Nejčastější dotazy

 1. Kdo se může zúčastnit projektu Kdo jiný?
 2. Jaké je téma aktuálního ročníku?
 3. Co studenti a studentky účastí v projektu získají?
 4. Co všechno je pro účastníky a účastnice projektu zajištěno?
 5. Co se od účastníků a účastnic projektu očekává?
 6. Co se očekává od zapojených vyučujících?
 7. Jak začlenit Kdo jiný? do výuky?
 8. Co vyučující vzkazují těm, kteří budou s nějakým projektem začínat?

1. Kdo se může zúčastnit projektu Kdo jiný?

Projekt Kdo jiný? je v aktuálním ročníku určen pro středoškoláky a středoškolačky a žáky a žákyně druhého stupně ZŠ. Vzdělávacího programu se mohou zúčastnit týmy  v počtu 1-5 studentů či studentek. Jste-li větší tým, např. školní parlament či spolek, můžete vyslat zástupce. Každý tým doprovází 1 vyučující.

2. Jaké je téma aktuálního ročníku?

Vnímáme, že téma klimatické změny a jejích dopadů je pro mladé lidi velmi palčivé. Chceme proto v letošním roce podpořit zejména projekty zaměřené tímto směrem, dále nápady spojené s udržitelným životním stylem, ochranou životního prostředí nebo zodpovědným spotřebitelským chováním.

3. Co studenti a studentky účastí v projektu získají?

Studenti a studentky účastí v projektu Kdo jiný? :

 • rozvinou komunikační dovednosti,
 • posílí své sebevědomí,
 • budou mít praktickou zkušenost s fungováním úřadů a organizací,
 • zlepší svou schopnost projektově plánovat,
 • vyzkouší si v praxi týmovou spolupráci,
 • navážou nová přátelství.

4. Co všechno je v rámci projektu zajištěno?

Účast na projektu je zcela zdarma. Pro účastníky a účastnice zajistíme:

 • 2 víkendová intenzivní víkendy plné inspirace a workshopů,
 • 1 online setkání,
 • mentoring & konzultace s odborníky,
 • ​občerstvení, 
 • ubytování a cestovné na setkání mimo Prahu nebo pro mimopražské.

Pro vyučující navíc zajistíme také:

 • metodickou podporu a materiály.

5. Co se od účastníků a účastnic projektu očekává?

Přestože je účast na projektu zdarma, očekáváme od studentů a studentek zodpovědný přístup.

Nezbytné je:

 • zúčastnit se všech setkání,
 • mít zájem o své okolí a realizaci vlastního projektu,
 • mít ochotu pracovat na projektu i mimo organizovaná setkání,
 • mít souhlas rodičů / zákonného zástupce s účastí na setkáních (pro účastníky a účastnice mladší 18 let).

6. Co se očekává od zapojených vyučujících?

Pro studenty a studentky připravíme jedinečnou nabídku workshopů, díky kterým budou mít možnost rozvinout řadu kompetencí pro realizaci vlastních projektů. Roli doprovázejících vyučujících vnímáme nicméně jako zásadní. Díky vaší podpoře studenti a studentky neztratí motivaci ani v období mezi setkáními. Prostor, který projektům dáte ve výuce nebo mimo ni, necháváme na vás. Víme, že jste velmi vytížení svými povinnostmi, ale prosíme minimálně o následující zapojení:

 • registrace týmů,
 • motivování studentů a studentek v období mezi setkáními,
 • sepsání krátké závěrečné zprávy o zapojení do projektu (tato aktivita je honorovaná).

7. Jak začlenit Kdo jiný? do výuky?

Týmové projekty Kdo jiný? je možné zařadit do vyučování různými způsoby - od začlenění aktivit do existujících předmětů nebo oborů až po vytvoření volitelného předmětu či zájmového kroužku. Více informací a tipů najdete v metodické příručce projektu. Stáhnout si také můžete ukázku půlročního tematického plánu.

8. Co vyučující vzkazují těm, kteří budou s nějakým projektem začínat?

„Jděte do toho! I jeden zapálený žák za to stojí... Nějaká jiskra z něj zase odlétne dál...“ 
(Ilona Horáčková, Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha)

„Připravte se na to, že nebude vše probíhat hladce, abyste pak nebyli neúspěchy zaskočeni. Dobrou zprávou je, že i při neúspěchu většinou přijde nějaká podpora (někdy i ze strany, ze které byste to nečekali).“
(Šárka Coufalíková, Gymnázium Jana Nerudy, Praha)

„Nebojte se začátků, ani reakcí svého okolí a jděte naplno za svým cílem. Určitě vám někdo pomůže.“
(Štěpánka Marková, Gymnázium Čakovice, Praha)

„Nenechte se odradit dílčími počátečními neúspěchy a někdy i dlouhými rozjezdy. Věnujte pozornost tématu, zdůvodňujte si ho. Nezapomeňte na počáteční optimismus.“
(Eva Wolfová, Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha)

 

 

Partneři

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.