Projekty mediálního vzdělávání

Tento školní rok nově probíhá  vzdělávací program pro studenty se zaměřením na zvyšování mediální gramotnosti. Studenti se v něm učí, jak vdechnout svým nápadům život – jak dát svým myšlenkám formu a uvést je v realitu v podobě vlastního projektu. 


Studenti si v týmech o 3–5 členech vybírají téma v oblasti mediálního vzdělávání, kterému se ve svých projektech chtějí věnovat (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). Náš program jim předává znalosti a kompetence, jak zrealizovat vlastní projekt, ve kterém s tímto tématem osloví veřejnost. Studenti tak zvýší mediální gramotnost nejen sobě, ale také ve své komunitě nebo ve svém okolí. Zvláštní důraz je v tomto projektu kladen také na mezigenerační a vrstevnické učení a na práci s různými cílovými skupinami (např. seniory) 

Program je určen pro studenty ve věku 13–17 let, kteří se ho účastní spolu se svým vyučujícím, který má roli garanta a studenty při realizaci projektů podporuje.  

Program zahrnuje: 

  • setkání plná inspirace a praktických workshopů, 

  • přípravu a realizaci vlastních projektů studentskými týmy, 

  • spolupráci s odborníky a mentory, 

  • metodickou příručku, 

  • evaluační setkání, 

  • průběžnou podporu od týmu JSNS. 


Program je dle zaměření grantu určen především pro týmy z Karlovarského, Libereckého, Plzeňského a Ústeckého kraje. V listopadu 2022 byla naplněna kapacita programu a ukončeno přihlašování studentských týmů. 

Celý projekt bude realizován od prosince 2022 do května 2023, první setkání proběhne 2.–4. prosince 2022, druhé setkání 10.–12. února 2023 a třetí 12.–13. května 2023.

Setkání budou zahrnovat i workshopy a aktivity pro vyučující-garanty (např. vedení diskusí, projektové vzdělávání). Účast vyučujících-garantů na programu a jejich podpora svému studentskému týmu bude oceněna drobnou finanční odměnou

Kalendář projektů mediálního vzdělávání

říjen 2022                 

Online informační setkání pro vyučující.  

říjen až listopad 2022 

Uzávěrka přihlášek byla 31. října 2022. Jelikož k tomuto datu nebyla naplněna kapacita programu, bylo přihlašování prodlouženo do listopadu.  Hlásit se mohly týmy složené ze studentů ZŠ a SŠ od 13 do 17 let

prosinec 2022 

Inspirační akce proběhne 2. prosince 2022  při příležitosti úvodního setkání studentských týmů. Tato akce je určena účastníkům projektu i široké veřejnosti. Jejím cílem je namotivovat lidi k vyvíjení vlastních aktivit. Na setkání pozveme představitele zajímavých projektů především z oblasti mediálního vzdělávání a mezigeneračního učení. Těšit se můžete na zajímavé diskuze a spoustu inspirace.   

prosinec 2022 

Úvodní setkání studentských týmů se uskuteční 2.–4.prosince 2022 a plynule naváže na inspirační akci.  Na setkání se studenti seznámí s tím, jaká různorodá témata pokrývá mediální vzdělávání a jak se dotýkají našich každodenních životů. Osvojí si příklady dobré praxe, jak o těchto tématech vzdělávat s přihlédnutím ke specifickým cílovým skupinám, např. seniorům. Dále si osahají základy projektového plánování a práce v týmu.  

únor 2023 

10.–12. února 2023 proběhne druhé setkání studentských týmů, kde spolu se studenty tematicky navážeme na předchozí setkání. Kromě světa médií se budeme věnovat dalším fázím projektového vedení,  např. i tomu, jak dát o svém projektu vědět. Navíc se zaměříme na schopnosti studentů argumentovat mediální a další kontroverzní témata.  

únor až květen 2023 

Mezi druhým a třetím setkáním se studenti budou s podporou vás a JSNS věnovat plánování a realizaci vlastních projektů. Rovněž budou mít k ruce mentora či odborníka přesně na míru svému týmu a projektu.  

květen 2023                             

Na závěrečném setkání 12.–13. května 2023 si studenti sami zhodnotí, jak jim práce na projektech šla a co všechno se během něj naučili. Týmy se na něm navzájem pochlubí výsledky svého snažení a vše náležitě oslavíme. Zamyslíme se nad tím, co se podařilo dobře, co hůře a co by šlo příště udělat lépe. V neposlední řadě studentům ukážeme, jak mohou své projekty dále rozvíjet, jak neztrácet motivaci nebo jak jinak se mohou angažovat

Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje. 

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.