Projekty mediálního vzdělávání

Tento školní rok nově probíhá  vzdělávací program pro studenty se zaměřením na zvyšování mediální gramotnosti. Studenti se v něm učí, jak vdechnout svým nápadům život – jak dát svým myšlenkám formu a uvést je v realitu v podobě vlastního projektu. 


Studenti si v týmech o 3–5 členech vybrali téma v oblasti mediálního vzdělávání, kterému se ve svých projektech věnují (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). Náš program jim předává znalosti a kompetence, jak zrealizovat vlastní projekt, ve kterém s tímto tématem osloví veřejnost. Studenti tak zvyšují mediální gramotnost nejen sobě, ale také své komunitě nebo svému okolí. Zvláštní důraz je v tomto projektu kladen rovněž na mezigenerační a vrstevnické učení a na práci s různými cílovými skupinami (např. seniory). 

Program je určen pro studenty ve věku 13–17 let, kteří se ho účastní spolu se svým vyučujícím, který má roli garanta a studenty při realizaci projektů podporuje.  

Program zahrnuje: 

  • setkání plná inspirace a praktických workshopů, 

  • přípravu a realizaci vlastních projektů studentskými týmy, 

  • spolupráci s odborníky a mentory, 

  • metodickou příručku

  • evaluační setkání, 

  • průběžnou podporu od týmu JSNS. 


Celý projekt je realizován od prosince 2022 do května 2023, první setkání proběhlo 2.–4. prosince 2022, druhé 10.–12. února 2023 a třetí se uskuteční 1.–2. června 2023.

Setkání zahrnují i workshopy a aktivity pro vyučující-garanty (např. reflexe ve výuce, participace při podpoře studentských týmů). 

Kalendář projektů mediálního vzdělávání

říjen 2022                 

Online informační setkání pro vyučující.  

říjen až listopad 2022 

Uzávěrka přihlášek byla 31. října 2022. Jelikož k tomuto datu nebyla naplněna kapacita programu, bylo přihlašování prodlouženo do listopadu.  Hlásit se mohly týmy složené ze studentů ZŠ a SŠ od 13 do 17 let

prosinec 2022 

Inspirační akce proběhla 2. prosince 2022  při příležitosti úvodního setkání studentských týmů. Tato akce byla určena účastníkům projektu i široké veřejnosti. Jejím cílem bylo namotivovat lidi k vyvíjení vlastních aktivit. Na setkání jsme pozvali představitele zajímavých projektů především z oblasti mediálního vzdělávání a mezigeneračního učení. 

prosinec 2022 

Úvodní setkání studentských týmů se uskutečnilo 2.–4.prosince 2022 a plynule navázalo na inspirační akci.  Na setkání se studenti seznámili s tím, jaká různorodá témata pokrývá mediální vzdělávání a jak se dotýkají našich každodenních životů. Osvojili si příklady dobré praxe, jak o těchto tématech vzdělávat s přihlédnutím ke specifickým cílovým skupinám, např. seniorům. Dále si osahali základy projektového plánování a práce v týmu.  

únor 2023 

10.–12. února 2023 proběhlo druhé setkání studentských týmů, kde jsme spolu se studenty tematicky navázali na předchozí setkání. Kromě světa médií jsme se věnovali také dalším fázím projektového vedení,  např. i tomu, jak dát o svém projektu vědět. Navíc jsme se zaměřili na schopnosti studentů argumentovat mediální a další kontroverzní témata.  

únor až květen 2023 

Mezi druhým a třetím setkáním se studenti s podporou vyučujících  a JSNS věnují plánování a realizaci vlastních projektů. Rovněž mají mít k ruce mentora či odborníka přesně na míru svému týmu a projektu.  

červen

2023                             

Na závěrečném setkání 1.–2. června 2023 si studenti sami zhodnotí, jak jim práce na projektech šla a co všechno se během něj naučili. Týmy se na něm navzájem pochlubí výsledky svého snažení a vše náležitě oslavíme. Zamyslíme se nad tím, co se podařilo dobře, co hůře a co by šlo příště udělat lépe. V neposlední řadě studentům ukážeme, jak mohou své projekty dále rozvíjet, jak neztrácet motivaci nebo jak jinak se mohou angažovat

Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje.