet motivaci nebo jak jinak se mohou angažovat

listopad 2023 V Plzni 2. listopadu 2023 proběhla informační akce, v rámci které jsme informovali vyučující a další pracovníky ve vzdělávání o stavu a průběhu studentských programů. Znovu jsme tak zvýšili povědomí o projektu i o tématu mediálního vzdělávání. 

Podívejte se na projekty studentských týmů:

Sedm studentských týmů z celé republiky a sedm projektů k podpoře mediální gramotnosti sebe samých, své školy, komunity a okolí. Na závěrečném setkání mediálněvzdělávacího programu Kdo jiný? představily skupinky studentů na začátku června v Komunitním centru a zahradě Kotlaska. Projděte si jejich nápady a informace o vznikajících či již realizovaných projektech, například nově vzniklých kanálech na sociálních sítích zaměřených na vliv modrého světla na spánek, informačním webu o fake news pro seniory nebo geolokační hře o mediální gramotnosti.


Stop modrému světlu

Tříčlenný tým z lesní školy Hnízdo Beskydy v Ostravici se pustil do natáčení vlastních videí na YouTube, Instagram a Tik Tok, ve kterých chtějí svým vrstevníkům vysvětlovat vliv modrého světla - které vyzařují (nejen) obrazovky televizí, počítačů nebo mobilních telefonů - na náš spánek. Autoři - Adam, Kuba a Jasen - sami hodnotí práci na projektu jako zábavnou a zároveň si pochvalovali, že se během projektu zdokonalili v editování videí. Publikaci všech videí a tvorbu profilů na sociálních sítích si chlapci naplánovali po skončení tohoto školního roku. 


O žabomyších a lidech

 

Tým paní učitelky Jany Tabáškové z gymnázia v Havířově už má svůj projekt víceméně dokončený. Jeho cílem, jak sami studenti říkají, bylo "zvýšit zájem školní komunity o neformální a informální seberozvoj v informační, mediální, sociálně emoční a komunikační gramotnosti." To vše by pak mohlo vést k jedinému: zlepšit školní klima a podporovat ve škole dialog napříč různými skupinami. Jak na to? Skupinka se rozhodla pro své spolužáky, ale i členy pedagogického sboru uspořádat v květnu workshop, během kterého si přes 30 účastníků mohlo zahrát nově vzniklou karetní hru O žabomyších a lidech (a to jak v českém, tak anglickém jazyce!). Hra postupně na několika kartách odkrývá různé způsoby mezilidské komunikace a šíří také povědomí o způsobech asertivní a nenásilné komunikace. Odezvy na realizovaný workshop na škole měli studenti kladný, chystají se proto uspořádat i další běhy, třeba i na jiných školách ve svém městě či regionu. 

Součástí projektu bylo také vytvoření tzv. komunikačního pointu, jakési interaktivní nástěnky na půdě školy, kde mohou všichni žáci a studenti napsat cokoli, co je tíží, zajímá nebo jim dělá radost. Podrobnější informace o karetní hře, komunikačním pointu, edukativních kvízech i cílech celého projektu najdete popsány také na této webové stránce, kterou připravili sami studenti. 


Bezpečně na netu

Zatímco ostatní projekty si vybraly jako svou cílovou skupinu převážně své vrstevníky nebo mladé lidi sobě blízké věkem, tým z Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě míří svým webovým projektem na dospělé a seniory. Na vzniklém webu Bezpečně na netu chtějí postupně starší generaci edukovat o tématech spojených s bezpečným pohybem v online prostoru. Jednotlivá témata představují na stránkách jak z teoretické roviny, tak na praktických příkladech. Návštěvník stránek si tak může jednoduše vyzkoušet, zda by se mu podařilo například odhalit phishingový útok nebo rozpoznat hoaxy. Projekt je také možné sledovat na instagramu na profilu @bezpecne_na_netu.


V bublině

Pátrací hru V bublině od týmu studentů prvního ročníku Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb z Litoměřice ve 4 testováních a několika "ostrých" pokusech vyzkoušelo už přes 120 žáků 8. a 9. tříd základních škol. Tým, který se zapojil do projektu Kdo jiný? na výzvu svého pana učitele Jiřího Klekera, motivovala k tvorbě především edukace svých vrtevníků v oblasti rizik sociálních sítí, "jejichž užívání může mít dopad na psychiku mládeže," jak sami říkají. Hra se odehrává přímo ve městě Litoměřice, kde na různých místech (hra má geolokační rozměr) musí týmy plnit různé kreativní i vzdělávací úkoly postavené na smyšlených příbězích postav, které nás hrou provázejí. "Bavilo nás, že naši kamarádi i jiní žáci mají ze hry radost, že si ji užívají a získáváme neustále nové kladné zpětné vazby a hodnocení," říkají autoři projektu V bublině. Jejich cestu můžete sledovat i na instagramovém profilu @v.bubline


Igorovo dobrodružství

Chováním na internetu se zabývá i další z projektů, tentokrát studentek nižších ročníků víceletého gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě. Projekt Igorovo dobrodružství má za cíl na instagramovém profilu upozorňovat na nebezpečí, která mladým lidem (a nejen jim) hrozí na internetu a sociálních sítích. "Vnímáme jako důležité upozornit na téma kyberšikany, protože je v naší generaci přítomná. Říct si třeba jak jí i předejít, jak na ni reagovat a jak o tom mluvit," říkají autorky projektu. Během tvorby profilu a celého roku si dle svých slov osvojily schopnost zpracovávat informace a naučily se práci s různými aplikacemi. 

Ze stejné školy pochází také projekt s pracovním názvem "Jak se dobře cítit na internetu". Ten zkoumá vliv sociálních sítí a hraní her na psychiku mladých lidí. O tématech chtějí jeho autoři vzdělávat své vrstevníky obsahem na Instagramu a Tik Toku. Na své škole také realizovali dva preventivní workshopy u mladších spolužáků a pomocí dotazníků sbírali informace o tom, co jejich generaci trápí a s čím by v oblasti sociálních sítí potřebovali pomoct. Autoři se bohužel nemohli závěrečného setkání zúčastnit.  


Chat Phones

 

A ještě jednou kyberšikana a bezpečí na internetu, tentokrát v podání karetní hry Chat Phones od žáků Základní školy K. J. Erbena v Miletíně. Původním záměrem týmu bylo vytvořit hru podobnou Člověče nezlob se, ve které by obsáhli téma mediální gramotnosti. Nejprve se tým rozhodl udělat dotazník mezi svými mladšími spolužáky, čímž vytipovali témata, která mladší žáky ZŠ v oblasti mediální gramotnosti pálí a zajímají. Právě na základě těchto dotazníků vznikla hra Chat Phones, která obsahuje sadu základních a odpovědních karet. Obsahují tipy otázek či situací, se kterými se v online prostředí můžeme setkat (rozpoznat spam, falešný profil, atp.). Hráči na každou otázku musí dát správnou odpověď, čímž je hra vede i k zamyšlení nad situacemi, které dennodenně zažíváme v online prostoru. 

Podívejte se do fotogalerie ze závěrečného setkání studentských týmů.

Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje. 

Kontakt

Marianka Macková

Vedoucí týmu mediálního vzdělávání

E-mail: marianka.mackova@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.