Dotazníkové šetření v roce 2015

3.9.2015 / Průzkumy a šetření

Na jaře 2015 pro nás agentura Median provedla dotazníkové šetření mezi českými středoškoláky. Reprezentativní výzkum zjišťoval, jaký mají mladí lidé vztah k menšinám, cizincům a jak vnímají otázku rovných příležitostí ve společnosti.

Prohlédněte si závěrečnou zprávu z šetření, která obsahuje i srovnání s výsledky v roce 2007. Zapojilo se do něj celkem 43 škol.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.