inspiRACE 2022: Ponořte se do světa mediálního vzdělávání!

Mediální vzdělávání / mediální gramotnost jsou v dnešním světě stále více důležité a zároveň se je často nemáme kde naučit. Je dobré vědět, jak na internetu nenaletět, jak rozpoznat důvěryhodné informace, jak funguje mediální manipulace, reklama, algoritmy, jak vznikají závislosti na síti, jaká všechna rizika má kyberprostor a celý mediální svět. Stejně tak je ale dobré vědět, jakými způsoby je můžeme používat k našemu prospěchu!

Na akci inspiRACE se nám v podvečer 2. prosince 2022 v Prostoru39 na pražském Žižkově představilo několik osobností působících (nejen) na poli mediální gramotnostiinspiRACE se konala při příležitosti zahájení programu Kdo jiný? pro studentské týmy, které realizují vlastní projekty na zvýšení mediální gramotnosti ve svém okolí.

V rychlém sledu (proto "RACE") prezentovalo své projekty sedm vystupujících. Seznámili publikum s různými mediálními tématy a způsoby, jak je uchopit a jak s nimi pracovat (dezinformace, kyberšikana, sexismus na síti). Studenti i veřejnost tak viděli a slyšeli řadu zajímavých lidí, kteří jsou živoucím důkazem toho, že vytvořit vlastní projekt jde a má to cenu!

Akce se konala za účelem namotivovat a inspirovat publikum k vytváření vlastních projektů, seznámit ho s rozmanitostí a důležitostí mediální gramotnosti, aktivitami Jednoho světa na školách a Člověka v tísni a s podporou Norských fondů a partnerských organizací projektu.

Program

  • Úvodní slovo Karla Strachoty,
  • Představení projektu Kdo jiný? ,
  • Matyáš Boháček, který skrze svou aplikaci Verifee usiluje o podporu mediální gramotnosti a kultivaci mediálního prostoru - prostřednictvím umělé inteligence pro analýzu manipulativních praktik ve zpravodajských článcích,
  • Pavel Brejcha z organizace Fakescape, jež pomocí her rozvíjí u žáků a studentů jednotlivé kompetence mediální gramotnosti - kritické myšlení a ověřování informací;  
  • O hře Nekrm Kachnu, ve které se hráči stávají novináři a pomocí pestrých úkolů zjišťují, jak pracovat s informacemi, mluvila Veronika Sodomová,
  • Zdeněk Svoboda přibližující mediální svět seniorům,
  • Kristián Kopřivík z #kafesbabi, projektu usilujícího o posílení vztahů mezi mladou generací a generací jejích prarodičů,
  • Tým Mlč, zlato upozorňující na sexismus v internetovém prostředí,
  • Alpateam, projekt Filipa Špinky & Štěpána Hartla zaměřený na mezilidské vztahy zejména na boj proti šikaně a kyberšikaně.

Nasajte atmosféru inspiRACE!


Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje. 

Partneři